Structuur van de gids

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Structuur van de gids

De gids bestaat uit:

en enkele hulpmiddelen, namelijk:

Kern van de gids zijn de archiefbeschrijvingen. Dat zijn gestandaardiseerde beschrijvingen van de archieven van archiefvormers, die zich met de sociale zekerheid hebben ingelaten. In totaal zijn er daarvan 399, waarvan 301 instellingen en 98 personen betreffen.

Op delen van de belangrijkste archieven zijn nadere toegangen gemaakt. De selectie vond plaats aan de hand van twee criteria, namelijk het belang van de archiefvormer voor de ontwikkeling en uitvoering van de sociale zekerheid en de mate waarin de archieven waren ontsloten. In totaal werden 32 archieven in de diepte ontsloten door middel van 33 bestanden.
Zie: lijst van nadere toegangen.

Voor hen die ge├»nteresseerd zijn in lokale situaties, zijn beschrijvingen gemaakt van enkele veel voorkomende soorten archieven, zoals die van burgerlijke armbesturen, diaconie├źn, St. Vincentiusverenigingen, armenraden e.d. Voor deze typebeschrijvingen is hetzelfde format gebruikt.
Zie de lijst van typebeschrijvingen.

De literatuurlijst telt ruim 8.000 titels van boeken, bronnenpublicaties, rapporten, adviezen en artikelen,

De database telt 12.568 records met kerngegevens van charitatieve instellingen in het hele land met als peildata 1899 en 1956. De database is speciaal bestemd voor hen die onderzoek op regionaal of lokaal niveau willen doen.

Tenslotte bevat de gids deze een uitvoerige inleiding in afdrukbaar formaat, een lijst van opgenomen archiefvormers en een lijst van de belangrijkste sociale verzekeringswetten.