182 resoluties gevonden.

Gezocht op: la (volledige tekst);
Gevonden zoektermen:  la

Zoekopdracht aanpassen
08/03/1627, 11
Admiraliteit te Amsterdam d.d. 6 maart wordt geschreven aan de meier en magistraat van La Rochelle ... kapitein had niet gearresteerd mogen worden. Hij heeft het schip van La Rochelle namelijk niet geënterd, ... maar veroverd nadat het al geënterd was. Toen hij ontdekte dat het een schip van La Rochelle
22/03/1627, 1
van 2.158½ dukaat tegen 103 2/3 groten per dukaat, te betalen aan Daniel de la
06/04/1627, 8
8 maart ingediende verzoek van Pieter de la Palma , baljuw van Middelburg. De baljuw zou voor zijn inspanningen
09/04/1627, 4
antwoorden het niet raadzaam te achten de drieduizend [Franse] soldaten die graaf De la Val
21/04/1627, 19
Jean Ricou , luitenant van kapitein La Fuite , nu van Boisgrenier , heeft volgens ... zijn rekest geld tegoed van La Fuite. De RvS zal hem een ordonnantie geven op ... Doublet . Deze zal het geld verhalen op het in 1625 vervallen pensioen van La Fuite.
24/04/1627, 17
De hertogin van La Trémoille verzoekt betaling van haar rente verpand op de beden van
26/04/1627, 1
De pachters van de konvooien en licenten schrijven dat een edelman van het geschut, La Riviere ,
26/04/1627, 4
, soldaat onder kapitein Arckel , en Hendrick Rolenburch , sergeant van kapitein La Roche de
27/04/1627, 10
aan de hertogin van La Trémoille . HHM vragen hierover advies aan de RvS.
24/05/1627, 1
schrijft dat één van zijn burgers, Gerrit de Clarcq , met zijn schip is vertrokken uit La Rochelle
03/06/1627, 1
Deze vijf schepen zullen kruisen van de Cap de la Hève naar Lizard Head en verder ... fregatten. Daarnaast zullen van Cap de la Hève naar Lizard Head tot Bayonne vijf schepen kruisen. ... Nauw van Calais tot aan de rivier de Seine of Cap de la Hève. II Het tweede eskader, bestaande ... een vijfde worden geformeerd, bestaande uit vijf goede schepen, die zullen kruisen van Cap de la Hève
05/06/1627, 14
Het betreft Thibaults tweedelige Academie de l'espée [...] ou se demonstrent [...] la theorie et pratique
17/06/1627, 8
Kapitein La Rochette krijgt vier maanden van zijn absentie betaald, conform de regels van het land.
17/06/1627, 13
Dit bedrag had de commies in afwezigheid van Suerius in opdracht van HHM aan de hertogin van La
22/07/1627, 13
De bewindhebbers vragen de benodigde commissie voor Pompeus de la Zale .
04/08/1627, 5
brief van HHM d.d. 14 juli. Zij staan de naar Frankrijk vertrekkende Samuel de la
07/08/1627, 6
Op het verzoek van Gillis de la Faille Pieter Martenssen Coij slechts zijn vervallen traktement
02/10/1627, 5
Jean Theodati , predikant te Genève, krijgt de weduwe van boekverkoper Pierre de la Roviere gedurende
05/10/1627, 7
De ambassadeur van Frankrijk is op zijn verzoek gratis paspoort gegeven voor Charnasse , De la Bossiere , Thomasin en Jehan Costar .
05/11/1627, 11
Een besluit over het verzoek van de weduwe van La Case om een traktement te ontvangen wordt uitgesteld.
10/11/1627, 12
Op het nadere verzoek van de weduwe van kapitein La Case wordt nogmaals geen besluit genomen.
13/11/1627, 3
en presenteert een brief van de koning van Frankrijk vanuit het leger voor La Rochelle
13/11/1627, 4
eskader, dat moet kruisen tussen de Hoofden [Nauw van Calais] en de Seine of Cap de la ... afkomstig uit de ordinaris konvooischepen, en zou moeten kruisen van de Cap de la Hève naar
20/11/1627, 1
Johan de la Chambre , koopman te Amsterdam, compareert. Hij legt in handen van de president
27/11/1627, 4
Op het verzoek van de weduwe van kapitein La Case om wat geld te ontvangen ter verlichting van de
06/12/1627, 14
Boiols en De la Bossiere , afgevaardigden van Durant , gouverneur van Glückstadt, komen
18/12/1627, 10
Het verzoek om een gift door Paulo de la Vedua , voormalig kok van resident Suriano , wordt afgewezen.
22/12/1627, 14
Josua van Sonnevelt verzoekt te mogen aanblijven als secretaris de la lingua te Venetië . HHM stellen
27/12/1627, 16
Er wordt geen besluit genomen op het verzoek van Jacob de la Riviere om een vergoeding voor zijn diensten bij het bekendmaken van enkele geheime zaken aan Languerack .
05/01/1628, 4
Het verzoek van kapitein La Grange om geen licent te hoeven betalen voor twee paarden, waarmee
10/01/1628, 2
verzoekt ontheffing van de borgtocht die HHM, volgens akte d.d. 22 feb. 1627, aan La Rocque
17/01/1628, 3
Op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk mag de heer De la Sale met gratis paspoorten over Brabant naar Frankrijk reizen.
20/01/1628, 12
de oorlog tegen de Engelsen als voorwendsel wil gebruiken om de schepen te krijgen om La
04/02/1628, 11
een traktement voor Gille la Roose . HHM vragen hierover advies aan de RvS.
09/02/1628, 9
het op 4 feb. door de Franse ambassadeur ingediende verzoek Gille de la Roose te benoemen
10/02/1628, 6
Een besluit over het verzoek van Josua van Sonnevelt , die secretaris de la lingua in Venetië wil worden, stellen HHM uit.
02/03/1628, 5
Inzake het herhaalde verzoek van Gille de la Roose houden HHM vast aan hun resolutie van 9 februari.
03/03/1628, 14
brengen. Via zijn ambassadeurs heeft hij er zowel bij die van La Rochelle als bij de ... oorlogen op aangedrongen de vrede te aanvaarden. Daartoe heeft hij afgevaardigden van La Rochelle ... in aanwezigheid en op bevel van de Franse koning. Het fort Saint Louis voor La Rochelle ... op de vrijheid van de stad La Rochelle. De gereformeerden en die van La Rochelle zeggen nooit ... helpen, maar zich met hun vloot bij hem voegen. Samen kunnen zij La Rochelle en de gehele zeekust beschermen
07/03/1628, 4
De weduwe van La Motius verzoekt betaling voor de Nederlandse vertalingen die haar man heeft gemaakt
09/03/1628, 4
Admiraliteit te Amsterdam in het voordeel van Daniel de la Bistrade gewezen vonnis. Ontvanger Van
07/04/1628, 5
De kapiteins die onder luitenant-admiraal Haultain voor La Rochelle gediend hebben
03/05/1628, 3
pistolen, mits er 's lands belasting over wordt betaald. Het verzoek van kapitein La Rocque
05/05/1628, 6
Z.Exc. vindt het niet goed om kapitein La Rocque met verlof naar Engeland te laten gaan. Wel mag La Rocque springbussen
08/05/1628, 4
HHM staan Pieter de la Maer , inwoner van Middelburg, toe 32.000 pond lont in dienst van de koning naar Engeland te brengen.
17/05/1628, 5
Z.Exc. bericht over een vanuit het leger voor La Rochelle geschreven brief van kardinaal Richelieu
18/05/1628, 11
Kapitein La Grandire , tijdelijk enerzijds op het land en anderzijds op Overijssel gerepartieerd, verzoekt betaling
31/05/1628, 8
Calais tot de Seine of de Cap de la Hève . Het tweede door de Admiraliteit
04/07/1628, 11
in van de koning van Frankrijk , geschreven op 2 mei vanuit het leger voor La Rochelle.
05/07/1628, 24
Jacob van Egem , solliciteur van de compagnieën van de kapiteins Du Pont en La Grange
08/07/1628, 2
hulp te moeten bieden tegen La Rochelle of het uitroeien van de [gereformeerde] religie

Volledige tekst Meer opties..