Ziektekostenverzekeringen

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Ziektekostenverzekeringen

p>Ziektekostenverzekeringen (2)

Een bijzonderheid van het Nederlandse sociale stelsel is de scheiding tussen ziekengeld en ziektekostenverzekering. De werknemer die ziek werd, kreeg ziekengeld in plaats van loon. Dokter, apotheker en ziekenhuis kostten echter ook geld. Daarvoor kon men zich vrijwillig verzekeren bij: de dokter zelf, een ziekenbus, een ziekenfonds, een onderling verzekeringsfonds of een commerciële verzekeraar.

Het ziekengeld werd geregeld in de Ziektewet van 1913/1929, de collectieve ziektekostenverzekering werd geregeld in het Ziekenfondsenbesluit van 1941. Dit uitgestrekte en gecompliceerde beleidsterrein stond tamelijk op zich zelf. Een belangrijk verschil was dat de ziekenfondsen in natura uitkeerden, terwijl de sociale verzekeringen dat in geld deden.. Om deze en andere redenen is besloten voor de ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeringen een afzonderlijke kleinere gids te maken die in 2005 op de website van het ING wordt gepubliceerd. 

Medische zaken vindt u echter wel onder de armenzorg (geneeskundige armenzorg) en onder de ongevallenwetten, de invaliditeitswet en de WAO. Onder de archiefvormers is de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), die nauw verbonden was met het GAK, wel opgenomen.