137 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Enkhuizen* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  enkhuizen

Zoekopdracht aanpassen
30/12/1627, 10
Een brief van de markgraaf van Baden d.d. Enkhuizen 14/24 dec. met het bericht van zijn aankomst in Enkhuizen behoeft geen resolutie.
03/01/1628, 6
bericht d.d. Hoorn 30 dec. 1627 dat de beslaglegging door de officier in Enkhuizen ... gebracht voor een uitspraak en verdeling van de buit. HHM laten de officier in Enkhuizen
18/02/1628, 7
Naast De Bie en Schaffer zijn de Hollandse steden Dordrecht , Amsterdam en Enkhuizen gecommitteerd
09/03/1628, 1
Op verzoek van de regering van Enkhuizen schrijven HHM aan Joachimi . Zij vragen hem Cornelis Claessen aan te bevelen
11/03/1628, 6
Namens de magistraat van Enkhuizen is bericht dat een bewindhebber van de Kamer van de WIC is overleden.
22/03/1628, 19
Amsterdam en Enkhuizen om deze te visiteren. Zij moeten uitzoeken wanneer de schepen gekocht
27/03/1628, 4
Hamburgs scheepje hebben gevonden. Zij hebben het schip opgebracht maar de officier te Enkhuizen
20/04/1628, 10
De WIC-Bewindhebbers van de Kamer te Enkhuizen antwoorden d.d. Enkhuizen 15 april op de resolutie van 11 ... maart. In mei 1627 hebben zij de magistraat van Enkhuizen voorgesteld uit hun nominatie van drie participanten een ... bewindhebber te kiezen. Het betreffen geen hoofdparticipanten, aangezien die er in Enkhuizen niet zijn,
22/05/1628, 16
De gedeputeerden van Enkhuizen willen een oorlogsschip lenen voor de grote visserij in plaats van het verongelukte
23/05/1628, 3
gedane verzoek van de afgevaardigden van Enkhuizen . Conform het advies staan HHM die van Enkhuizen
24/05/1628, 11
de pachters van het kwart is er een schip met goederen uit Hamburg in Enkhuizen in beslag
08/06/1628, 12
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen bericht Bruinincx geen geschikt schip
20/06/1628, 15
grotendeels is geladen in Enkhuizen . HHM schrijven de Admiraliteit te Enkhuizen
29/06/1628, 12
Zij bericht dat het door de Grote Visserij in Enkhuizen gekochte schip is geschat op 42.650 pond
04/07/1628, 9
Willem Stevensz. aanstellen als kapitein op het in Enkhuizen uitgeruste roei-jacht.
25/07/1628, 16
punten. Deze punten zijn geïnsereerd in S.G. 3187. De door de heren van Enkhuizen ... van Hoorn en Enkhuizen hebben het College verzocht hun rekening te vereffenen van het
25/08/1628, 19
In een brief d.d. Enkhuizen 19 aug. bevelen de burgemeesters en raden van Enkhuizen het rekest
03/10/1628, 9
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen heeft Bruininxs bericht dat in het
14/10/1628, 30
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen meldt Bruininxs dat deze burgemeester ... De Bewindhebbers beweren dat hij voor dit bedrag in de boeken van de Kamer Enkhuizen geregistreerd ... laten de persoon verkiesbaar stellen, mits de magistraat van Enkhuizen het met deze kandidaat eens is.
24/10/1628, 9
vraagt om de vrijlating van negen van de door het eskader van Quast aan land gejaagde en in Enkhuizen
25/10/1628, 4
Engeland naar Glückstadt, schrijven HHM de burgemeesters en raden van Enkhuizen deze
12/11/1628, 2
Bruininxs brengt een brief ter sprake van de burgemeesters van Enkhuizen d.d. Enkhuizen 10 ... haring wordt bedoeld. HHM laten Bruninxs met Z.Exc. bespreken om de in Enkhuizen gelegen schepen
13/11/1628, 1
aangaande de met Z.Exc. gehouden bespreking over het konvooieren van de in Enkhuizen
15/11/1628, 8
gevangengezeten en is op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde te regelen dat de in Enkhuizen
17/11/1628, 1
hebben genomineerd van wie er een door de burgemeesters van Enkhuizen tot bewindhebber wordt ... een bewindhebber in de Kamer van Enkhuizen te mogen kiezen. HHM schrijven de bewindhebbers ... te nomineren van wie er een door de burgemeesters van Enkhuizen tot bewindhebber kan worden gekozen.
20/11/1628, 5
als de andere commissarissen die hij heeft ingezet om Morgans troepen naar Enkhuizen
25/11/1628, 5
Verschillende inwoners van Enkhuizen verzoeken veertig in Rotterdam gevangenzittende vijanden uit
08/12/1628, 8
Enkhuizen compareren en berichten dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen ... drie personen van buiten Enkhuizen hebben genomineerd, om uit hen door de Enkhuizer ... Indien de bewindhebbers hiertegen bezwaar maken, moeten de burgemeesters van Enkhuizen ... dagen na ontvangst van deze brief opnieuw drie burgers uit Enkhuizen te nomineren, waaruit door de
13/12/1628, 6
in het voorjaar in het Noordergat vlak voor Enkhuizen zijn schip verloren, maar
19/12/1628, 3
Ter vergadering compareren de gedeputeerden van Enkhuizen . Zij delen mee dat de bewindhebbers ... was, en die bij de Kamer Enkhuizen voor een aanzienlijk kapitaal was ingeschreven ... Meindert Tomasz. toe te voegen en deze nominatie te sturen naar de burgemeesters van Enkhuizen ... Thomasz. onder het drietal begrepen dient te worden en ze machtigen de burgemeesters van Enkhuizen om Meindert ... de WIC ter Kamer Enkhuizen hem toe te laten en te erkennen, tenzij er afdoende bezwaren zijn tegen zijn
19/12/1628, 6
Jan de Bleecker op de kust van Spanje veroverde buit en te Enkhuizen ingebracht buit rechtmatig en juist
21/12/1628, 3
Ontvangen is een brief van de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen d.d. aldaar 16 ... bij hun op 19 dec. genomen resolutie op de remonstrantie van de gedeputeerden van Enkhuizen .
30/12/1628, 2
hen daarna vanuit 's- Gravenhage naar Enkhuizen , gaat voor een beslissing naar de RvS.
08/01/1629, 8
HHM hebben een brief ontvangen van de burgemeesters en vroedschappen van Enkhuizen d.d. 31 dec.
19/01/1629, 8
Brunincx deelt HHM mee dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen , ondanks ... hem zijn functie te laten uitoefenen. Gebeurt dit niet, dan zal de burgemeester van Enkhuizen worden
23/01/1629, 9
In afwezigheid van de naar Enkhuizen vertrokken Brunincx brengen Noortwijck en
27/01/1629, 7
en verblijfkosten tijdens het overbrengen van de gevangenen van Delft naar Enkhuizen .
07/03/1629, 4
Brunincx legt HHM het rekest voor dat is gepresenteerd aan de burgemeesters van Enkhuizen
09/03/1629, 9
Daarna werd het te Enkhuizen geëquipeerd. HHM voldoen aan het verzoek.
01/05/1629, 5
Quast op de rede van Sint-Jan bij Calais in beslag genomen en te Enkhuizen
22/05/1629, 1
twee stuurlieden uit Hoorn en Enkhuizen die in Palermo op Sicilië door
07/06/1629, 4
de vijandelijke gevangenen die in Rotterdam en Enkhuizen vastzaten, ontsnapt zijn. ... In ruil daarvoor zouden de gevangenen uit Rotterdam en Enkhuizen die aan vijandelijke zijde
07/06/1629, 8
schepen van vice-admiraal Quast op zee in beslag zijn genomen en die te Enkhuizen zijn
11/06/1629, 14
Op voorstel van Brunninxs , gedaan namens het stadsbestuur van Enkhuizen , schrijven
12/06/1629, 11
heeft, en een brief van de burgemeesters van Enkhuizen d.d. 9 juni. Verzocht wordt om doorlopend
16/06/1629, 12
schip door de WIC veroverd is in Bahia de Todos os Santos en daarna te Enkhuizen
19/06/1629, 2
geladen schip werd op de terugweg uit Cadiz door vice-admiraal Quast in Enkhuizen
10/07/1629, 8
de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen d.d. 5 juli, waarin hij HHM verzoekt
17/07/1629, 6
hij meldt dat hij onenigheid heeft gekregen met Jan Jansz. uit Enkhuizen, die ... van de suppliant. Crabbe is bereid zijn zaak te verdedigen voor het gerecht van Enkhuizen en
24/07/1629, 10
De burgemeesters en raden van Enkhuizen schrijven d.d. Enkhuizen 20 juli. HHM nemen geen besluit.

Volledige tekst Meer opties..