Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Verzamelen van informatie

Kerngegevens instellingen en personen

Feitelijke gegevens als naamgeving, periode van bestaan en historische ontwikkeling van een instelling of een persoon zijn voor de Nederlandse actoren van de centrale overheid steeds afkomstig uit de Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940, Rapporten Institutioneel Onderzoek en inventarissen. Voor de buitenlandse overheidsactoren zijn de inventarissen en de Agency notes (Australië) steeds de eerste bron geweest. Aanvullende gegevens zijn afkomstig uit de onderzoeksgidsen Sociale zekerheid 1890-1967 en Guide to the archives on relations between the Netherlands and Indonesia 1945-1963. De gegevens voor de overige instellingen en personen zijn afkomstig uit inventarissen en biografische naslagwerken, eventueel aangevuld met gegevens uit de literatuur, zoals vermeld in het gelijknamige veld. Wanneer daarnaast specifieke archiefdocumenten zijn gebruikt, is dat bij de betreffende beschrijving vermeld.


Literatuur

De literatuurverwijzingen in de onderzoeksgids zijn verzameld op basis van zoekacties in PiCarta. Ze betreffen periodieken en uitgaven van de archiefvormer zelf en literatuur over de archiefvormer. Ze vormen zowel een verantwoording van de algemene gegevens als een eerste hulpmiddel voor verder onderzoek. Emigratieliteratuur, verschenen in de onderzoeksperiode 1945-1967, is te vinden in het literatuuroverzicht, zoals samengesteld door de Nederlands Emigratie Dienst.1


Audiovisuele bronnen

De verwijzingen naar audiovisuele bronnen zijn verzameld op basis van onderzoek in de digitale archieven van het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid (Hilversum), het Australische Screensound (Canberra) en het beeld en geluidsarchief van de Library and Archives of Canada (Ottawa). Aangezien de aldaar berustende collecties zeer goed zijn ontsloten, zijn ze in deze gids verder niet op niveau van de individuele archiefvormer beschreven, maar op niveau van de drie archiefbewaarplaatsen. Daarnaast is audiovisueel materiaal, zoals berustend in de collecties van voor deze gids geselecteerde archiefvormers/actoren, op dezelfde wijze beschreven en geanalyseerd als de schriftelijke archivalia.


Statistisch materiaal

Voor deze gids zijn tabellen samengesteld op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van de Nederlandse Emigratie Dienst. Ze geven inzicht in de migratie (emigratie en retourmigratie) voor de belangrijkste landen van bestemming over de periode 1945-1967 en maken vergelijking van het cijfermateriaal mogelijk.


Wet- en regelgeving

De gids bevat drie hulplijsten waarin een korte karakteristiek en de vindplaats van wet- en regelgeving inzake (e)migratie wordt gegeven: Nederland, bilateraal, multilateraal. De Nederlandse emigratiewetten (1936, 1952, 1967) en het ICEM-statuut (1954) zijn in pdf beschikbaar. Per archiefvormer is aangegeven of er materiaal betreffende wetgeving kan worden aangetroffen.Delen van de bibliotheekcollectie van de NED staan in de open opstelling van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, afdeling Migratie.