246 resoluties gevonden.

Gezocht op: enkhuizen (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  enkhuizen

Zoekopdracht aanpassen
02/08/1628, 1
en is nu los bijgevoegd. In brieven van de WIC ter Kamer Enkhuizen d.d. Enkhuizen
17/08/1628, 17
Lochteren , Rode , Veltdriel en Haersolte moeten berichten over het geschil tussen de Kamer Enkhuizen
25/08/1628, 19
In een brief d.d. Enkhuizen 19 aug. bevelen de burgemeesters en raden van Enkhuizen het rekest
10/09/1628, 3
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. Enkhuizen 6 sept. dat haar kapitein Meus Sandersz.
11/09/1628, 3
De Admiraliteit in het Noorderkwartier vraagt d.d. Enkhuizen 7 sept. of zij van de gevangengenomen en krachtens
19/09/1628, 2
De Admiraliteit te Enkhuizen bericht d.d. 13 sept. over het door kapitein Jan Pietersz. Esges ingediende en aan haar
23/09/1628, 5
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. Enkhuizen 20 sept. te zullen achterhalen waarom Meus Sandersz.
28/09/1628, 1
HHM sturen het rekest van Jacob Maertsz. Vesterman , oud-schepen en vroedschap van Enkhuizen, aan de
03/10/1628, 9
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen heeft Bruininxs bericht dat in het
12/10/1628, 7
In een rekest meldt Jan Jansz. van Coesvelt , burger van Enkhuizen, na een lang proces een
14/10/1628, 27
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. Enkhuizen 11 okt. dat het uitvoerverbod van zout van kracht zou
14/10/1628, 30
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen meldt Bruininxs dat deze burgemeester ... De Bewindhebbers beweren dat hij voor dit bedrag in de boeken van de Kamer Enkhuizen geregistreerd ... laten de persoon verkiesbaar stellen, mits de magistraat van Enkhuizen het met deze kandidaat eens is.
24/10/1628, 9
vraagt om de vrijlating van negen van de door het eskader van Quast aan land gejaagde en in Enkhuizen
25/10/1628, 4
Engeland naar Glückstadt, schrijven HHM de burgemeesters en raden van Enkhuizen deze
07/11/1628, 1
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. Enkhuizen 1 nov. HHM in een brief van 26 mei volledig op de hoogte te hebben gebracht
12/11/1628, 2
Bruininxs brengt een brief ter sprake van de burgemeesters van Enkhuizen d.d. Enkhuizen 10 ... haring wordt bedoeld. HHM laten Bruninxs met Z.Exc. bespreken om de in Enkhuizen gelegen schepen
13/11/1628, 1
aangaande de met Z.Exc. gehouden bespreking over het konvooieren van de in Enkhuizen
13/11/1628, 8
Op verzoek van de vrouwen, ouders en vrienden van de samen met Luytgen Dellemes uit Enkhuizen door de Turken veroverde
15/11/1628, 8
gevangengezeten en is op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde te regelen dat de in Enkhuizen
17/11/1628, 1
hebben genomineerd van wie er een door de burgemeesters van Enkhuizen tot bewindhebber wordt ... een bewindhebber in de Kamer van Enkhuizen te mogen kiezen. HHM schrijven de bewindhebbers ... te nomineren van wie er een door de burgemeesters van Enkhuizen tot bewindhebber kan worden gekozen.
20/11/1628, 5
als de andere commissarissen die hij heeft ingezet om Morgans troepen naar Enkhuizen
25/11/1628, 5
Verschillende inwoners van Enkhuizen verzoeken veertig in Rotterdam gevangenzittende vijanden uit
01/12/1628, 14
Ontvangen is een brief van vice-admiraal Quast d.d. Enkhuizen 23 nov., die zich beklaagt dat de raden
04/12/1628, 6
De Admiraliteit in het Noorderkwartier antwoordt d.d. Enkhuizen 29 nov. op de brief van HHM d.d. 21 november. Vanwege
04/12/1628, 7
De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. Enkhuizen 23 nov. dat haar advocaat-fiscaal
08/12/1628, 8
Enkhuizen compareren en berichten dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen ... drie personen van buiten Enkhuizen hebben genomineerd, om uit hen door de Enkhuizer ... Indien de bewindhebbers hiertegen bezwaar maken, moeten de burgemeesters van Enkhuizen ... dagen na ontvangst van deze brief opnieuw drie burgers uit Enkhuizen te nomineren, waaruit door de
13/12/1628, 6
in het voorjaar in het Noordergat vlak voor Enkhuizen zijn schip verloren, maar
19/12/1628, 3
Ter vergadering compareren de gedeputeerden van Enkhuizen . Zij delen mee dat de bewindhebbers ... was, en die bij de Kamer Enkhuizen voor een aanzienlijk kapitaal was ingeschreven ... Meindert Tomasz. toe te voegen en deze nominatie te sturen naar de burgemeesters van Enkhuizen ... Thomasz. onder het drietal begrepen dient te worden en ze machtigen de burgemeesters van Enkhuizen om Meindert ... de WIC ter Kamer Enkhuizen hem toe te laten en te erkennen, tenzij er afdoende bezwaren zijn tegen zijn
19/12/1628, 6
Jan de Bleecker op de kust van Spanje veroverde buit en te Enkhuizen ingebracht buit rechtmatig en juist
21/12/1628, 3
Ontvangen is een brief van de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen d.d. aldaar 16 ... bij hun op 19 dec. genomen resolutie op de remonstrantie van de gedeputeerden van Enkhuizen .
29/12/1628, 7
De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt d.d. Enkhuizen 29 nov. om in verband met de lange, trouwe
30/12/1628, 2
hen daarna vanuit 's- Gravenhage naar Enkhuizen , gaat voor een beslissing naar de RvS.
08/01/1629, 8
HHM hebben een brief ontvangen van de burgemeesters en vroedschappen van Enkhuizen d.d. 31 dec.
19/01/1629, 8
Brunincx deelt HHM mee dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen , ondanks ... hem zijn functie te laten uitoefenen. Gebeurt dit niet, dan zal de burgemeester van Enkhuizen worden
22/01/1629, 5
Jan Waley , koopman te Enkhuizen, schrijft in een missive dat ongeveer vijftien maanden geleden
23/01/1629, 9
In afwezigheid van de naar Enkhuizen vertrokken Brunincx brengen Noortwijck en
27/01/1629, 7
en verblijfkosten tijdens het overbrengen van de gevangenen van Delft naar Enkhuizen .
23/02/1629, 4
Cornelis Pietersz. Biens , burger uit Enkhuizen, krijgt om de in zijn rekest genoemde redenen een octrooi van
07/03/1629, 4
Brunincx legt HHM het rekest voor dat is gepresenteerd aan de burgemeesters van Enkhuizen
09/03/1629, 9
Daarna werd het te Enkhuizen geëquipeerd. HHM voldoen aan het verzoek.
13/03/1629, 7
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 9 maart met een lijst van
13/03/1629, 8
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 7 maart met het advies om de
13/03/1629, 11
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. Enkhuizen 8 maart,
14/03/1629, 4
De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt HHM in een brief d.d. Enkhuizen 8 maart ambassadeur
19/03/1629, 3
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Enkhuizen 14 maart dat haar oorlogsschepen
20/03/1629, 6
Jan Jansz. van Coesvelt , woonachtig te Enkhuizen, verzoekt HHM om aanbevelingsbrieven aan
30/03/1629, 1
De Admiraliteit in het Noorderkwartier nomineert in een brief d.d. Enkhuizen 29 maart
30/03/1629, 6
Ontvangen is een brief met berichten van kapitein Codde van der Burch d.d. Enkhuizen 27 maart. Er wordt geen resolutie genomen.
30/03/1629, 9
HHM verlenen de Bewindhebbers van de WIC ter Kamer Enkhuizen mandement van revisie in de gebruikelijke
11/04/1629, 9
De Admiraliteit in het Noorderkwartier verzoekt in een brief d.d. Enkhuizen 29 maart ten

Volledige tekst Meer opties..