Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer

Naam archiefvormer Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer
Periode van bestaan 1965-1970
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nederlandse Stichting tot Steun van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)-vluchtelingenvervoer

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De stichting werd op 8 september 1965 opgericht voor een periode van maximaal vijf jaar en was gevestigd in Den Haag. Oprichters waren E.O. baron van Boetzelaer, secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; B.W. Haveman, directeur van de Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) en J.P.G.Schmitz, particulier. De stichting werd bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten hoogste 15 leden. De Raad van Bestuur vergaderde zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere leden van de Raad dat gewenst achtten. De Raad was verantwoordelijk voor het bestuur en het financiële beheer van de stichting.

 

Haveman verzocht J.E. de Quay toe te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting. De Quay besloot als lid toe te treden. In april 1970 werd besloten tot liquidatie van de stichting.

 

Voorzitter:

F.H.A. de Graaff

Secretaris Administrateur:

J.P.G. Schmitz

 

Bestuursleden:

E.O. Baron van Boetzelaer (secretaris-generaal Buitenlandse Zaken)

J.F. Bakker (Alg. Diaconaal Bureau Gereformeerde Kerken, trad uit bestuur in 1966)

B.W. Haveman (Directeur ICEM)

P.J. Oud (minister van Staat)

J.W. de Pous (vz. Sociaal Economische Raad)

J.E. de Quay (lid Eerste Kamer Staten-Generaal)

D. Roemers (lid Tweede Kamer Staten-Generaal)

Mw. J.M. Stoffels- van Haaften (Vice presidente Tweede Kamer)

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de stichting was om in Nederland financiële steun te verwerven ten behoeve van het Intergovernmental Committee for European Migration te Genève. Hiertoe zouden bijzondere postzegels met toeslag, door de Nederlandse PTT uitgegeven, worden verkocht en de opbrengst daarvan worden overgedragen aan de ICEM.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Verslag over de werkzaamheden van de Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer 1965-1966 (Den Haag 1966).

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie (en taakopvolgers) Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de EmigratieRaad voor de Emigratie

Periode archief

1964-1967

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

ca. 1,1 m., 29 inv.nrs. (inv.nr. 2680-2709)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

(concept-) Inventaris van het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1933) 1945-1994 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.15.68

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de stichting bevond zich fysiek in het archief van de Nederlandse Emigratiedienst (doos 104-112). Na bewerking door de Centrale Archief Selectie Dienst Winschoten is het ondergebracht als gedeponeerd archief bij het archief van de Directie Emigratie.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van de Raad van Bestuur van de Stichting 1965-1967 (inv.nr. 2680)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Correspondentie van ICEM-directeur B.W. Haveman met J. P.G. Schmitz betreffende o.m. de oprichting van de Stichting 1964-1966 (inv.nr. 2682)

 

- Organisatie en werkzaamheden van de Stichting 1964-1967 (inv.nr. 2683)*

 

- Financiële bescheiden en contacten met ICEM (inv.nr. 2684)

 

- Organisatie van postzegelacties "Be'zegel hun vlucht" ten bate van het ICEM-vluchtelingenvervoer, o.m. in Luxemburg, Suriname en de Nederlandse Antillen 1964-1966 (inv.nrs. 2685-2687)*

 

- Stukken m.b.t. de uitgifte van de postzegels, de publiciteit, voorlichting en promotie van de acties 1964-1966 (inv.nrs. 2688-2694)

 

- Organisatie van de nationale wedstrijd 'Marathon' ten behoeve van de campagne "Be'zegel hun vlucht" 1965-1966 (inv.nrs. 2695-2704)*

 

- Stukken met betrekking tot de financiële kanten van de postzegelactie 1965-1969 (inv.nrs. 2705-2708)

 

- Samenwerking met derden betreffende de postzegelactie 1965-1965 (inv.nr. 2709)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Zie ook: Ministerie van Algemene Zaken

 

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer
Inventaristekst

- inv.nr. 2683 Organisatie en werkzaamheden van de Stichting 1964-1967

Bevat o.m. stukken en correspondentie betreffende de instelling; doel en opzet van de stichting en een stichtingsakte.

 

- inv.nrs. 2695-2704 Organisatie van de nationale wedstrijd 'Marathon' ten behoeve van de campagne "Be'zegel hun vlucht" 1965-1966

Bevatten o.m. correspondentie betreffende de organisatie van de acties; adresbestanden; overzichten van verkochte zegels en inkomsten van de acties die gevoerd werden; de deelname aan de verkoop van zegels en kaarten door bedrijven en instellingen, wandelverenigingen, damescomités; de deelname aan huis-aan-huis-verkoop van zogenaamde 'zevenmijlskaarten' door de PTT, wandelverenigingen; militairen, schooljeugd, sportclubs en andere verenigingen.

 

- inv.nr. 2709 Samenwerking met derden betreffende de postzegelactie 1964-1965

Bevat o.m. correspondentie met de Stichting Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp; Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau betreffende het Inzamelingswezen; Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij; diverse vakcentrales; diverse kerken; Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers; buitenlandse regeringen/vertegenwoordigers; Commissarissen der Koningin; filatelisten.

Algemeen

Naam, varianten

Nederlandse Stichting tot Steun van het Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)-vluchtelingenvervoer

Organisatie en inrichting

De stichting werd op 8 september 1965 opgericht voor een periode van maximaal vijf jaar en was gevestigd in Den Haag. Oprichters waren E.O. baron van Boetzelaer, secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; B.W. Haveman, directeur van de Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) en J.P.G.Schmitz, particulier. De stichting werd bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten hoogste 15 leden. De Raad van Bestuur vergaderde zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere leden van de Raad dat gewenst achtten. De Raad was verantwoordelijk voor het bestuur en het financiële beheer van de stichting.

 

Haveman verzocht J.E. de Quay toe te treden als voorzitter van de Raad van Bestuur van de stichting. De Quay besloot als lid toe te treden. In april 1970 werd besloten tot liquidatie van de stichting.

 

Voorzitter:

F.H.A. de Graaff

Secretaris Administrateur:

J.P.G. Schmitz

 

Bestuursleden:

E.O. Baron van Boetzelaer (secretaris-generaal Buitenlandse Zaken)

J.F. Bakker (Alg. Diaconaal Bureau Gereformeerde Kerken, trad uit bestuur in 1966)

B.W. Haveman (Directeur ICEM)

P.J. Oud (minister van Staat)

J.W. de Pous (vz. Sociaal Economische Raad)

J.E. de Quay (lid Eerste Kamer Staten-Generaal)

D. Roemers (lid Tweede Kamer Staten-Generaal)

Mw. J.M. Stoffels- van Haaften (Vice presidente Tweede Kamer)

Taak, activiteiten

Het doel van de stichting was om in Nederland financiële steun te verwerven ten behoeve van het Intergovernmental Committee for European Migration te Genève. Hiertoe zouden bijzondere postzegels met toeslag, door de Nederlandse PTT uitgegeven, worden verkocht en de opbrengst daarvan worden overgedragen aan de ICEM.

Voorloper

geen

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur

Verslag over de werkzaamheden van de Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer 1965-1966 (Den Haag 1966).

Doorgenomen archieven / series

Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie (en taakopvolgers) Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de EmigratieRaad voor de Emigratie

Periode archief

1964-1967

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

ca. 1,1 m., 29 inv.nrs. (inv.nr. 2680-2709)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

(concept-) Inventaris van het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1933) 1945-1994 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.15.68

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de stichting bevond zich fysiek in het archief van de Nederlandse Emigratiedienst (doos 104-112). Na bewerking door de Centrale Archief Selectie Dienst Winschoten is het ondergebracht als gedeponeerd archief bij het archief van de Directie Emigratie.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van de Raad van Bestuur van de Stichting 1965-1967 (inv.nr. 2680)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Correspondentie van ICEM-directeur B.W. Haveman met J. P.G. Schmitz betreffende o.m. de oprichting van de Stichting 1964-1966 (inv.nr. 2682)

 

- Organisatie en werkzaamheden van de Stichting 1964-1967 (inv.nr. 2683)*

 

- Financiële bescheiden en contacten met ICEM (inv.nr. 2684)

 

- Organisatie van postzegelacties "Be'zegel hun vlucht" ten bate van het ICEM-vluchtelingenvervoer, o.m. in Luxemburg, Suriname en de Nederlandse Antillen 1964-1966 (inv.nrs. 2685-2687)*

 

- Stukken m.b.t. de uitgifte van de postzegels, de publiciteit, voorlichting en promotie van de acties 1964-1966 (inv.nrs. 2688-2694)

 

- Organisatie van de nationale wedstrijd 'Marathon' ten behoeve van de campagne "Be'zegel hun vlucht" 1965-1966 (inv.nrs. 2695-2704)*

 

- Stukken met betrekking tot de financiële kanten van de postzegelactie 1965-1969 (inv.nrs. 2705-2708)

 

- Samenwerking met derden betreffende de postzegelactie 1965-1965 (inv.nr. 2709)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Zie ook: Ministerie van Algemene Zaken

 


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de Emigratie (en taakopvolgers) Ministerie van Sociale Zaken, Commissariaat voor de EmigratieRaad voor de Emigratie

Periode archief

1964-1967

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

ca. 1,1 m., 29 inv.nrs. (inv.nr. 2680-2709)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

(concept-) Inventaris van het archief van de Directie Emigratie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1933) 1945-1994 (Winschoten 2008) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

2.15.68

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de stichting bevond zich fysiek in het archief van de Nederlandse Emigratiedienst (doos 104-112). Na bewerking door de Centrale Archief Selectie Dienst Winschoten is het ondergebracht als gedeponeerd archief bij het archief van de Directie Emigratie.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen van de Raad van Bestuur van de Stichting 1965-1967 (inv.nr. 2680)

Statistische gegevens

geen

Inhoud overig

- Correspondentie van ICEM-directeur B.W. Haveman met J. P.G. Schmitz betreffende o.m. de oprichting van de Stichting 1964-1966 (inv.nr. 2682)

 

- Organisatie en werkzaamheden van de Stichting 1964-1967 (inv.nr. 2683)*

 

- Financiële bescheiden en contacten met ICEM (inv.nr. 2684)

 

- Organisatie van postzegelacties "Be'zegel hun vlucht" ten bate van het ICEM-vluchtelingenvervoer, o.m. in Luxemburg, Suriname en de Nederlandse Antillen 1964-1966 (inv.nrs. 2685-2687)*

 

- Stukken m.b.t. de uitgifte van de postzegels, de publiciteit, voorlichting en promotie van de acties 1964-1966 (inv.nrs. 2688-2694)

 

- Organisatie van de nationale wedstrijd 'Marathon' ten behoeve van de campagne "Be'zegel hun vlucht" 1965-1966 (inv.nrs. 2695-2704)*

 

- Stukken met betrekking tot de financiële kanten van de postzegelactie 1965-1969 (inv.nrs. 2705-2708)

 

- Samenwerking met derden betreffende de postzegelactie 1965-1965 (inv.nr. 2709)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Zie ook: Ministerie van Algemene Zaken

 


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer
Inventaristekst

- inv.nr. 2683 Organisatie en werkzaamheden van de Stichting 1964-1967

Bevat o.m. stukken en correspondentie betreffende de instelling; doel en opzet van de stichting en een stichtingsakte.

 

- inv.nrs. 2695-2704 Organisatie van de nationale wedstrijd 'Marathon' ten behoeve van de campagne "Be'zegel hun vlucht" 1965-1966

Bevatten o.m. correspondentie betreffende de organisatie van de acties; adresbestanden; overzichten van verkochte zegels en inkomsten van de acties die gevoerd werden; de deelname aan de verkoop van zegels en kaarten door bedrijven en instellingen, wandelverenigingen, damescomités; de deelname aan huis-aan-huis-verkoop van zogenaamde 'zevenmijlskaarten' door de PTT, wandelverenigingen; militairen, schooljeugd, sportclubs en andere verenigingen.

 

- inv.nr. 2709 Samenwerking met derden betreffende de postzegelactie 1964-1965

Bevat o.m. correspondentie met de Stichting Nederlandse Federatie Vluchtelingenhulp; Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau betreffende het Inzamelingswezen; Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij; diverse vakcentrales; diverse kerken; Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers; buitenlandse regeringen/vertegenwoordigers; Commissarissen der Koningin; filatelisten.