Geschiedenis van de sociale zekerheid

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Geschiedenis van de sociale zekerheid

Zeer geschikt om u te oriƫnteren zijn:

De met een # gemerkte titels zijn door historici geschreven, die met een * door juristen en die met een @ door sociale wetenschappers.

# en *
Jacques van Gerwen en Marco van Leeuwen (red.)
Studies over zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen
Amsterdam, 1998.

#
Jacques van Gerwen en Marco H.D. van Leeuwen
Zoeken naar zekerheid - Risico's, preventie, verzekeringen en andere zekerheidsregelingen in Nederland 1500-2000
4 delen. Uitgave van het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging Het Nederlands Economisch-Historisch Archief (NEHA), Amsterdam, 2000

@
Mirjam Hertogh
'Geene wet, maar de Heer'. De confessionele ordening van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel (1870-1975)
Den Haag, 1998.

*
A.N. Molenaar
Arbeidsrecht
2 delen. Zwolle 1953 en 1957

@
Joop M. Roebroek en Mirjam Hertogh
'De beschavende invloed des tijds'. Twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland
Den Haag, 1998.

#
Loes van der Valk
Van pauperzorg tot bestaanszekerheid. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achtergrond van de overgang naar de Algemene Bijstandswet, 1912-1965
Amsterdam, 1986.

*
G.M.J. Veldkamp
Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en Belgiƫ
2 delen. Deventer, 1978-1980.

Zie voor meer titels: literatuurlijst