Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Loge Rotterdam 1878-01-31 nr. 6

23-02-1878

Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1878-01-05 nr. 4

24-01-1878
07-04-1882

Vereeniging voor de Godsdienstoefening voor Jongelieden Rotterdam 1877-12-30 nr. 16

29-01-1878
21-08-1880

Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen Rotterdam 1877-01-09 nr. 23

14-06-1877
27-01-1881
07/08-03-1897
01-02-1899
02-12-1903

Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland Rotterdam 1876-12-07 nr. 9

06-02-1877
31-03-1882
20-01-1886
06/07-12-1903

Het Pensioenverbond Rotterdam 1876-09-23 nr. 18

07-10-1876
04-02-1883
21-10-1887

Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876-05-09 nr. 30

18-08-1876

Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Rotterdam 1876-03-14 nr. 32

01-06-1876
17-03-1885
18-05-1892

Floralia Rotterdam 1876-01-02 nr. 7

10-02-1876

Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Rotterdam 1875-12-14 nr. 16

25-02-1876
03-09-1882
08-10-1882
09-11-1886
05-05-1892
18-02-1896
27/28-09-1903

1874-12-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Rotterdamsche Schoolfonds Rotterdam 1874-07-04 nr. 50

09-08-1874

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Rotterdam 1874-03-19 nr. 15

20-04-1874
07-04-1882
16-01-1885

Koninlijke Vereeniging voor Nederlandsch-Indische Oud-Strijders onder de leus Je maintiendrai Rotterdam 1874-03-03 nr. 6

03-06-1874
20-06-1875
13-10-1882
30-03-1892
20-05-1896

Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek onderwijs Rotterdam 1873-12-22 nr. 22

29-03-1874
17-02-1888
04-02-1903

1873-07-01
Liedertafel Rotte's Mannenkoor Rotterdam 1873-10-13 nr. 30

01-11-1873
08-10-1903

Watergeuzen-Vereeniging Pro Patria Rotterdam 1873-05-26 nr. 24

14-08-1873
19-11-1880
11-10-1900

Timmerlieden-Vereeniging de Kracht Rotterdam 1873-05-09 nr. 18

14-08-1873

Scheepstimmerlieden-Vereeniging "Op hoop van Eendracht" Rotterdam 1873-05-09 nr. 17

27-08-1873
29-06-1895

Eendracht maakt magt Rotterdam 1873-05-02 nr. 3

06-09-1873

Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting Rotterdam 1872-11-05 nr. 28

15-12-1872
29-09-1875

Israëlitische Godsdienstige Vereeniging Beth Jäacob Rotterdam 1872-10-03 nr. 27

23-10-1872

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Rotterdam 1872-08-23 nr. 80

03-09-1872
31-10-1874

Rotterdamsche Smidsgezellen-Vereeniging St. Eloy Rotterdam 1871-07-11 nr. 22

01-08-1871
24-08-1886
12-01-1898

1869-09-11
Kleermakers-Vereeniging onder de zinspreuk Amicitia Rotterdam 1871-03-03 nr. 3

28-03-1871
05-12-1878
06-02-1890
06-06-1899
27-09-1902

Schildersvereeniging Schoonheid met de zinspreuk Recht en Trouw Rotterdam 1871-02-03 nr. 16

10-02-1871

Vereeniging "Humanitas" Rotterdam 1870-01-28 nr. 12

14-04-1870

Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti Rotterdam 1870-01-20 nr. 11

25-03-1870
13-04-1871

De Ambachtschool Rotterdam 1869-10-01 nr. 20

11-11-1869
01/02-10-1899

Maatschappij tot nut van den Javaan Rotterdam 1867-10-24 nr. 57

27-11-1867
30-11-1870
04-08-1876

Het Anti-Dagbladzegel-verbond Rotterdam 1867-08-02 nr. 39

28-08-1867

Vereeniging tot bevordering van 's Lands-Weerbaarheid Rotterdam 1867-07-22 nr. 44

21-08-1867
13-07-1869
22-10-1901

Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Rotterdamsche Lichterschippers-Vereeniging onder de zinspreuk Loon naar Werken Rotterdam 1866-06-29 nr. 55

24-08-1886

Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland Rotterdam 1866-05-17 nr. 55

10-06-1866
05-07-1885
11-07-1900

Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Evangelisatie in de Zandstraat en den omtrek Rotterdam 1865-01-24 nr. 63

02-02-1865

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1863-11-08 nr. 20

27-11-1863
28-09-1892

Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid Rotterdam 1861-10-30 nr. 80

15-11-1861
13-09-1866
10-07-1872

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.