Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

15 teksten gevonden

HE 025 1318/10/28 Graaf Willem III beleent ten overstaan van een aantal met name genoemde...
AW 011 1321/04/30 * Graaf Willem III beleent Willem heer Everardsz. met de landen in het gerecht van...
NH 110 1321/10/12 Graaf Willem III schenkt zijn nicht jonkvrouw Aleid, dochter van wijlen bisschop...
ZH 091 1321/10/20 Graaf Willem III geeft de inwoners van het ambacht Ammerstol dezelfde tolvrijheid...
ZH 092 1321/10/27 Graaf Willem III beleent Jan van der Leede, oudste zoon van de heer van Arkel en...
ZH 104 1322/05/16 Graaf Willem III schenkt de goede lieden wonend in het ambacht Ammerstol het...
ZE 406 1327/03/21 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen enerzijds zijn zuster vrouw...
NH 368 1328/05/18 Graaf Willem III verleent Beatrijs, weduwe van Jan de Keizer, een aantal goederen...
AW 035 1328/05/19 Graaf Willem III beleent (Dirk) Cosijn van Isselt met diens huis en hofstede te...
ZH 288 1328/05/20 Graaf Willem III geeft zijn kamerling Willem van Duivenvoorde toestemming het...
DE 058 1330/11/23 Werner van Güsten, ridder, verklaart van graaf Willem III 200 mark Keuls te...
DE 064 1330/12/05 Werner junior, ridder, heer van Herzogenrath, verklaart van graaf Willem III 200...
DE 062 1331/01/30 Herman van Revele, knaap, verklaart van graaf Willem III 150 mark Keuls te hebben...
KE 176 1332/08/08 Graaf Willem III beleent Nicolaas van Rolland met twee made land in een veld...
WI 553 1344/08/30 Frank genaamd van der Culen, knaap, verklaart voor 10 pond groten Tournois vazal...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie