Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Sint-Adelbertvereniging

Naam archiefvormer Sint-Adelbertvereniging
Periode van bestaan 1935-1969
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Adelbert

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De vereniging is in 1935 als standsorganisatie van leidinggevenden en intellectuelen opgericht op instigatie van jhr. mr. C. Ruys de Beerenbrouck. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide het landelijk bestuur geen activiteiten. De vereniging kende een piramidale structuur, de invloed van de leden op het beleid was gering. Er waren plaatselijke afdelingen, diocesane afdelingen, de Landelijke Centrale en een daaruit gekozen Dagelijks Bestuur. Vanaf 1957 maakte de Centrale plaats voor een Landelijke Algemene Vergadering, in 1963 verdwenen de diocesane afdelingen. Na een statutenwijziging in 1969 werden de landelijke bestuursorganen opgeheven en resteerde alleen nog een federatie van plaatselijke afdelingen; het landelijk secretariaat werd eveneens opgeheven.

 

Sint-Adelbert was één van de comparanten bij de formele oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in 1952. Op grond van het lidmaatschap van de KCES was het mogelijk dat vertegenwoordigers van Sint-Adelbert zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Adelbert was vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

Op diocesaan niveau was Adelbert vertegenwoordigd in de (inter)diocesane emigratiestichtingen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de vereniging was de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, culturele en maatschappelijke belangen van de leden en de bevordering van het onderling contact. Hiertoe werden kaderdagen georganiseerd, naast regionale bijeenkomsten, voorzittersbijeenkomsten, secretarissencontact en een jaarlijkse Landdag. Tevens werd de uitgave verzorgd van het maandblad Adelbert. Met name na de oorlog onderhield de vereniging veel contacten met allerlei katholieke organisaties.

Voorloper

geen

Opvolger

plaatselijke Adelbertverenigingen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Sint Adelbert. Officieel orgaan der St. Adelbert-Vereeniging

1 (1936) - 6 (1941); 1953-1961. [Voortgezet als: Adelbert]

 

Adelbert. Officieel orgaan van de St. Adelbert-Vereniging

13 (1965) - 16 (1968).

 

literatuur

Pluym, R.E.C. van der, De Adelbert-Vereniging, 1935-1985 50 Jaar, (z.p. 1985). [Rede uitgesproken t. g. v. het 50-jarig jubileum van de Adelbert-Vereniging, op 19 januari 1985 te Tilburg]

 

Stuart, W.C.M., 'Het archief van de Sint Adelbert-Vereniging te Utrecht (1935-1968)', in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen 1973) 198-202.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Sint-Adelbertvereniging

Periode archief

1935-1969

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

14 meter; 451 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Stuart, W.C.M., 'Inventaris van het archief van de Sint Adelbert-Vereniging, 1935-1969', in: Manning, A.F., W.A.A. Mes en J.H. Roes (red.), Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, II (Nijmegen 1978), 112-155 [met historische inleiding]

Kenmerk toegang

collectie 182

Indices op toegang

index op persoonsnamen en zaken

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat stukken afkomstig van F.J.C.J. Nuyens en T.D.J.M. Koersen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend in rubrieken en zaken

Seriële bescheiden

- Notulen en vergaderstukken van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 1946-1966; Hoofdbestuur 1950-1968; van de Landelijke Centrale 1946-1956 en van bijeenkomsten van de Landelijke Algemene Vergadering 1957-1968 (inv.nr. 2-17, 33, 51)

 

- Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het Dagelijks Bestuur 1949-1964 (inv.nr. 54)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten en huishoudelijk reglement 1957, 1963 (inv.nr. 453)

 

emigratie

- Correspondentie met betreffende organisaties en instellingen, waarin de vereniging q.q. door een of meerdere van haar leden werd vertegenwoordigd 1936-1969, Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1968 (inv.nr. 271)

 

ter signalering

- Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken 1955-1962 (inv.nr. 280)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De inventarissen van de afdelingsarchieven van de afdelingen Den Bosch/Vught, Leiden en Nijmegen (evens in beheer bij het KDC) bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie of de KCES.

Algemeen

Naam, varianten

Adelbert

Organisatie en inrichting

De vereniging is in 1935 als standsorganisatie van leidinggevenden en intellectuelen opgericht op instigatie van jhr. mr. C. Ruys de Beerenbrouck. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontplooide het landelijk bestuur geen activiteiten. De vereniging kende een piramidale structuur, de invloed van de leden op het beleid was gering. Er waren plaatselijke afdelingen, diocesane afdelingen, de Landelijke Centrale en een daaruit gekozen Dagelijks Bestuur. Vanaf 1957 maakte de Centrale plaats voor een Landelijke Algemene Vergadering, in 1963 verdwenen de diocesane afdelingen. Na een statutenwijziging in 1969 werden de landelijke bestuursorganen opgeheven en resteerde alleen nog een federatie van plaatselijke afdelingen; het landelijk secretariaat werd eveneens opgeheven.

 

Sint-Adelbert was één van de comparanten bij de formele oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting in 1952. Op grond van het lidmaatschap van de KCES was het mogelijk dat vertegenwoordigers van Sint-Adelbert zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Adelbert was vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

Op diocesaan niveau was Adelbert vertegenwoordigd in de (inter)diocesane emigratiestichtingen.

Taak, activiteiten

Het doel van de vereniging was de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, culturele en maatschappelijke belangen van de leden en de bevordering van het onderling contact. Hiertoe werden kaderdagen georganiseerd, naast regionale bijeenkomsten, voorzittersbijeenkomsten, secretarissencontact en een jaarlijkse Landdag. Tevens werd de uitgave verzorgd van het maandblad Adelbert. Met name na de oorlog onderhield de vereniging veel contacten met allerlei katholieke organisaties.

Voorloper

geen

Opvolger

plaatselijke Adelbertverenigingen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Raad voor de Emigratie

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Sint Adelbert. Officieel orgaan der St. Adelbert-Vereeniging

1 (1936) - 6 (1941); 1953-1961. [Voortgezet als: Adelbert]

 

Adelbert. Officieel orgaan van de St. Adelbert-Vereniging

13 (1965) - 16 (1968).

 

literatuur

Pluym, R.E.C. van der, De Adelbert-Vereniging, 1935-1985 50 Jaar, (z.p. 1985). [Rede uitgesproken t. g. v. het 50-jarig jubileum van de Adelbert-Vereniging, op 19 januari 1985 te Tilburg]

 

Stuart, W.C.M., 'Het archief van de Sint Adelbert-Vereniging te Utrecht (1935-1968)', in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum (Nijmegen 1973) 198-202.

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Sint-Adelbertvereniging

Periode archief

1935-1969

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

14 meter; 451 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Stuart, W.C.M., 'Inventaris van het archief van de Sint Adelbert-Vereniging, 1935-1969', in: Manning, A.F., W.A.A. Mes en J.H. Roes (red.), Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, II (Nijmegen 1978), 112-155 [met historische inleiding]

Kenmerk toegang

collectie 182

Indices op toegang

index op persoonsnamen en zaken

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat stukken afkomstig van F.J.C.J. Nuyens en T.D.J.M. Koersen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend in rubrieken en zaken

Seriële bescheiden

- Notulen en vergaderstukken van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 1946-1966; Hoofdbestuur 1950-1968; van de Landelijke Centrale 1946-1956 en van bijeenkomsten van de Landelijke Algemene Vergadering 1957-1968 (inv.nr. 2-17, 33, 51)

 

- Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het Dagelijks Bestuur 1949-1964 (inv.nr. 54)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten en huishoudelijk reglement 1957, 1963 (inv.nr. 453)

 

emigratie

- Correspondentie met betreffende organisaties en instellingen, waarin de vereniging q.q. door een of meerdere van haar leden werd vertegenwoordigd 1936-1969, Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1968 (inv.nr. 271)

 

ter signalering

- Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken 1955-1962 (inv.nr. 280)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De inventarissen van de afdelingsarchieven van de afdelingen Den Bosch/Vught, Leiden en Nijmegen (evens in beheer bij het KDC) bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie of de KCES.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Sint-Adelbertvereniging

Periode archief

1935-1969

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

14 meter; 451 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Stuart, W.C.M., 'Inventaris van het archief van de Sint Adelbert-Vereniging, 1935-1969', in: Manning, A.F., W.A.A. Mes en J.H. Roes (red.), Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum, II (Nijmegen 1978), 112-155 [met historische inleiding]

Kenmerk toegang

collectie 182

Indices op toegang

index op persoonsnamen en zaken

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Het archief bevat stukken afkomstig van F.J.C.J. Nuyens en T.D.J.M. Koersen

opmerkingen structuur archief

Het archief is geordend in rubrieken en zaken

Seriële bescheiden

- Notulen en vergaderstukken van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 1946-1966; Hoofdbestuur 1950-1968; van de Landelijke Centrale 1946-1956 en van bijeenkomsten van de Landelijke Algemene Vergadering 1957-1968 (inv.nr. 2-17, 33, 51)

 

- Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van het Dagelijks Bestuur 1949-1964 (inv.nr. 54)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Statuten en huishoudelijk reglement 1957, 1963 (inv.nr. 453)

 

emigratie

- Correspondentie met betreffende organisaties en instellingen, waarin de vereniging q.q. door een of meerdere van haar leden werd vertegenwoordigd 1936-1969, Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951-1968 (inv.nr. 271)

 

ter signalering

- Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken 1955-1962 (inv.nr. 280)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

De inventarissen van de afdelingsarchieven van de afdelingen Den Bosch/Vught, Leiden en Nijmegen (evens in beheer bij het KDC) bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie of de KCES.


Analyse archivalia