Maatschappelijk werk

 
English | Nederlands
vorige pagina | inhoudsopgave | volgende pagina

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk kwam pas goed van de grond na de Tweede Wereldoorlog. Evenals de traditionele armenzorg was dit een lokale aangelegenheid. In deze gids zijn de archieven van lokale instellingen niet opgenomen, wel enkele landelijke koepelorganisaties, namelijk: de Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid, zijn beide naoorlogse opvolgers de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk en de Nederlandse Raad voor Maatschappelijk Werk en het katholieke Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum.

Deze organisaties hadden weinig zeggenschap over de aangesloten instellingen.

Gegevens over de lokale instellingen vindt u wel in de database locale instellingen.

Het maatschappelijk werk is nooit in een wet geregeld, ofschoon daar in de jaren vijftig en zestig wel over is gedacht en gediscussieerd.