Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

559 teksten gevonden

WI 101 1342/03/14 Graaf Willem IV machtigt Simon zoon van Jan Arnoud Moensz. en diens voogd om de...
WI 102 1342/03/23 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen heer Costijn van Renesse...
WI 319 1342/04/27 Graaf Willem IV verkoopt aan heer Jan heer van Polanen, zoon van heer Jan van...
WI 382 1342/12/07 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door Wouter van Assendelft aan diens...
WI 232 1342/12/08 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door Willem van Leeuwen aan diens...
WI 398 1342/12/10 Graaf Willem IV beleent Jacob Rondenburg met 13½ morgen land in het Zegveld,...
WI 235 1342/12/18 Graaf Willem IV geeft Filips Machteldsz. toestemming tot verkoop in vrij eigendom...
WI 233 1342/12/18 * Graaf Willem IV verkoopt aan heer Dirk van Mathenesse de ambachten en gerechten...
WI 321 1344/04/07 Graaf Willem IV beleent Hendrik de Molenaar, broer van heer Tielman Molenaar, met...
WI 521 1344/04/08 Graaf Willem IV bevestigt dat de gemene buren en inwoners van Graft, het...
WI 529 1344/10/22 Graaf Willem IV geeft aan meester Arnoud van Heukelum, zijn klerk en chirurgijn,...
WI 242 1344/12/11 Graaf Willem IV gelast Gerard Heinenz., rentmeester van Noordholland en van het...
WI 243 1344/12/12 Graaf Willem IV gelast Gerard Heinenz., rentmeester van Noordholland en van het...
WI 556 1345/02/14 Gozewijn van Zivel, ridder, verklaart van graaf (Willem IV) 200 gouden schilden...
WI 244 1345/05/26 Graaf Willem IV beleent Daniel van Mathenesse, knaap, met de ambachten en ...
WI 327 1345/08/30 Graaf Willem IV beleent heer Jan de Molenaar, ridder, met het ambacht...
WI 247 1345/09/01 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door Jan van Oostdorp aan diens echtgenote...
WI 248 1345/09/04 Graaf Willem IV vergunt Machteld, dochter van Jan van Oostdorp, dat wanneer haar...
WI 251 1549/09/06 De stadhouder en raden van keizer (Karel V) in Holland, Zeeland en Friesland...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie