457 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Grave* (plaatsen);

Zoekopdracht aanpassen
13/01/1627, 10
gemeld dat de RvS Suirmonts heeft ontboden inzake de fraude die te Grave
16/01/1627, 2
Op verzoek van de kerkenraad van de Franse kerk te 's- Gravenhage krijgt predikant Jan d'Espaigne ordonnantie
16/01/1627, 6
Het verzoek van de magistraat van de stad Grave voor hulp in het maken van onderkomens voor de soldaten wordt aan de RvS overgelaten.
22/01/1627, 6
HHM zullen op uitnodiging gezamenlijk de begrafenis van de heer van Kenenborch hier in 's- Gravenhage bijwonen.
26/01/1627, 8
de gecommitteerden uit de Ommelanden zich heimelijk naar 's- Gravenhage laten committeren, ... van de Ommelanden konvooi van de stadhouder verzocht om via Drenthe naar 's-Gravenhage ... verschijnen en dat hoe dan ook de resolutie over de deputatie naar 's-Gravenhage niet meer kan
08/02/1627, 5
Gennep te mogen blijven liggen en niet terug te hoeven varen naar Grave
08/02/1627, 9
op 23 jan. voor schepenen te 's- Gravenhage gepasseerde borg van Lysbert Jacobsdr. ,
13/02/1627, 8
de akte van neutraliteit wel zou willen geven, maar hij moet dan wel in 's- Gravenhage
20/02/1627, 7
kapitein Moins zijn opgebracht, in 's- Gravenhage wordt opgehouden door de ambassadeur . De
23/02/1627, 2
te verlenen. Hij zit in 's- Gravenhage gevangen en is door de Admiraliteit reeds op
25/02/1627, 2
's- Gravenhage te mogen inzien, gaat voor advies naar de Generaliteitsrekenkamer
03/03/1627, 1
hun onderdanen in Gennep heeft gedagvaard te 's- Gravenhage omdat zij in strijd met
09/03/1627, 9
over voormalig ontvanger Vroesen . Conform het advies mag Vroesen in 's- Gravenhage
09/03/1627, 14
mogen halen. Matthys Notemans uit Boxmeer verzoekt ijzer, kolen en leien naar Grave
13/03/1627, 19
van de Nieuwe Houtstraat in 's- Gravenhage huren per 1 mei 1627. De huur zal in twee halfjaarlijkse
16/03/1627, 1
besluiten de halve maan en het retranchement tegenover Schenkenschans ['s-Gravenwaard] weer paraat te maken en
19/03/1627, 2
vraagt hij restitutie van 1.000 gld., hem bij Grave afgenomen. De weduwe en kinderen
23/03/1627, 14
Inmiddels gelden de redenen van het in 1603 in 's- Gravenhage opgestelde akkoord immers niet meer.
08/04/1627, 5
in het openbaar straffen laten voltrekken in 's- Gravenhage . Tevens is hij gewaar geworden dat
09/04/1627, 5
keer wegens zijn indispositie niet naar 's- Gravenhage te laten komen om de eed af te leggen,
13/04/1627, 11
schout, burgemeesters, schepenen en raden van Grave hem van dit recht vervallen te verklaren.
15/04/1627, 9
Ludolph van Linsenich , controleur van de schepen, verzoekt niet in 's- Gravenhage maar in Nijmegen
23/04/1627, 9
Languerack zal worden bericht die voortaan te adresseren aan Jason Bilant in 's- Gravenhage .
30/04/1627, 11
dat, aangezien de commissaris-generaal van de schepen in 's- Gravenhage
04/05/1627, 16
Noortwyck en Vosbergen zullen de in 's- Gravenhage aangekomen markgraaf van Baden begroeten.
12/05/1627, 1
refereert, is gelezen. HHM achten het eervoller en voordeliger om in 's- Gravenhage
18/05/1627, 5
De ambtman, burgemeesters, schepenen en raad van Grave schrijven d.d. 11 mei dat de officieren van de konvooien en
20/05/1627, 7
over de periode na diens terugkeer in 's- Gravenhage . HHM besluiten dat de Bewindhebbers zowel ... de laatste als eerdere declaraties van teerkosten, huishuur en andere in 's-Gravenhage gemaakte kosten dienen te
07/06/1627, 6
Rotterdam inzake de twee door Annetgen Mont de Maas afgevaren en te Grave
09/06/1627, 11
brieven van de bode zou hebben afgenomen. Aangezien Rosa in 's- Gravenhage is, moet de Raad hem
01/07/1627, 3
van Hans de Cocq vrij te laten. Zij was naar ['s- Gravenwaard
01/07/1627, 13
gewapend op het Binnenhof te laten aantreden als erewacht. Het geschut in 's- Gravenhage
05/07/1627, 1
zaal worden begeleid. De musketiers van de garde en de schutterij van 's- Gravenhage zullen
09/07/1627, 1
te beleggen ter afhandeling van de voornaamste geschillen. Hiertoe is 's- Gravenhage voorgesteld,
10/07/1627, 5
van de kosten van het eerste en laatste bezoek van de ambassadeur van Perziƫ aan 's- Gravenhage . Deze bedragen 33.558
12/07/1627, 5
Kapitein Alendorp , commandant op het fort van 's-Gravenwaard, antwoordt d.d. 27 juni o.s. op de ... Borgerhout te gaan, maar is hier in het land gebleven en met in 's- Gravenhage verkregen brieven
14/07/1627, 12
Besloten wordt dat de RvS voor Schenkenschans ['s-Gravenwaard] een vrijleger zal afkondigen.
16/07/1627, 5
en Sint Anthonis hun levensmiddelen uit Grave te mogen halen volgens een lijst.
17/07/1627, 13
van de ambtman, burgemeesters, schepenen en raad van Grave . De stad klaagt over de ambtenaren
27/07/1627, 12
In een rekest geven schout, burgemeesters, schepenen en raad van Grave te kennen op 24 april de apostille
30/07/1627, 2
De WIC ter Kamer Amsterdam heeft een brief geschreven aan enkele van de in 's- Gravenhage
13/08/1627, 2
de hop bij provisie vrijgeven tegen een borgtocht in 's- Gravenhage voor de drossaard. De partijen dienen de
13/08/1627, 10
Ambtman, schout, burgemeesters, schepenen en raad van Grave antwoorden op de brief van HHM d.d. 17 juli,
14/08/1627, 9
Faes , beiden burgers van Geldern. Zij worden ondanks paspoort van Z.Exc. te Grave gevangen gehouden.
19/08/1627, 2
morgen samen met de gedeputeerden van de Admiraliteiten en de schepenen van 's- Gravenhage
23/08/1627, 3
schrijven HHM de Admiraliteit nogmaals conform de resolutie van 13 aug. met alle stukken naar 's- Gravenhage te komen.
23/08/1627, 12
worden gevierd. De magistraat van 's- Gravenhage wordt verzocht ook pektonnen te bestellen voor de huizen ... van de aanwezige heren en absente gedeputeerden met familie in 's-Gravenhage, te weten Renssen
28/08/1627, 1
Z.Exc. schrijft ter bevordering van de uitvoering van de werken aan 's- Gravenwaard tot uitdieping van de IJssel
30/08/1627, 10
op de voorgestelde conferentie in 's- Gravenhage . Mocht die niet doorgaan, dan zou men aan ... bij de koningen nader aan te dringen met het houden van een dergelijke conferentie in 's-Gravenhage
16/09/1627, 21
kaas, vierhonderd raapkoeken en twee okshoofden rode Franse wijn uit Grave naar Gemert brengen.

Volledige tekst Meer opties..