Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Arbeidersjeugd

Naam archiefvormer Katholieke Arbeidersjeugd
Periode van bestaan 1945-1965
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

KAJ

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Katholieke Arbeiders Beweging

 

Voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden de eerste standsorganisaties voor jonge arbeiders op diocesaan niveau. In 1945 volgde een fusie tussen de diverse vooroorlogse jeugdorganisaties en kwam de nationale Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) tot stand (met diocesane en plaatselijke afdelingen). Feitelijk was de KAJ een onderdeel van de Katholieke Arbeiders Beweging, met een wederzijdse bestuursvertegenwoordiging. Naast standsorganisatie vormde de KAJ ook een beweging van lekenapostolaat van en voor de arbeidersjeugd.

De KAJ was aangesloten bij de in 1947 opgerichte nationale koepelorganisatie van de katholieke jeugdorganisaties, de Katholieke Jeugdraad (KJR), die de onderlinge contacten tussen de jeugdorganisaties moest bevorderen en tevens de contacten met het episcopaat en de burgerlijke overheid moest onderhouden.

 

In 1965 ging de KAJ (samen met de in 1955 tot stand gekomen nationale Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd, VKAJ) op in de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ). De KWJ werd in 1982 opgeheven.

 

Vanaf 1963 kreeg de Katholieke Arbeiders Jeugd formeel een plaats in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van dit lidmaatschap was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de KAJ zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

 

Tevens hadden de diocesane bonden van de KAJ contacten met de (Inter-) Diocesane Emigratiestichtingen.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Naast belangenorganisatie voor jonge arbeiders op godsdienstig-zedelijk, sociaal-economisch, financiële, cultureel en sociaal-hygiënisch gebied behoorde ook de vorming van de arbeidersjeugd tot de taken van de KAJ.

Voorloper

De Jonge Werkman (bisdom Roermond); St. Josephgezellen (bisdom Haarlem)

Opvolger

Katholieke Werkende Jongeren

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag van het Nationaal Verbond der Katholieke Arbeidersjeugd in Nederland 1948-1962. [Samengegaan met Jaarverslag Nationaal Verbond VKAJ en voortgezet als Jaarverslag Nationaal Verbond der KAJ en VKAJ ]

 

literatuur

Duffhues, Ton, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Baarn 1985).

 

Peet, J.M., Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeidersjeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969 (Baarn 1987). [Bevat een bespreking van de archieven van de KAJ, VKAJ en de KWJ, van hun structuur en ontsluiting]

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 857 Archief van de Katholieke Arbeidersjeugd 1945-1965

 

b) collectie 876 Archief van de Katholieke Arbeiders Jeugd, diocesane bonden:

- Katholieke Arbeiders Jeugd, aartsbisdom Utrecht 1945-1971

- Katholieke Arbeiders Jeugd, bisdom Breda, 1930-1971

- Katholieke Arbeiders Jeugd, bisdom Rotterdam, 1953-1969

 

c) collectie 856 Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 1965-1982

 

d) collectie 499 Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg 1945-1990

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a-d) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

a) 1035 inv.nrs.

b) 1366 inv.nrs.

c) 120,5 m.

d) 35,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) plaatsingslijst Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

b) Basislijsten van de archieven van de Katholieke Arbeiders Jeugd, diocesane bonden (KAJB)

c) plaatsingslijst Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 1965-1982

d) plaatsingslijst Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg 1945-1990

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) zie onder [opmerkingen structuur archief]

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

c) zie onder [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ) bestaat uit het archief van nationale organisatie van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ 1945-1965) en van de nationale organisatie van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ 1965-1982) (Peet, Arbeidersjeugd, 409).

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

- Stukken betreffende de Dienst Emigratie/Immigratie 1952, 1954-1958, 1960-1963 (inv.nr. 350)*

 

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) met bijlagen 1962-1965 (inv.nr. 461)*

 

Archief KAJ, diocesane bonden (KAJB)

- Migratie en emigratie van jonge arbeiders 1953-1954 (inv.nr. 529)

- Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam 1956-1957 (inv.nr. 870)

 

Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1965-1966 (inv.nr. 992)

 

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg

- Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES). Met bijlagen, 1965-1966, 1969-1970 (inv.nrs. 659, 193, 203, 235)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventaris van het archief van de VKAJ (vrouwenKAJ) bevat geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie. Ook de inventarissen van de overige districtsarchieven van de KWJ bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

2) Ter signalering:

- KDC, Nijmegen, Archief Katholieke Jeugdraad, inv.nr. 367 Contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951

- KDC, Nijmegen, Losse Archivalia, Verslagboek van de Katholieke Arbeiders Jeugd, afdeling Sint Geerte 1946-1954 (trefwoord emigratie) (LARC 599)

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Arbeidersjeugd
Inventaristekst

Archief Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

 

- inv.nr. 350 Stukken betreffende de Dienst Emigratie/Immigratie 1952, 1954-1958, 1960-1963

De omslag bevat o.m. inkomende en minuten van uitgaande correspondentie, nota's, notities van de KAJ met betrekking tot het onderwerp emigratie, de (eventuele) opbouw van een 'emigratiedienst' voor de (V)KAJ in samenwerking met de Katholieke Arbeiders Beweging en de internationale contacten (m.n. via de missie en lekenapostolaat) van de KAJ met betrekking tot het onderwerp. Tevens bevat de omslag verslagen van oriëntatiereizen (Canada 1953-1954) van Th. H. van Tongeren (Aartsdiocesane Emigratie Stichting) en A.N.B.C. Mauritz (dienstleider Emigratiebureau Bossche Diocesane Bond der KAB (zie aldaar)); en brochures (Zuid-Amerika, toelichting bij de films, opgenomen door B.W. Haveman 1954).

 

De stukken 1960-1963 betreft m.n. inkomende correspondentie van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie. Hierbij tevens lijsten met aanvragen om buitenlandse arbeidskrachten (Spaanse en Italiaanse) per plaats, bedrijf, aantal.

 

- inv.nr. 461 Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) met bijlagen 1962-1965

De omslag bevat m.n. convocaties van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en enkele stukken met betrekking tot de werkgroep 'Landen in ontwikkeling' en de rol van de KCES in m.b.t. hulp aan onderontwikkelde landen (1963-1964).

Algemeen

Naam, varianten

KAJ

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Katholieke Arbeiders Beweging

 

Voor de Tweede Wereldoorlog ontstonden de eerste standsorganisaties voor jonge arbeiders op diocesaan niveau. In 1945 volgde een fusie tussen de diverse vooroorlogse jeugdorganisaties en kwam de nationale Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) tot stand (met diocesane en plaatselijke afdelingen). Feitelijk was de KAJ een onderdeel van de Katholieke Arbeiders Beweging, met een wederzijdse bestuursvertegenwoordiging. Naast standsorganisatie vormde de KAJ ook een beweging van lekenapostolaat van en voor de arbeidersjeugd.

De KAJ was aangesloten bij de in 1947 opgerichte nationale koepelorganisatie van de katholieke jeugdorganisaties, de Katholieke Jeugdraad (KJR), die de onderlinge contacten tussen de jeugdorganisaties moest bevorderen en tevens de contacten met het episcopaat en de burgerlijke overheid moest onderhouden.

 

In 1965 ging de KAJ (samen met de in 1955 tot stand gekomen nationale Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd, VKAJ) op in de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ). De KWJ werd in 1982 opgeheven.

 

Vanaf 1963 kreeg de Katholieke Arbeiders Jeugd formeel een plaats in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van dit lidmaatschap was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de KAJ zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur.

 

Tevens hadden de diocesane bonden van de KAJ contacten met de (Inter-) Diocesane Emigratiestichtingen.

Taak, activiteiten

Naast belangenorganisatie voor jonge arbeiders op godsdienstig-zedelijk, sociaal-economisch, financiële, cultureel en sociaal-hygiënisch gebied behoorde ook de vorming van de arbeidersjeugd tot de taken van de KAJ.

Voorloper

De Jonge Werkman (bisdom Roermond); St. Josephgezellen (bisdom Haarlem)

Opvolger

Katholieke Werkende Jongeren

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

Literatuur

periodieken

Jaarverslag van het Nationaal Verbond der Katholieke Arbeidersjeugd in Nederland 1948-1962. [Samengegaan met Jaarverslag Nationaal Verbond VKAJ en voortgezet als Jaarverslag Nationaal Verbond der KAJ en VKAJ ]

 

literatuur

Duffhues, Ton, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Baarn 1985).

 

Peet, J.M., Het uur van de arbeidersjeugd. De Katholieke Arbeidersjeugd, de Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd en de emancipatie van de werkende jongeren in Nederland 1944-1969 (Baarn 1987). [Bevat een bespreking van de archieven van de KAJ, VKAJ en de KWJ, van hun structuur en ontsluiting]

Doorgenomen archieven / series

a) collectie 857 Archief van de Katholieke Arbeidersjeugd 1945-1965

 

b) collectie 876 Archief van de Katholieke Arbeiders Jeugd, diocesane bonden:

- Katholieke Arbeiders Jeugd, aartsbisdom Utrecht 1945-1971

- Katholieke Arbeiders Jeugd, bisdom Breda, 1930-1971

- Katholieke Arbeiders Jeugd, bisdom Rotterdam, 1953-1969

 

c) collectie 856 Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 1965-1982

 

d) collectie 499 Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg 1945-1990

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a-d) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

a) 1035 inv.nrs.

b) 1366 inv.nrs.

c) 120,5 m.

d) 35,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) plaatsingslijst Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

b) Basislijsten van de archieven van de Katholieke Arbeiders Jeugd, diocesane bonden (KAJB)

c) plaatsingslijst Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 1965-1982

d) plaatsingslijst Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg 1945-1990

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) zie onder [opmerkingen structuur archief]

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

c) zie onder [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ) bestaat uit het archief van nationale organisatie van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ 1945-1965) en van de nationale organisatie van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ 1965-1982) (Peet, Arbeidersjeugd, 409).

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

- Stukken betreffende de Dienst Emigratie/Immigratie 1952, 1954-1958, 1960-1963 (inv.nr. 350)*

 

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) met bijlagen 1962-1965 (inv.nr. 461)*

 

Archief KAJ, diocesane bonden (KAJB)

- Migratie en emigratie van jonge arbeiders 1953-1954 (inv.nr. 529)

- Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam 1956-1957 (inv.nr. 870)

 

Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1965-1966 (inv.nr. 992)

 

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg

- Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES). Met bijlagen, 1965-1966, 1969-1970 (inv.nrs. 659, 193, 203, 235)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventaris van het archief van de VKAJ (vrouwenKAJ) bevat geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie. Ook de inventarissen van de overige districtsarchieven van de KWJ bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

2) Ter signalering:

- KDC, Nijmegen, Archief Katholieke Jeugdraad, inv.nr. 367 Contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951

- KDC, Nijmegen, Losse Archivalia, Verslagboek van de Katholieke Arbeiders Jeugd, afdeling Sint Geerte 1946-1954 (trefwoord emigratie) (LARC 599)


Doorgenomen archieven / series

a) collectie 857 Archief van de Katholieke Arbeidersjeugd 1945-1965

 

b) collectie 876 Archief van de Katholieke Arbeiders Jeugd, diocesane bonden:

- Katholieke Arbeiders Jeugd, aartsbisdom Utrecht 1945-1971

- Katholieke Arbeiders Jeugd, bisdom Breda, 1930-1971

- Katholieke Arbeiders Jeugd, bisdom Rotterdam, 1953-1969

 

c) collectie 856 Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 1965-1982

 

d) collectie 499 Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg 1945-1990

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

a-d) beperkt. Toestemming voor inzage kan verkregen worden via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

a) 1035 inv.nrs.

b) 1366 inv.nrs.

c) 120,5 m.

d) 35,4 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

a) plaatsingslijst Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

b) Basislijsten van de archieven van de Katholieke Arbeiders Jeugd, diocesane bonden (KAJB)

c) plaatsingslijst Katholieke Werkende Jongeren in Nederland 1965-1982

d) plaatsingslijst Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg 1945-1990

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) zie onder [opmerkingen structuur archief]

 

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

c) zie onder [opmerkingen structuur archief]

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ) bestaat uit het archief van nationale organisatie van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ 1945-1965) en van de nationale organisatie van de Katholieke Werkende Jongeren (KWJ 1965-1982) (Peet, Arbeidersjeugd, 409).

Seriële bescheiden

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Archief Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

- Stukken betreffende de Dienst Emigratie/Immigratie 1952, 1954-1958, 1960-1963 (inv.nr. 350)*

 

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) met bijlagen 1962-1965 (inv.nr. 461)*

 

Archief KAJ, diocesane bonden (KAJB)

- Migratie en emigratie van jonge arbeiders 1953-1954 (inv.nr. 529)

- Katholieke Emigratie Stichting in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam 1956-1957 (inv.nr. 870)

 

Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland (KWJ)

- Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1965-1966 (inv.nr. 992)

 

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Limburg

- Verslagen van vergaderingen van het bestuur van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES). Met bijlagen, 1965-1966, 1969-1970 (inv.nrs. 659, 193, 203, 235)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventaris van het archief van de VKAJ (vrouwenKAJ) bevat geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie. Ook de inventarissen van de overige districtsarchieven van de KWJ bevatten geen verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

2) Ter signalering:

- KDC, Nijmegen, Archief Katholieke Jeugdraad, inv.nr. 367 Contacten met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1951

- KDC, Nijmegen, Losse Archivalia, Verslagboek van de Katholieke Arbeiders Jeugd, afdeling Sint Geerte 1946-1954 (trefwoord emigratie) (LARC 599)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Arbeidersjeugd
Inventaristekst

Archief Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)

 

- inv.nr. 350 Stukken betreffende de Dienst Emigratie/Immigratie 1952, 1954-1958, 1960-1963

De omslag bevat o.m. inkomende en minuten van uitgaande correspondentie, nota's, notities van de KAJ met betrekking tot het onderwerp emigratie, de (eventuele) opbouw van een 'emigratiedienst' voor de (V)KAJ in samenwerking met de Katholieke Arbeiders Beweging en de internationale contacten (m.n. via de missie en lekenapostolaat) van de KAJ met betrekking tot het onderwerp. Tevens bevat de omslag verslagen van oriëntatiereizen (Canada 1953-1954) van Th. H. van Tongeren (Aartsdiocesane Emigratie Stichting) en A.N.B.C. Mauritz (dienstleider Emigratiebureau Bossche Diocesane Bond der KAB (zie aldaar)); en brochures (Zuid-Amerika, toelichting bij de films, opgenomen door B.W. Haveman 1954).

 

De stukken 1960-1963 betreft m.n. inkomende correspondentie van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie. Hierbij tevens lijsten met aanvragen om buitenlandse arbeidskrachten (Spaanse en Italiaanse) per plaats, bedrijf, aantal.

 

- inv.nr. 461 Correspondentie met de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) met bijlagen 1962-1965

De omslag bevat m.n. convocaties van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en enkele stukken met betrekking tot de werkgroep 'Landen in ontwikkeling' en de rol van de KCES in m.b.t. hulp aan onderontwikkelde landen (1963-1964).