Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J.M. den Uyl


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Uyl
  J.M.
  den
  Johannes Marten
  Joop
 
  drs.
  9-8-1919
  24-12-1987

Functie: Directeur
Aantekeningen: van de dr. Wiardi Beckmanstichting, 1955

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer, 1969

Functie: Minister van Economische Zaken
vanaf 14-04-1965 tot 22-11-1966
Aantekeningen: Kabinet-Cals

Functie: Lid Tweede Kamer
vanaf 1967 tot 1973
Aantekeningen: voor de PvdA

Functie: Minister-president
vanaf 11-05-1973 tot 19-12-1977

Functie: Lid Tweede Kamer
vanaf 16-01-1978 tot 11-09-1981

Functie: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vanaf 11-09-1981 tot 29-05-1982
Aantekeningen: en Vice-MP, tevens belast met Antilliaanse Zaken

Functie: Lid Tweede Kamer
vanaf 16-09-1982 tot 24-12-1987