Advisering

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Advisering

De belangrijkste adviesraden waren:

  • de Hoge Raad van Arbeid (bestond van 1919 tot 1945)
  • de Sociale Verzekeringsraad (opgericht in 1952)
  • de Sociaal-Economische Raad (opgericht in 1950)

Belangrijk was ook de Stichting van de Arbeid met daarin de leiders van de vakcentrales van werkgevers en werknemers. Zij kwamen geregeld bijeen om een standpunt in te nemen ten aanzien van kwesties die daarna in de Sociaal-Economische Raad zouden worden besproken. De Hoge Raad van Arbeid en de Sociaal-Economische Raad waren tripartiet, dat wil zeggen zij bestonden uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en uit door de minister benoemde kroonleden.

De taken van deze instanties waren geregeld in:

  • Wet op de Hoge Raad van Arbeid (1927)
  • Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950)
  • Organisatiewet Sociale Verzekering (1952)