Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: 1 2 3 445 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot instandhouding van het Geneeskundig gesticht voor minderjarige Idioten Den Haag 1856-09-12 nr. 53

24-09-1856
09-05-1879
18-07-1885

Vereeniging "Rotterdamsche Diergaarde" Rotterdam 1857-09-15 nr. 63

26-09-1857
07-04-1882
25-04-1886

Vereeniging voor Christelijke belangen Leiden 1858-01-22 nr. 107

02-02-1858
11-04-1879

Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Inrichting voor Doofstommen-onderwijs Rotterdam 1859-04-20 nr. 49

03-05-1859
31-01-1877
20-01-1886
09-02-1889
16-11-1893
13/14-12-1903

Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Akademie van Beeldende Kunsten Den Haag 1859-09-12 nr. 24

20-09-1859
20-10-1869
25-07-1874
15-12-1887

Onderofficieren-Societeit der afdeeling Dienstdoende Schutterij Rotterdam 1860-01-17 nr. 59

25-01-1860
16-10-1897
20-03-1902

Vereeniging voor de Deutsche Innere Mission voor Nederland Rotterdam 1860-04-20 nr. 48

28-04-1860

Vereeniging "Zeerust" Den Haag 1860-05-27 nr. 62

03-06-1860

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers Den Haag 1860-10-13 nr. 56

24-10-1860
05-07-1878

Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Visschers der Reederijen te Katwijk aan Zee en te Noordwijk aan Zee Katwijk en Noordwijk 1861-04-05 nr. 54

17-04-1861
17-03-1891

Vereeniging der Christelijke School van Zegwaard en Zoetermeer Zegwaart 1861-04-19 nr. 96

02-05-1861
23-04-1891

Vereeniging eener Bewaar- en Handwerkschool Sommelsdijk 1861-06-06 nr. 43

15-06-1861

Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid Rotterdam 1861-10-30 nr. 80

15-11-1861
13-09-1866
10-07-1872

Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap Den Haag 1861-11-14 nr. 64

04-12-1861
27-05-1869
03-01-1871
23-05-1872
09-01-1891
31-01-1893

Vereeniging tot instandhouding en bevordering van den bloei der Kweekschool voor Zeevaart Leiden 1862-01-04 nr. 85

30-01-1862
14-06-1866
18-01-1880
19-06-1880
06/07-07-1902

1856-01-01
Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige Visschers en hunne nagelaten betrekkingen Katwijk 1862-02-12 nr. 55

22-02-1862
19-08-1876
18-07-1891
07-06-1901

Vereeniging tot verbreiding der Waarheid Den Haag 1862-02-22 nr. 135

07-03-1862

Vereeniging van en voor Nederlandsche Industrieëlen Den Haag 1862-03-09 nr. 2

23-03-1862
31-08-1864
16-04-1881
15-02-1891
26/27-01-1896

Societeit "Concordia" Leiden 1862-06-26 nr. 69

12-07-1862
17-08-1884
06-08-1891

Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager Onderwijs en Bewaarschool Leiderdorp 1862-08-17 nr. 47

05-09-1862
22-04-1877
27-04-1898

Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Vereeniging tot uitbreiding van het Godsrijk in en buiten Delftshaven Delfshaven 1862-11-01 nr. 90

12-11-1862

Nijverheids-Vereeniging voor Goud- en Zilversmeden Schoonhoven 1863-02-20 nr. 82

05-03-1863
25-07-1894

Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Vereeniging tot verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse Dordrecht 1863-05-17 nr. 18

14-06-1863
05-07-1887
20-08-1896
05-07-1902

Vereeniging voor Christelijk Schoolonderwijs Oude Wetering 1863-10-21 nr. 61

27-10-1863
17-10-1883
17-08-1892

De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1863-11-08 nr. 20

27-11-1863
28-09-1892

De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

Vereeniging "Ebenhaezer" Voorburg 1864-06-17 nr. 104

08-07-1864

Vereeniging "De Bijzondere Bewaarschool" Oegstgeest 1864-07-13 nr. 48

28-07-1864
11-07-1895

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Woubrugge 1864-07-23 nr. 39

11-08-1864
30-05-1889

Vereeniging "De Zwem- en Bad-Inrigting" Schiedam 1864-09-13 nr. 45

30-09-1864

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Nederlandsche Vereeniging tot bescherming van dieren Den Haag 1864-10-18 nr. 86

28-10-1864
06-01-1869
30-06-1877
27-06-1886
30-06-1888
30-12-1893
30-05-1895

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Aarlanderveen 1864-12-07 nr. 50

11-01-1865
15-06-1869
27-04-1887
21-12-1893
22/23-06-1902

Vereeniging tot het daarstellen en instandhouden van eene "Leesinrigting voor den ambachts- en werkman te 's-Gravenhage" Den Haag 1864-12-26 nr. 57

13-01-1865

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs "Zuid-Beijerland en omstreken" Zuid-Beijerland 1865-01-16 nr. 47

31-01-1865
13-04-1869
09-03-1894

Evangelisatie in de Zandstraat en den omtrek Rotterdam 1865-01-24 nr. 63

02-02-1865

Vereeniging tot Evangelisatie Gorinchem 1865-05-19 nr. 53

10-06-1865

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Barendrecht 1865-06-25 nr. 25

22-07-1865
02-08-1894

Vereeniging "De moederlijke Liefdadigheid" Oegstgeest 1865-07-21 nr. 115

12-08-1865
30-08-1895

Vereeniging "Eendracht maakt magt" Kralingen 1865-07-31 nr. 75

19-08-1865
02-01-1866
04-08-1889
05-04-1902
12-03-1903

Vereeniging "Het Nederlandsch Opvoedingshuis" Wassenaar 1865-09-14 nr. 66

21-09-1865
28-07-1866

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Aantal verenigingen gevonden: 2208 pagina: 1 2 3 445 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.