Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Quay, Jan Eduard de

Naam archiefvormer Quay, Jan Eduard de
Leefjaren 1901-1985
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

 Biografisch Portaal

Functies

- hoogleraar en politicus;

- 1927-1945 lector (1927) en hoogleraar (1933) bedrijfsleer en psychotechniek, tevens technisch directeur (1934) Economisch Technologische Instituut (ETI) voor Noord-Brabant aan de R.K. Handelshoogeschool te Tilburg

 

- 1940 regeringscommissaris voor de arbeid

- 1940-1941 lid van het Driemanschap van de Nederlandsche Unie

- 1945 minister van Oorlog

- 1946-1959 commissaris der koningin in Noord-Brabant (1946-1959)

- 1953-1959 voorzitter van de Raad voor de Emigratie

- 1959-1963 minister-president

- 1963-1966 lid van de Eerste Kamer

- 1966-1967 minister van Verkeer en Waterstaat.

 

Daarnaast vervulde De Quay een groot aantal nevenfuncties op maatschappelijk, politiek en economisch gebied in de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

Ritter jr., P.H., Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?

(Baarn [1940]).

 

Jong, L. de, De Nederlandse Unie ('s-Gravenhage 1978).

 

Rogier, J., Een zondagskind in de politiek en andere christenen, opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals (Nijmegen 1980).

 

Have, W. ten, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999). [ad ind.]

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Jan E. de Quay en familie, 1656-1987

 

Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant

Commissaris der Koningin, Noord-Brabant

Periode archief

1901-1985

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt.

Het gehele archief is openbaar sinds 1 januari 2000, met uitzondering van:

- originele dagnotities 1944-1980 (inv. nrs. 1-28),

- archiefstukken die handelen over de kinderen De Quay (inv. nrs. 1118-1122, 1124-1125, 1128, 1130, 1136) en de

- correspondentie met de koninginnen Juliana en Beatrix (inv. nrs. 170, 513), die tot 1 januari 2050 gesloten blijven

Omvang; inventarisnummers

13 meter; 3334 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 15% (dubbelen, uitnodigingen, dankbetuigingen en andere gelegenheidscorrespondentie)

Toegang(en)

J. Vriens, Inventaris van het archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985)

('s-Hertogenbosch 1988) xv, [Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nr.37]

Kenmerk toegang

toegangsnr. 333

indices_toegang_link

index op personen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- agenda's 1928-1983 (inv. nrs. 68-121)

 

- grote reeks algemene correspondentie, alfabetisch geordend op afzender (inv. nrs. 130-1071), bevat o.m. L. Beel, R.J.M. van den Brink, J. van Doorn, M.A.M. Klompé, J.F. de Meijer, C. Romme, G. Veldkamp

Statistische gegevens

- Statistiek buitenlandse migratie 1950 - 1952, 1953 (inv.nr. 3551)

Inhoud overig

- Correspondentie met Nederlandse Vereniging van Ouders van Emigranten 1966 (inv.nr. 668)*

 

- Oprichtingsakte Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer, kopie 1965 (inv.nr. 2951)*

- Vergaderstukken Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer 1965 -1966 (inv.nr. 2952)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met F.A.H. de Graeff in Den Haag 1965-1970 (inv.nr. 2953)*

- Correspondentie van De Quay als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met B.W. Haveman in Genève, director Intergovernmental Committee for European Migration 1959-1967 (inv.nr. 2954)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met D.H. Hofmeijer in Den Haag 1967 (inv.nr. 2955)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met J.P.G. Schmitz in Den Haag, secretaris-administrateur 1965-1967 (inv.nr. 2956)*

 

- Instelling van een Raad voor de Emigratie en K.B. houdende de benoeming van De Quay tot voorzitter Raad 1952 (inv.nr. 3532)*

 

- Studierapport Canada (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1949 (inv.nr. 3536)

 

- Advies over kredietverlening aan emigranten (voorzitter Raad voor de Emigratie) (inv.nr. 3538)

 

- Emigratie naar Zuid-Amerika 1955 (inv.nr. 3540)

 

- Correspondentie als voorzitter Raad voor de Emigratie 1957 (inv.nr. 3547)*

 

- Agrarische emigratie naar Zuid-Amerika (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1955 (inv.nr. 3552)

 

- Emigratie naar Canada 1953 (inv.nr. 3553)

 

- Brazilië, emigratieland voor Nederlanders (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1958 (inv.nr. 3556)

 

- Emigratienummer Boerenleenbank (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1953 (inv.nr. 3558)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

NB: in de Collectie Van Stekelenburg, Roosevelt Study Center, Middelburg, Zeeland bevinden zich aantekeningen / geluidsbanden van een interview met De Quay over zijn bemoeienissen met emigratie.

 

Het Nationaal Archief bezit onder toegangsnummer 2.21.358 Collectie J.E. de Quay, Uittreksels en Afschriften 1944-1981 transcripties van gedeelten van de dagboeken van de Quay en typoscripten van interviews met de Quay, waaronder een interview over de 'naoorlogse periode'.

Titel Dossierbeschrijving archief Jan E. de Quay
Inventaristekst

inv.nr. 668 Correspondentie met Nederlandse Vereniging van Ouders van Emigranten 1966

Het dossier bestaat uit de uitnodiging tot bijwonen 10-jarigbestaan van de vereniging en antwoordbrief 1966.

 

inv.nr. 2951 Oprichtingsakte Nederlandse Stichting tot Steun ICEM Vluchtelingenvervoer, kopie 1965

Conform inventarisbeschrijving (1 stuk).

 

inv.nr. 2952 Vergaderstukken Nederlandse Stichting tot Steun ICEM Vluchtelingenvervoer 1965 -1966

Het dossier bevat de vergaderstukken en afschriften van correspondentie met B.W. Haveman en met het Koninklijk Huis over het tijdstip en modaliteiten van de postzegelactie en de daarbij gerezen problemen.

 

inv.nr. 2953 Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met F.A.H. de Graeff in Den Haag 1965-1970

Conform inventarisbeschrijving. De correspondentie betreft het besluit tot liquidatie van de Stichting.

 

inv.nr. 2954 Correspondentie van De Quay als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met B.W. Haveman in Genève, director Intergovernmental Committee for European Migration 1959-1967

Conform inventarisbeschrijving. De correspondentie bevat informatie van Haveman over taak en werkzaamheden van het Intergovernmental Committee for European Migration, de noodzaak tot steun aan het ICEM en is te typeren als privé-correspondentie met een zakelijk onderwerp.

 

inv.nr. 2955 Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met D.H. Hofmeijer in Den Haag 1967

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat 2 stukken waaronder een bedankbrief van ICEM voor de financiële ondersteuning door de Stichting.

 

inv.nr. 2956 Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met J.P.G. Schmitz in Den Haag, secretaris-administrateur 1965-1967

Het dossier bevat correspondentie over de modaliteiten van de postzegelactie, lijsten met namen van het erecomité en het comité van aanbeveling.

 

inv.nrs. 3532 Instelling van een Raad voor de Emigratie en K.B. houdende de benoeming van De Quay tot voorzitter Raad 1952

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat het benoemingsbesluit en een brief van de Quay aan B.W. Haveman (Commissaris voor de Emigratie) met de redenen van aanvaarden. Inliggend een schema van de vergaderschikking van de Raadsleden.

 

inv.nr. 3547 Correspondentie als voorzitter van de Raad voor de Emigratie 1957

Het dossier bevat o.m. inkomende correspondentie en afschriften van uitgaande correspondentie naar aanleiding van een studiereis naar Brazilië in 1957 als voorzitter van de Raad voor de Emigratie; stukken van diverse aard ter voorbereiding van deze studiereis, waaronder rapporten betreffende emigrantenproblemen en emigrantenervaringen. Daarnaast bevat het dossier correspondentie en onderliggende stukken m.n. afkomstig van B.W. Haveman ter voorbereiding van bijeenkomsten en advisering van de Raad voor de Emigratie in 1957 (deze geven zicht op het onderlinge functioneren van voorzitter en secretaris van de Raad voor de Emigratie); voorstellen van Haveman om emigratie van hoogopgeleiden te stimuleren (mogelijkheid tot oprichting studiefonds Nederland-Canada) en enige inkomende correspondentie van particulieren aan de Quay in zijn hoedanigheid als Commissaris der Koningin (bemiddeling gevraagd ten behoeve van particuliere emigratieaanvragen). Tevens bevat het dossier de voorbereiding van een filmavond op het provinciehuis te Den Bosch van de emigratievoorlichtingsfilms 'Wijder Horizon' en 'Eigen onderdak in Australië', beide gemaakt door B.W. Haveman (Vgl. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring).

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Raad voor de Emigratie

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM-vluchtelingenvervoer

Literatuur

Ritter jr., P.H., Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?

(Baarn [1940]).

 

Jong, L. de, De Nederlandse Unie ('s-Gravenhage 1978).

 

Rogier, J., Een zondagskind in de politiek en andere christenen, opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals (Nijmegen 1980).

 

Have, W. ten, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999). [ad ind.]

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Jan E. de Quay en familie, 1656-1987

 

Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant

Commissaris der Koningin, Noord-Brabant

Periode archief

1901-1985

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt.

Het gehele archief is openbaar sinds 1 januari 2000, met uitzondering van:

- originele dagnotities 1944-1980 (inv. nrs. 1-28),

- archiefstukken die handelen over de kinderen De Quay (inv. nrs. 1118-1122, 1124-1125, 1128, 1130, 1136) en de

- correspondentie met de koninginnen Juliana en Beatrix (inv. nrs. 170, 513), die tot 1 januari 2050 gesloten blijven

Omvang; inventarisnummers

13 meter; 3334 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 15% (dubbelen, uitnodigingen, dankbetuigingen en andere gelegenheidscorrespondentie)

Toegang(en)

J. Vriens, Inventaris van het archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985)

('s-Hertogenbosch 1988) xv, [Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nr.37]

Kenmerk toegang

toegangsnr. 333

indices_toegang_link

index op personen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- agenda's 1928-1983 (inv. nrs. 68-121)

 

- grote reeks algemene correspondentie, alfabetisch geordend op afzender (inv. nrs. 130-1071), bevat o.m. L. Beel, R.J.M. van den Brink, J. van Doorn, M.A.M. Klompé, J.F. de Meijer, C. Romme, G. Veldkamp

Statistische gegevens

- Statistiek buitenlandse migratie 1950 - 1952, 1953 (inv.nr. 3551)

Inhoud overig

- Correspondentie met Nederlandse Vereniging van Ouders van Emigranten 1966 (inv.nr. 668)*

 

- Oprichtingsakte Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer, kopie 1965 (inv.nr. 2951)*

- Vergaderstukken Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer 1965 -1966 (inv.nr. 2952)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met F.A.H. de Graeff in Den Haag 1965-1970 (inv.nr. 2953)*

- Correspondentie van De Quay als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met B.W. Haveman in Genève, director Intergovernmental Committee for European Migration 1959-1967 (inv.nr. 2954)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met D.H. Hofmeijer in Den Haag 1967 (inv.nr. 2955)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met J.P.G. Schmitz in Den Haag, secretaris-administrateur 1965-1967 (inv.nr. 2956)*

 

- Instelling van een Raad voor de Emigratie en K.B. houdende de benoeming van De Quay tot voorzitter Raad 1952 (inv.nr. 3532)*

 

- Studierapport Canada (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1949 (inv.nr. 3536)

 

- Advies over kredietverlening aan emigranten (voorzitter Raad voor de Emigratie) (inv.nr. 3538)

 

- Emigratie naar Zuid-Amerika 1955 (inv.nr. 3540)

 

- Correspondentie als voorzitter Raad voor de Emigratie 1957 (inv.nr. 3547)*

 

- Agrarische emigratie naar Zuid-Amerika (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1955 (inv.nr. 3552)

 

- Emigratie naar Canada 1953 (inv.nr. 3553)

 

- Brazilië, emigratieland voor Nederlanders (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1958 (inv.nr. 3556)

 

- Emigratienummer Boerenleenbank (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1953 (inv.nr. 3558)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

NB: in de Collectie Van Stekelenburg, Roosevelt Study Center, Middelburg, Zeeland bevinden zich aantekeningen / geluidsbanden van een interview met De Quay over zijn bemoeienissen met emigratie.

 

Het Nationaal Archief bezit onder toegangsnummer 2.21.358 Collectie J.E. de Quay, Uittreksels en Afschriften 1944-1981 transcripties van gedeelten van de dagboeken van de Quay en typoscripten van interviews met de Quay, waaronder een interview over de 'naoorlogse periode'.


Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Jan E. de Quay en familie, 1656-1987

 

Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant

Commissaris der Koningin, Noord-Brabant

Periode archief

1901-1985

Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt.

Het gehele archief is openbaar sinds 1 januari 2000, met uitzondering van:

- originele dagnotities 1944-1980 (inv. nrs. 1-28),

- archiefstukken die handelen over de kinderen De Quay (inv. nrs. 1118-1122, 1124-1125, 1128, 1130, 1136) en de

- correspondentie met de koninginnen Juliana en Beatrix (inv. nrs. 170, 513), die tot 1 januari 2050 gesloten blijven

Omvang; inventarisnummers

13 meter; 3334 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ca. 15% (dubbelen, uitnodigingen, dankbetuigingen en andere gelegenheidscorrespondentie)

Toegang(en)

J. Vriens, Inventaris van het archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985)

('s-Hertogenbosch 1988) xv, [Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nr.37]

Kenmerk toegang

toegangsnr. 333

indices_toegang_link

index op personen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- agenda's 1928-1983 (inv. nrs. 68-121)

 

- grote reeks algemene correspondentie, alfabetisch geordend op afzender (inv. nrs. 130-1071), bevat o.m. L. Beel, R.J.M. van den Brink, J. van Doorn, M.A.M. Klompé, J.F. de Meijer, C. Romme, G. Veldkamp

Statistische gegevens

- Statistiek buitenlandse migratie 1950 - 1952, 1953 (inv.nr. 3551)

Inhoud overig

- Correspondentie met Nederlandse Vereniging van Ouders van Emigranten 1966 (inv.nr. 668)*

 

- Oprichtingsakte Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer, kopie 1965 (inv.nr. 2951)*

- Vergaderstukken Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer 1965 -1966 (inv.nr. 2952)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met F.A.H. de Graeff in Den Haag 1965-1970 (inv.nr. 2953)*

- Correspondentie van De Quay als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met B.W. Haveman in Genève, director Intergovernmental Committee for European Migration 1959-1967 (inv.nr. 2954)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met D.H. Hofmeijer in Den Haag 1967 (inv.nr. 2955)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met J.P.G. Schmitz in Den Haag, secretaris-administrateur 1965-1967 (inv.nr. 2956)*

 

- Instelling van een Raad voor de Emigratie en K.B. houdende de benoeming van De Quay tot voorzitter Raad 1952 (inv.nr. 3532)*

 

- Studierapport Canada (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1949 (inv.nr. 3536)

 

- Advies over kredietverlening aan emigranten (voorzitter Raad voor de Emigratie) (inv.nr. 3538)

 

- Emigratie naar Zuid-Amerika 1955 (inv.nr. 3540)

 

- Correspondentie als voorzitter Raad voor de Emigratie 1957 (inv.nr. 3547)*

 

- Agrarische emigratie naar Zuid-Amerika (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1955 (inv.nr. 3552)

 

- Emigratie naar Canada 1953 (inv.nr. 3553)

 

- Brazilië, emigratieland voor Nederlanders (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1958 (inv.nr. 3556)

 

- Emigratienummer Boerenleenbank (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1953 (inv.nr. 3558)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

NB: in de Collectie Van Stekelenburg, Roosevelt Study Center, Middelburg, Zeeland bevinden zich aantekeningen / geluidsbanden van een interview met De Quay over zijn bemoeienissen met emigratie.

 

Het Nationaal Archief bezit onder toegangsnummer 2.21.358 Collectie J.E. de Quay, Uittreksels en Afschriften 1944-1981 transcripties van gedeelten van de dagboeken van de Quay en typoscripten van interviews met de Quay, waaronder een interview over de 'naoorlogse periode'.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving archief Jan E. de Quay
Inventaristekst

inv.nr. 668 Correspondentie met Nederlandse Vereniging van Ouders van Emigranten 1966

Het dossier bestaat uit de uitnodiging tot bijwonen 10-jarigbestaan van de vereniging en antwoordbrief 1966.

 

inv.nr. 2951 Oprichtingsakte Nederlandse Stichting tot Steun ICEM Vluchtelingenvervoer, kopie 1965

Conform inventarisbeschrijving (1 stuk).

 

inv.nr. 2952 Vergaderstukken Nederlandse Stichting tot Steun ICEM Vluchtelingenvervoer 1965 -1966

Het dossier bevat de vergaderstukken en afschriften van correspondentie met B.W. Haveman en met het Koninklijk Huis over het tijdstip en modaliteiten van de postzegelactie en de daarbij gerezen problemen.

 

inv.nr. 2953 Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met F.A.H. de Graeff in Den Haag 1965-1970

Conform inventarisbeschrijving. De correspondentie betreft het besluit tot liquidatie van de Stichting.

 

inv.nr. 2954 Correspondentie van De Quay als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met B.W. Haveman in Genève, director Intergovernmental Committee for European Migration 1959-1967

Conform inventarisbeschrijving. De correspondentie bevat informatie van Haveman over taak en werkzaamheden van het Intergovernmental Committee for European Migration, de noodzaak tot steun aan het ICEM en is te typeren als privé-correspondentie met een zakelijk onderwerp.

 

inv.nr. 2955 Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met D.H. Hofmeijer in Den Haag 1967

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat 2 stukken waaronder een bedankbrief van ICEM voor de financiële ondersteuning door de Stichting.

 

inv.nr. 2956 Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met J.P.G. Schmitz in Den Haag, secretaris-administrateur 1965-1967

Het dossier bevat correspondentie over de modaliteiten van de postzegelactie, lijsten met namen van het erecomité en het comité van aanbeveling.

 

inv.nrs. 3532 Instelling van een Raad voor de Emigratie en K.B. houdende de benoeming van De Quay tot voorzitter Raad 1952

Conform inventarisbeschrijving. Het dossier bevat het benoemingsbesluit en een brief van de Quay aan B.W. Haveman (Commissaris voor de Emigratie) met de redenen van aanvaarden. Inliggend een schema van de vergaderschikking van de Raadsleden.

 

inv.nr. 3547 Correspondentie als voorzitter van de Raad voor de Emigratie 1957

Het dossier bevat o.m. inkomende correspondentie en afschriften van uitgaande correspondentie naar aanleiding van een studiereis naar Brazilië in 1957 als voorzitter van de Raad voor de Emigratie; stukken van diverse aard ter voorbereiding van deze studiereis, waaronder rapporten betreffende emigrantenproblemen en emigrantenervaringen. Daarnaast bevat het dossier correspondentie en onderliggende stukken m.n. afkomstig van B.W. Haveman ter voorbereiding van bijeenkomsten en advisering van de Raad voor de Emigratie in 1957 (deze geven zicht op het onderlinge functioneren van voorzitter en secretaris van de Raad voor de Emigratie); voorstellen van Haveman om emigratie van hoogopgeleiden te stimuleren (mogelijkheid tot oprichting studiefonds Nederland-Canada) en enige inkomende correspondentie van particulieren aan de Quay in zijn hoedanigheid als Commissaris der Koningin (bemiddeling gevraagd ten behoeve van particuliere emigratieaanvragen). Tevens bevat het dossier de voorbereiding van een filmavond op het provinciehuis te Den Bosch van de emigratievoorlichtingsfilms 'Wijder Horizon' en 'Eigen onderdak in Australië', beide gemaakt door B.W. Haveman (Vgl. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Commissie voor de Filmkeuring).


Tijdelijk

Quay, Jan Eduard de

Bestand: 01Quay
##autopsie Bestande Gevonden: 11Quay
Naam archiefvormer Quay, Jan Eduard de
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1901-1985
Biografie

 Biografisch Portaal

Biografie (link)
Functies

- hoogleraar en politicus;

- 1927-1945 lector (1927) en hoogleraar (1933) bedrijfsleer en psychotechniek, tevens technisch directeur (1934) Economisch Technologische Instituut (ETI) voor Noord-Brabant aan de R.K. Handelshoogeschool te Tilburg

 

- 1940 regeringscommissaris voor de arbeid

- 1940-1941 lid van het Driemanschap van de Nederlandsche Unie

- 1945 minister van Oorlog

- 1946-1959 commissaris der koningin in Noord-Brabant (1946-1959)

- 1953-1959 voorzitter van de Raad voor de Emigratie

- 1959-1963 minister-president

- 1963-1966 lid van de Eerste Kamer

- 1966-1967 minister van Verkeer en Waterstaat.

 

Daarnaast vervulde De Quay een groot aantal nevenfuncties op maatschappelijk, politiek en economisch gebied in de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Functies (link)
Literatuur

Ritter jr., P.H., Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?

(Baarn [1940]).

 

Jong, L. de, De Nederlandse Unie ('s-Gravenhage 1978).

 

Rogier, J., Een zondagskind in de politiek en andere christenen, opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals (Nijmegen 1980).

 

Have, W. ten, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999). [ad ind.]

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderministerpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)(aspirant-) immigranten (algemeen)
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Raad voor de Emigratie#

#01Stichting Nederlands Emigratie Fonds#

#01Nederlandse Stichting tot Steun van het ICEM#

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
Literatuur

Ritter jr., P.H., Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?

(Baarn [1940]).

 

Jong, L. de, De Nederlandse Unie ('s-Gravenhage 1978).

 

Rogier, J., Een zondagskind in de politiek en andere christenen, opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals (Nijmegen 1980).

 

Have, W. ten, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941 (Amsterdam 1999). [ad ind.]

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Collectie Jan E. de Quay en familie, 1656-1987

 

##01PBNoordBrabant# Provinciaal Bestuur, Noord-Brabant##

##01CdkNoordBrabant# Commissaris der Koningin, Noord-Brabant##

Doorgenomen archieven / series (links)
1 
Link
2 
Link
Periode archief

1901-1985

Periode archief (link)
Vindplaats

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch

Openbaarheid

beperkt.

Het gehele archief is openbaar sinds 1 januari 2000, met uitzondering van:

- originele dagnotities 1944-1980 (inv. nrs. 1-28),

- archiefstukken die handelen over de kinderen De Quay (inv. nrs. 1118-1122, 1124-1125, 1128, 1130, 1136) en de

- correspondentie met de koninginnen Juliana en Beatrix (inv. nrs. 170, 513), die tot 1 januari 2050 gesloten blijven

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

13 meter; 3334 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeldgeluid
Vernietigd

ca. 15% (dubbelen, uitnodigingen, dankbetuigingen en andere gelegenheidscorrespondentie)

Vernietigd (link):
Toegang(en)

J. Vriens, Inventaris van het archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985)

('s-Hertogenbosch 1988) xv, [Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant, nr.37]

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

toegangsnr. 333

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

index op personen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- agenda's 1928-1983 (inv. nrs. 68-121)

 

- grote reeks algemene correspondentie, alfabetisch geordend op afzender (inv. nrs. 130-1071), bevat o.m. L. Beel, R.J.M. van den Brink, J. van Doorn, M.A.M. Klompé, J.F. de Meijer, C. Romme, G. Veldkamp

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

- Statistiek buitenlandse migratie 1950 - 1952, 1953 (inv.nr. 3551)

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Correspondentie met Nederlandse Vereniging van Ouders van Emigranten 1966 (inv.nr. 668)*

 

- Oprichtingsakte Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer, kopie 1965 (inv.nr. 2951)*

- Vergaderstukken Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer 1965 -1966 (inv.nr. 2952)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met F.A.H. de Graeff in Den Haag 1965-1970 (inv.nr. 2953)*

- Correspondentie van De Quay als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met B.W. Haveman in Genève, director Intergovernmental Committee for European Migration 1959-1967 (inv.nr. 2954)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM met D.H. Hofmeijer in Den Haag 1967 (inv.nr. 2955)*

- Correspondentie als lid Raad van Bestuur Nederlandse Stichting tot Steun ICEM-vluchtelingenvervoer met J.P.G. Schmitz in Den Haag, secretaris-administrateur 1965-1967 (inv.nr. 2956)*

 

- Instelling van een Raad voor de Emigratie en K.B. houdende de benoeming van De Quay tot voorzitter Raad 1952 (inv.nr. 3532)*

 

- Studierapport Canada (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1949 (inv.nr. 3536)

 

- Advies over kredietverlening aan emigranten (voorzitter Raad voor de Emigratie) (inv.nr. 3538)

 

- Emigratie naar Zuid-Amerika 1955 (inv.nr. 3540)

 

- Correspondentie als voorzitter Raad voor de Emigratie 1957 (inv.nr. 3547)*

 

- Agrarische emigratie naar Zuid-Amerika (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1955 (inv.nr. 3552)

 

- Emigratie naar Canada 1953 (inv.nr. 3553)

 

- Brazilië, emigratieland voor Nederlanders (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1958 (inv.nr. 3556)

 

- Emigratienummer Boerenleenbank (voorzitter Raad voor de Emigratie) 1953 (inv.nr. 3558)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden BraziliëCanadaZuid-Amerika
Opmerkingen

NB: in de Collectie Van Stekelenburg, Roosevelt Study Center, Middelburg, Zeeland bevinden zich aantekeningen / geluidsbanden van een interview met De Quay over zijn bemoeienissen met emigratie.

 

Het Nationaal Archief bezit onder toegangsnummer 2.21.358 Collectie J.E. de Quay, Uittreksels en Afschriften 1944-1981 transcripties van gedeelten van de dagboeken van de Quay en typoscripten van interviews met de Quay, waaronder een interview over de 'naoorlogse periode'.

Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal