Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Kort, Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de

Naam archiefvormer Kort, Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de
Leefjaren 1909-1993
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Wim de Kort

Biografie

Biografisch Portaal

 

 

Functies

- 1945-1966 lid Tweede Kamer voor de KVP

- 1950-1957 lid Provinciale Staten van Brabant

- 1960-1974 burgemeester van Nieuw-Ginneken

- 1961-1963 fractievoorzitter en politiek leider KVP

 

- 1952-1965 lid en plaatsvervangend ondervoorzitter (1959-1965) Raad voor de Emigratie

- 1952-1967 bestuurslid (en vice-voorzitter) Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- penningmeester Council International Catholic Migration Commission

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W.L.P.M. de Kort

Periode archief

1931-1977

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot inzage kan verkregen worden via het KDC.

Omvang; inventarisnummers

2,25 m.; 100 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief W.L.M.P. de Kort

Kenmerk toegang

collectie 762

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen[ m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie met diverse personen en instellingen 1960-1963 (inv.nr. 26)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het beleid van de Katholieke Volkspartij (KVP) ten aanzien van diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken 1942, 1948, 1950-1956, 1958-1959, 1962, z.j. (inv.nr. 17)

 

- Verhandelingen en stukken over diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, gedeeltelijk opgesteld door De Kort, 1953-1957, 1963, z.j. (inv.nr. 19, 29)

 

- Teksten van toespraken betreffende politieke en sociaal-economische aard, merendeels opgemaakt door De Kort 1962-1963, z.j. (inv.nr. 28)

 

- Stukken betreffende onderwerpen behorende tot de beleidsvelden van ministeries, opgesteld door diverse personen en instanties, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951, 1959, 1961-1963, 1965-1966, z.j. (inv.nr. 43)

Bestemmingslanden

Algemeen

Naam, varianten

Wim de Kort

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Sint-Adelbertvereniging

Raad voor de Emigratie

 

Sociaal-Economische Raad

Katholieke Volkspartij

Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W.L.P.M. de Kort

Periode archief

1931-1977

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot inzage kan verkregen worden via het KDC.

Omvang; inventarisnummers

2,25 m.; 100 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief W.L.M.P. de Kort

Kenmerk toegang

collectie 762

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen[ m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie met diverse personen en instellingen 1960-1963 (inv.nr. 26)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het beleid van de Katholieke Volkspartij (KVP) ten aanzien van diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken 1942, 1948, 1950-1956, 1958-1959, 1962, z.j. (inv.nr. 17)

 

- Verhandelingen en stukken over diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, gedeeltelijk opgesteld door De Kort, 1953-1957, 1963, z.j. (inv.nr. 19, 29)

 

- Teksten van toespraken betreffende politieke en sociaal-economische aard, merendeels opgemaakt door De Kort 1962-1963, z.j. (inv.nr. 28)

 

- Stukken betreffende onderwerpen behorende tot de beleidsvelden van ministeries, opgesteld door diverse personen en instanties, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951, 1959, 1961-1963, 1965-1966, z.j. (inv.nr. 43)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W.L.P.M. de Kort

Periode archief

1931-1977

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot inzage kan verkregen worden via het KDC.

Omvang; inventarisnummers

2,25 m.; 100 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief W.L.M.P. de Kort

Kenmerk toegang

collectie 762

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

geen[ m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie met diverse personen en instellingen 1960-1963 (inv.nr. 26)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het beleid van de Katholieke Volkspartij (KVP) ten aanzien van diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken 1942, 1948, 1950-1956, 1958-1959, 1962, z.j. (inv.nr. 17)

 

- Verhandelingen en stukken over diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, gedeeltelijk opgesteld door De Kort, 1953-1957, 1963, z.j. (inv.nr. 19, 29)

 

- Teksten van toespraken betreffende politieke en sociaal-economische aard, merendeels opgemaakt door De Kort 1962-1963, z.j. (inv.nr. 28)

 

- Stukken betreffende onderwerpen behorende tot de beleidsvelden van ministeries, opgesteld door diverse personen en instanties, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951, 1959, 1961-1963, 1965-1966, z.j. (inv.nr. 43)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia


Tijdelijk

Kort, Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de

Bestand: 01Kort
##autopsie Bestande Gevonden: geen
Naam archiefvormer Kort, Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de
Naam, varianten

Wim de Kort

Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1909-1993
Biografie

Biografisch Portaal

 

 

Biografie (link)
Functies

- 1945-1966 lid Tweede Kamer voor de KVP

- 1950-1957 lid Provinciale Staten van Brabant

- 1960-1974 burgemeester van Nieuw-Ginneken

- 1961-1963 fractievoorzitter en politiek leider KVP

 

- 1952-1965 lid en plaatsvervangend ondervoorzitter (1959-1965) Raad voor de Emigratie

- 1952-1967 bestuurslid (en vice-voorzitter) Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- penningmeester Council International Catholic Migration Commission

Functies (link)
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpoliticus
Kerkelijke denominatie / zuil katholiek
Doelgroepen algemeen (Nederlandse / Australische / Canadese bevolking)(aspirant-) emigranten (algemeen)niet-agrarische sector
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Katholieke Centrale Emigratie Stichting#

##01Adelbert# Sint-Adelbertvereniging##

#01Raad voor de Emigratie#

 

##01SER# Sociaal-Economische Raad##

##01KVP# Katholieke Volkspartij##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
4 
Link
5 
Link
Literatuur

zie literatuuropgave Biografisch Woordenboek van Nederland

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Archief W.L.P.M. de Kort

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1931-1977

Periode archief (link)
Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming tot inzage kan verkregen worden via het KDC.

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

2,25 m.; 100 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papier
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief W.L.M.P. de Kort

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

collectie 762

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

geen[ m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Correspondentie met diverse personen en instellingen 1960-1963 (inv.nr. 26)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

geen [m.b.t. emigratie]

 

Ter signalering:

- Stukken betreffende het beleid van de Katholieke Volkspartij (KVP) ten aanzien van diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken 1942, 1948, 1950-1956, 1958-1959, 1962, z.j. (inv.nr. 17)

 

- Verhandelingen en stukken over diverse politieke en maatschappelijke vraagstukken, gedeeltelijk opgesteld door De Kort, 1953-1957, 1963, z.j. (inv.nr. 19, 29)

 

- Teksten van toespraken betreffende politieke en sociaal-economische aard, merendeels opgemaakt door De Kort 1962-1963, z.j. (inv.nr. 28)

 

- Stukken betreffende onderwerpen behorende tot de beleidsvelden van ministeries, opgesteld door diverse personen en instanties, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951, 1959, 1961-1963, 1965-1966, z.j. (inv.nr. 43)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden geen
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal