Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

8 teksten gevonden

FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
FR 003 1317/10/06 Graaf Willem III verleent heer Nicolaas, proost van het klooster van Hemelum in...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
FR 098 1328/05/15 De grietmannen van het land van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
WI 530 1337/05/06 * De rectores van de uithoven van het klooster Mariendal in Hemelem en de burgers...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie