Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

    Bestand is: AOK/AZ/KMP (1942-1979)

Er zijn 113 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
7159 6-2-1950 Minuor kab Lt. H9/geheim ■ opschrift: De strijd tussen unitarisme en federalisme in de RIS aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (504 KB)
7101 22-2-1950 AZ zeer geheim ■ bijlage: Achtergrond actie Westerling [van Van Scheffelaar ontvangen verslag van een oud-CMI-officier] aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (432 KB)
7280 26-2-1950 VKMI no. 6B zeer geheim; VKMI no. 7B zeer geheim codetelegram(men) afbeelding (293 KB)
7281 11-3-1950 Stasvo 10B persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (202 KB)
7282 16-3-1950 AZ Fock 191 zeer geheim ■ bijlage: Rapport Gieben dd. 8/3/50 over Westerling-coup en nasleep aantekening + bijlage(n) afbeelding (1028 KB)
7126 28-3-1950 Minuor kab Lt.Q 26 geheim ■ opschrift: Rapporten van het Hoge Commissariaat in Djakarta bijlage: Mogelijkheid van liquidatie van deelstaten krachtens de voorlopige constitutie van de RIS bijlage: Dewan Ekonomi Indonesia Pusat [officieel schrijven Speekenbrink aan Van Maarseveen dd. 6 maart 1950 no G3037, met bijlage: schrijven secretaris Dewan Ekonomi aan de minister-president van de RIS no 23 van 13 feb. 1950 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1842 KB)
7155 20-4-1950 Minuor kab Lt. Y32 geheim ■ opschrift: Samenvatting van de tot 20 april 1950 ontvangen rapporten van Nederlandse vertegenwoordigers in Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (370 KB)
7156 17-5-1950 Minuor kab Lr. F 39 geheim ■ opschrift en bijlage: Verslag van de conferentie met de wnd. Commissarissen op 24 en 25 april 1950 te Djakarta aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (2643 KB)
7103 26-5-1950 HC Djakarta FA1455/19 ■ opschrift: Tekst van de nota welke op 26 mei 1950 door de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden werd overhandigd aan de voorzitter van de UNCI te Djakarta nota afbeelding (290 KB)
7102 30-5-1950 HC Djakarta 221/I/S persoonlijk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (655 KB)
7104 26-6-1950 Buza DOA/IN 61672-4904 GS ■ bijlage: Aantekening Van Kleffens over toekomstige status NG dd. 14/6/50 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (790 KB)
7160 3-8-1950 Buza Z 78266-6219 GS ■ bijlage: Aantekening betreffende Nationale Feestdag van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië op 17 augustus. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (220 KB)
7105 2-9-1950 HC Djakarta G 17276 officieel schrijven afbeelding (279 KB)
7106 6-9-1950 BVD 92056 ■ opschrift: Vergadering 'Groter Nederland Actie' bijlage: De gevechten in Makassar in mei 1950 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (469 KB)
7107 10-10-1950 Marinestaf 158027/157780 zeer geheim ■ opschrift: Rapport betreffende de gebeurtenissen te Makassar bijlage: Chronologisch verslag van Makassar-affaire, met bijlagen I t/m VIII briefwisseling Hirschfeld-Hatta aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1018 KB)
7108 28-11-1950 Buza DOA/IN 118855-10023 GS pers ■ opschrift: Nieuw-Guinea bijlage: aantekening van gesprek met van Rhee aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (142 KB)
7109 30-11-1950 Minuor SM/513 ■ opschrift: Nota betreffende de a.s. Nieuw-Guineaconferentie nota afbeelding (352 KB)
7110 9-12-1950 Minuor kab M.110/geheim ■ bijlage: Memorandum inzake de situatie in Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (979 KB)
7111 20-12-1950 Min. Oorlog/kab 2559 ■ bijlage: Beschouwing van het Ambonezenprobleem en de consequenties die aan de uitspraak van de Nederlandse rechter verbonden kunnen zijn aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1286 KB)
7112 21-12-1950 Minuor GS 8070x ■ bijlage: brief Raad van State no 48 geheim van 19 december 1950 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (942 KB)
7276 29-5-1951 Buza DAZ/PP no. 50482-4378 GS officieel schrijven afbeelding (645 KB)
7278 4-6-1951 AZ/Fock no. F 353 zeer geheim ■ bijlage: verslag gesprek Boon-Hoek dd. 2/6/51 memorandum afbeelding (315 KB)
7153 15-9-1951 Buza officieel schrijven afbeelding (580 KB)
7154 21-9-1951 Buza 95208-7727 GS ■ bijlage: Verslag bespekingen Drees-Supomo aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (643 KB)
7113 26-11-1951 zeer geheim memorandum afbeelding (176 KB)
7114 7-2-1952 HC Djakarta 5319GS/619/212 geheim officieel schrijven afbeelding (354 KB)
7157 11-2-1952 Buza DOA/IN geheim ■ opschrift: Hoe nu verder met de NG-besprekingen? memorandum afbeelding (1091 KB)
7158 26-2-1952 geen ■ opschrift: Concept-protocol minuut afbeelding (136 KB)
7115 14-3-1952 Minuor MZ letter N 21 zeer geheim ■ opschrift: Subversieve steunverlening aan de RMS officieel schrijven afbeelding (284 KB)
7116 27-3-1952 Minuor kab letter B 24 geheim ■ bijlage: kabinetsnota Minuor over 'De situatie in de Zuid-Molukken' dd. 25 maart 1952 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (574 KB)
7117 13-5-1952 Buza DOA/IN 46134-3336 GS officieel schrijven afbeelding (426 KB)
7118 24-6-1952 Minuor Kab letter T 42 geheim ■ opschrift: Gegevens betreffende de situatie in Zuid-Molukken m.n. speciaal Ambon bijlage: verslag van Van Straten van zijn bezoek aan Ambon van 15 tot 19 mei 1952 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1383 KB)
7119 18-10-1952 Minvor kab Letter B 67 geheim ■ opschrift: Verslag Manusama over gebeurtenissen in Zuid-Molukken na de SO bijlage: Korte samenvatting van het relaas van Ir. J.A. Manusama over de gebeurtenissen op de Zuid-Molukken na de souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (467 KB)
7120 30-12-1952 Minvor kab Letter Y 81 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Onregelmatigheden in NNG bijlage: Korte samenvatting rapport Miedema-Van Hulst aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (935 KB)
7121 16-1-1953 Buza DBI/PL geheim 5837-321 GS ■ opschrift en bijlage: nota 'Nederlandse Militaire Misse in Indonesië' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1389 KB)
7122 20-1-1953 Minvor Kab Letter P 2 geheim ■ opschrift: Overbrenging van RMS-prominenten uit NNG naar Nederland bijlage: Uit Ceram naar Nieuw-Guinea uitgeweken Ambonezen, w.o. Wairisal en ir. Manusama aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (784 KB)
7123 23-2-1953 Buza DBI/PL 9306-537B GS ■ opschrift: Overbrenging van RMS-prominenten naar Nederland minuut afbeelding (333 KB)
7124 4-5-1953 Minvor kab Letter E18, zeer geheim ■ opschrift: Onregelmatigheden in NNG officieel schrijven afbeelding (236 KB)
7161 29-6-1953 HC Djakarta 0718/GS.3881/2330 ■ opschrift; Bezoek Minister van Buitenlandse Zaken [Luns] verslag afbeelding (304 KB)
7125 12-2-1954 HC Djakarta 11277/GS.853/617 ■ opschrift: Politiek officieel schrijven afbeelding (857 KB)
7277 26-3-1954 Buza Blom no. 23 ■ opschrift en bijlage: Aanteking betreffende 'Eventuele vervolging van Westerling wegens belediging van President Sukarno' memorandum + bijlage(n) afbeelding (471 KB)
7127 12-5-1954 Buza/Blom 36 memorandum afbeelding (282 KB)
7128 12-5-1954 Buza DBI/EP ■ opschrift: De Nederlandse belangen in Indonesië in vergelijking tot die van andere landen memorandum afbeelding (200 KB)
7129 6-12-1954 Buza DBI/AZ 153099-6580 G.S. ■ opschrift: Strafzaak contra Schmidt c.s. bijlage: brief Bouman aan Van Bylandt 18 juni 54 bijlage: brief Bouman aan mr. Tan Po Goen dd. 11 okt. '54 bijlage: brief Bouman aan Vervloet dd. 15 nov. '54 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (1399 KB)
7178 31-1-1955 Minmar/Kab. Ss 143 ■ bijlage: Verslag van een bespreking betreffende Nieuw-Guinea gehouden op 17 Januari 1955 op het Ministerie van Marine bijlage: Aantekening voor de minister-president. Betreft: Opnemen Papoea's in de Marine strijdkrachten in Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (642 KB)
7136 17-2-1955 persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (286 KB)
7130 14-3-1955 Minvor NNG/ letter G 15 -NG geheim ■ opschrift: Infiltratie Etna-baai officieel schrijven afbeelding (141 KB)
7137 17-3-1955 Buza DBI/AZ 33243-1217 GS ■ opschrift: Strafzaak contra Schmidt c.s. bijlage: brief Van Deinse d.d. 26 februari 1955 inzake 'Aanhouding van A.L.S. Michael' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (198 KB)
7131 15-8-1955 Buza Luns 475 memorandum afbeelding (132 KB)
7132 6-9-1955 Buza/Luns no 478 geheim memorandum afbeelding (426 KB)
7162 2-2-1957 Buza J.G. Kist, zeer geheim zeer persoonlijk ■ opschrift: Affaire Weinreb bijlage: Strikt vertrouwelijke aide-mémoire over Weinreb bestemd voor Van Oldenborgh aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (376 KB)
7133 18-12-1957 S. Marid 46551/36013 ■ opschrift en bijlage: Psychologische oorlogsvoering van Indonesië tegen Nederland bijlage: De toestand in Indonesië nota afbeelding (765 KB)
7180 30-3-1958 PTT telegram afbeelding (33 KB)
6299 25-7-1958 zeer geheim ■ opschrift: Bespreking met ex-kapitein R. Westerling en zijn raadsman Mr. W. Dobe van de Kuil op 25 juli 1958 verslag afbeelding (507 KB)
7179 14-1-1959 AZ JJ 4 zeer geheim ■ opschrift: Betreffende NNG aantekening afbeelding (666 KB)
5086 17-1-1959 Zeer Geheim ■ opschrift: Verslag van een bespreking inzake de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Algemene Zaken op zaterdag 17 januari 1959 te 10.00 uur verslag afbeelding (57 KB)
7174 28-2-1959 Buza DBI/PL 30693 ■ opschrift: Verklaringen van de Minister-President en Minister van Buitenlandse Zaken van Australië bijlage: text of statement of prime minister'bijlage: text of statement made by of the Australian minister for External Affairs aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (695 KB)
7134 29-7-1959 Minzo FE 1385 GS ■ opschrift: Olie-exploratie in NNG verslag afbeelding (675 KB)
7175 26-11-1959 AZ JJ 52 ■ opschrift en bijlage: De bespreking met een aantal vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in Indonesië aantekening + bijlage(n) afbeelding (713 KB)
7135 12-4-1960 Defensie 204 geheim nota afbeelding (100 KB)
7140 31-5-1960 Buza mei 1960 ■ opschrift: Verzekeringen inzake de veiligheid van NNG aantekening afbeelding (799 KB)
6961 2-6-1960 AZ JJ 92 zeer geheim ■ opschrift: Aantekening van een bespreking met de ex-Kapitein van het voormalig KNIL R.P.P. Westerling op 2 juni 1960 aantekening afbeelding (339 KB)
7138 7-6-1960 Biza DNNG 2691 GS ■ opschrift: Campagne in de Australische pers voor de versnelling van de ontwikkeling in Papua/NG bijlage: brief attaché NG-zaken te Canberra, Smith, aan Bot dd. 20 mei 1960 geheim aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (531 KB)
7139 22-7-1960 Biza AZ/NNG ■ bijlage: overzicht dd. 20 juli 1960 Algemene Politieke situatie in Nederlands Nieuw-Guinea. Organisaties en stromingen daar te lande aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (911 KB)
7141 6-9-1960 Luns circ. 63 circulairetelegram afbeelding (107 KB)
7142 24-9-1960 Schürmann 367 codetelegram(men) afbeelding (172 KB)
7143 26-9-1960 Schürmann 377 codetelegram(men) afbeelding (299 KB)
6844 14-3-1961 Biza BJZ/NNG GS 4522/19488 ■ opschrift: Installatie Nieuw-Guinea Raad bijlage: Memorandum inzake de mogelijke staatsrechtelijke gevolgen van de instelling van de Nieuw-Guinearaad aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (181 KB)
6843 27-5-1961 Biza BJZ/NNG 464010 ■ opschrift: Motie Nieuw-Guinea Raad (Abdul Arfan) bijlage: toespraak Kaisiepo in NG-raad dd. 25/4/61 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (231 KB)
6807 15-6-1961 Duynstee ■ bijlage: brief Duynstee 15 juni 1961 persoonlijke brief + bijlage(n) afbeelding (385 KB)
6808 17-6-1961 Duynstee ■ bijlage: Memorandum aangeboden door Prof. Dr. Duynstee aan Zijne Excellentie Dr. Zairin Zain te Brussel op15 juni 1961 persoonlijke brief + bijlage(n) afbeelding (468 KB)
6809 23-6-1961 zeer geheim ■ bijlage: Verslag van een gesprek met den Indonesischen Minister van Defensie, tevens Chef Staf, in Parijs - - - op Vrijdag 23 juni 1961 bijlage: regeringscommuniqué van 24 juni 1961 persoonlijke brief + bijlage(n) afbeelding (228 KB)
6811 25-6-1961 Duynstee persoonlijke brief afbeelding (367 KB)
6806 6-7-1961 AZ JJ/10 192 ■ opschrift; Aantekening voor de Minister-President aantekening afbeelding (122 KB)
6816 26-7-1961 AZ JJ/2 209 zeer geheim ■ opschrift: Betreft Nederlands Nieuw-Guinea (n.a.v. de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken dd. van 21 juli 1961 - - - no 4983 zeer geheim aantekening afbeelding (166 KB)
6813 27-7-1961 Duynstee persoonlijke brief afbeelding (78 KB)
6817 27-7-1961 Buza/Blom 63 ■ opschrift: Gesprek van M. met Ir. Scholtens bijlage: afschrift brief Luns aan Scholtens van 28 juli 1961. memorandum afbeelding (463 KB)
6818 28-7-1961 AZ J/2 212 zeer geheim ■ opschrift: Visie van ambassadeur Van Roijen op het lopend overleg met de Verenigde Staten inzake de internationalisatie van Nederlands Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (144 KB)
6819 3-8-1961 Buza DIO/PZ-110496-5130 GS zeer geheim ■ opschrift: Nederlands Nieuw-Guinea officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (340 KB)
6820 4-8-1961 Ministerraad zeer geheim notulen afbeelding (202 KB)
6821 11-8-1961 Rijkens ■ bijlage: concept persverklaring groep Rijkens dd. 11 augustus 1961 bijlage 2: AZ Fock 2563 persoonlijk, zeer veel spoed aan Van Houten en Korthals. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (343 KB)
6823 8-9-1961 Van Konijnenburg persoonlijke brief afbeelding (77 KB)
6822 8-9-1961 AZ Fock 2596 ■ bijlage: 17 augustus-speech van Soekarno aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (463 KB)
7144 14-12-1961 Bot zeer geheim; persoonlijk aantekening afbeelding (354 KB)
6824 20-12-1961 Rijkens persoonlijke brief afbeelding (279 KB)
7176 20-12-1961 AZ Fock 2705 memorandum afbeelding (174 KB)
6815 6-1-1962 Duynstee persoonlijke brief afbeelding (785 KB)
6825 8-1-1962 vertrouwelijk persoonlijk ■ bijlage: brief van Van Eeghen aan De Pous 23 dec. 1962 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (236 KB)
7145 30-1-1962 Buza DIO zeer geheim ■ opschrift: Verblijf in Nederland van Mr. Sullivan (State Department). memorandum afbeelding (360 KB)
6826 1-2-1962 geen persoonlijke brief afbeelding (60 KB)
6828 3-2-1962 Duynstee persoonlijke brief afbeelding (180 KB)
6827 5-2-1962 Van Voorst tot Voorst vertrouwelijk persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (91 KB)
6829 6-2-1962 AZ MP 120 aantekening afbeelding (85 KB)
6845 23-2-1962 Biza BPIZ/NNG 496974 ■ opschrift: telegrammen van 20 leden van NGR - - - bijlage 1: telegram NG-raadsleden aan Calwell en aan Cleland bijlage 2: Extract from South Pacific Post over resolutie Native Local Government Council conferentie dd. 19 jan. 1962 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (118 KB)
7146 26-2-1962 MP 122 ■ opschrift: Résumé van het gesprek van 26 februari 1962 met Robert Kennedy. aantekening afbeelding (229 KB)
7147 28-2-1962 AZ Fock 2758 zeer geheim memorandum afbeelding (351 KB)
7149 10-3-1962 AZ Fock 2768 ■ bijlage: Memorandum no 2461zeer geheim dd. 10 maart 1962 van Luns voor De Quay met bijlage: Memorandum Fock 2271, waarbij aangeboden een particuliere brief van De Quay aan Van Blankenstein dd. 10 maart 1962 memorandum + bijlage(n) afbeelding (1659 KB)
7150 2-4-1962 Defensie 39/62 zeer geheim officieel schrijven afbeelding (329 KB)
7151 10-4-1962 Tuyll van Serooskerken 2288 ■ opschrift: Publicaties rondom plan Bunker memorandum afbeelding (149 KB)
6847 16-4-1962 Biza BPIZ/NNG GS 9944/4-269 ■ opschrift en bijlage: Verslag van de reis van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken naar Nederlands Nieuw-Guinea, (19 jan - 6 feb. 1962) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (569 KB)
download als spreadsheet