Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 16 7 8 9 10 11 1246 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880-07-22 nr. 19

05/06-09-1880
02-03-1895

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging Amsterdam 1876-08-08 nr. 19

06-12-1876
23-10-1878
23-02-1889

Vereeniging tot het houden van periodieke tentoonstellingen Amsterdam 1886-11-09 nr. 19

28-01-1887

Vereeniging "Het Kruis voor krijgsverrigtingen" onder de zinspreuk "Helpt elkander" Den Helder 1873-04-16 nr. 19

13-07-1873

Vereeniging "Anna Paulowna School" Amsterdam 1870-07-03 nr. 19

17/18-07-1870

Hulp en bijstand IJmuidengemeente Velsen 1894-01-30 nr. 19

14-03-1894

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Beverwijk en Velsen Beverwijk en Velsen 1869-08-20 nr. 19

08-09-1869

Sociëteit "De Nieuwe Vereeniging" Amsterdam 1892-03-09 nr. 19

30-03-1892

Internationaal Artisten Genootschap Amsterdam 1886-01-20 nr. 2

09-02-1886
10-08-1889

Nederlandsche Smeden-Vereeniging Amsterdam 1887-09-22 nr. 2

15-11-1887

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Amsterdamsche vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Amsterdam 1895-03-26 nr. 2

29-05-1895
24-01-1899

1895-01-05
Sociëteit "Sans-Gêne" Amsterdam 1897-01-21 nr. 2

07/08-02-1897

1896-10-01
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864-02-07 nr. 2

28-02-1864

Liberale Vereeniging Weesp 1888-03-22 nr. 2

26-04-1888
13-02-1896

Vereeniging ten doel hebbende de bewerking van den Volksgeest in Christelijk Nationale zin, door voortzetting of uitbreiding der uitgave van "de Heraut", Weekblad voor vrije Kerk en vrije School in het vrije Nederland, Motto: Oranje, Kerk en Vaderland Amsterdam 1871-01-11 nr. 2

26-01-1871

Protestantsch Vrijzinnige Kiesvereeniging "Zandvoort" Zandvoort 1897-12-30 nr. 2

15-01-1898

1897-02-10
Vereeniging "Nut en Genoegen" Hoorn 1870-06-17 nr. 2

03-08-1870
30-08-1899

"Afdeeling Bloemendaal" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Bloemendaal 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1902-07-01
Vereeniging voor physische therapie Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1903-02-14
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Recht zij ons doel Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

03-04-1903

1902-01-17
Vereeniging tot verbetering van kleine-kinder-bewaarplaatsen Amsterdam 1869-04-18 nr. 2

21-05-1869
13-08-1873

Kiesrecht is kiesplicht Sloten (NH) 1895-04-13 nr. 2

26-06-1895

1894-06-22
Amsterdamsch Scherpschutterscorps "Oranje-Nassau" Amsterdam 1870-08-29 nr. 2

14-09-1870

Postduivenvereeniging "de Sperwer" Amsterdam 1894-04-06 nr. 2

27-04-1894

1894-03-06
Liedertafel "Nederland en Oranje" Amsterdam 1894-02-08 nr. 2

29-03-1894

1893-06-01
Werkmansbelangen Amsterdam 1894-02-17 nr. 2

05-04-1894

1892-02-24
Roomsch-Katholieke zangvereeniging "Arti et Religioni" Amsterdam 1900-12-07 nr. 2

29-12-1900
09/10-11-1902

1900-10-29
Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond Amsterdam 1873-06-06 nr. 2

21-08-1873
07-07-1876
02-09-1879
06-11-1885
11-02-1890
12-10-1901

Ondersteuning voor behoeftige weduwen Amsterdam 1899-05-13 nr. 20

26-05-1899

1899-02-01
Societeit "De Kroon" Haarlem 1871-10-04 nr. 20

13-10-1871
13-03-1878
14-09-1900

1871-10-01
Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1889-10-23 nr. 20

08-02-1890
17/18-09-1899

Veefokkerij-vereeniging te Middelie c.a. Middelie 1898-05-25 nr. 20

09-06-1898

1898-01-01
Vereeniging tot het doen herleven van het Kerkelijk Godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsche Hervormde Kerk Oostzaan 1890-06-01 nr. 20

10-08-1890
19-06-1895

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Kappers- en barbiersbedienden-vereeniging "Door hereeniging verbetering" Amsterdam 1895-02-08 nr. 20

30-03-1895

1894-06-10
Vereeniging "de Bad- en Zweminrigting" Weesp 1884-12-08 nr. 20

18-02-1885

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Gymnastiek-vereeniging "Jahn" Westzaan 1891-02-10 nr. 20

26-03-1891

Vereeniging "Timotheus" de School met den Bijbel Amsterdam 1886-09-06 nr. 20

24-10-1886

Vereeniging ter bevordering van de belangen der kina-cultuur Amsterdam 1894-01-22 nr. 20

09-03-1894

Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Bond van bloembollenhandelaren Haarlem 1900-08-03 nr. 20

22-08-1900
19-04-1902

1900-02-05
Amsterdamsche vereeniging van werkgevers in metaal- en houtbewerking Amsterdam 1900-09-10 nr. 20

23/24-09-1900

1900-02-01
Vereeniging "De School met den Bijbel" te Sloten en Nieuwer-Amstel Sloten en Amstelveen 1879-04-27 nr. 20

12-06-1879

Liberale Kiesvereeniging "Algemeen Belang". Anna Paulowna 1889-12-12 nr. 20

01-03-1890

Broederschap van de Ontvangers der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen in Nederland Amsterdam 1889-11-11 nr. 20

11-02-1890

Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 16 7 8 9 10 11 1246 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.