Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

34 teksten gevonden

DE 013 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
UT 033 1309/03/24 Graaf Willem III schenkt de burgers van de stad Zwolle dezelfde voorrechten in de...
FR 004 1317/10/09 Graaf Willem III doet uitspraak als scheidsman in een geschil tussen die van...
FR 005 1318/01/12 De abt van Lidlum, de commandeur van Sneek, de prior van Bloemkamp en de proost...
FR 006 1318/01/12 * Schepenen, raad en gemene stad van Kampen bevestigen de uitspraak door graaf...
ZE 061 1320/10/29 Graaf Willem III vergeeft Dirve van Kampen haar scheldwoorden jegens Elizabeth...
ZH 073 1321/02/19 Graaf Willem III gelast zijn rentmeester van Zuidholland en zijn tolgaarders in...
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
ZE 306 1325/03/11 Graaf Willem III gelast Jan Wissenz. baljuw te Zierikzee en alle andere baljuws...
ZE 423 1327/03/29 Wouter Antonisz. van den Vliet draagt graaf (Willem III) de 8 gemet tienden in...
ZE 464 1327/07/22 Graaf Willem III verpacht aan Jan Hendriksz. de 8 gemet tienden te Wissenkerke...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
ZH 317 1329/05/05 Graaf Willem III beleent Machteld Dirksdr. van Waardhuizen met een lijftocht...
ZE 628 1333/10/07 Graaf Willem III beleent Jan Wissenz. van Borrendamme met verschillende nader...
AW 116 1333/12/16 Graaf Willem III, die een afkoopregeling heeft getroffen vanwege de keurmedigheid...
GE 053 1335/03/15 Graaf Willem III en Reinoud II, graaf van Gelre en Zutphen, komen overeen dat zij...
WI 028 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
WI 029 1337/10/20 Graaf Willem IV, die droogmaking van Noord-Beveland heeft gefinancierd op...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie