Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

55 teksten gevonden

WI 229 1276/06/19 Graaf Floris V staat toe dat te Beverwijk in het ambacht van Gerard van Velsen...
ZH 360 1283/03/28 Graaf Floris V erkent dat heer Willem van Horn en Altena, ridder, ten overstaan...
PC 014 1299/02/15 Graaf Jan I verbiedt het kopen van haver stroomopwaarts vanaf Dordrecht om direct...
PC 015 1299/11/06 Graaf Jan I en Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, bepalen dat alle goederen...
NH 367 1306/01/28 Graaf Willem III verkoopt Beatrijs, dochter van heer Dirk van der Doortoge,...
UT 033 1309/03/24 Graaf Willem III schenkt de burgers van de stad Zwolle dezelfde voorrechten in de...
NH 304 1310/05/30 * Arnoud, proost van Koningsveld, geeft vidimus van een oorkonde d.d. 1310 mei 30...
HE 001 1316/10/03 Graaf Willem III bevestigt de rechten en bezittingen van de abdij van Vicogne, en...
HE 002 1316/10/07 Graaf Willem IV bevestigt de schenking door zijn moeder (gravin Johanna) aan...
NH 023 1317/01/22 Graaf Willem III verkoopt Jan van den Werve het ambacht te Capelle en...
DE 002 1319/01/26 Graaf Willem III bevestigt het toltarief dat de kooplieden van Duisburg voor hun...
FR 028 1322/05/03 Graaf Willem III verleent aan Gelmer Schulting en Schulte Schulting het hoge en...
FR 029 1322/05/03 Graaf Willem III verleent aan Nicolaas Elfsz. het hoge en lage gerecht op Texel...
NH 134 1322/05/07 Graaf Willem III beleent Dirk van Sassenheim met een woning met 3½ morgen...
NH 160 1322/08/20 Graaf Willem III treft een zoenregeling tussen Gizekijn Jansz., Floris van den...
NH 161 1322/08/27 Graaf Willem III schenkt zijn knaap Jan uten Waarde 20 pond Hollands jaarlijks,...
NH 162 1323/03/24 Graaf Willem III, gezien hebbende een oorkonde van schepenen van Leiden waarin...
AW 015 1323/08/01 Graaf Willem III maant de kooplieden die per schip bier vervoeren uit het...
ZE 250 1323/10/30 Graaf Willem III stelt een keur vast voor Yerseke.
ZH 163 1324/09/05 De gardiaan van het minderbroedersklooster te Duisburg en de pastoors van de...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie