Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

420 teksten gevonden

NH 046 1319/09/13 * Dirk en Arnoud, zoons van Jan van Meerburg, houden 10 morgen land in het ambacht...
NH 048 1319/09/13 * Graaf (Willem III) geeft Dirk en Arnoud, zoons van Jan van Meerburg, het goed in...
NH 056 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft de molen en het windrecht in het ambacht 's-Gravenzande...
NH 057 1319/09/13 De gemene poort van 's-Gravenzande neemt van graaf (Willem III) de molen van...
NH 050 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft heer IJsbrand van Rinnegom, priester, de 4 morgen land...
NH 051 1319/09/13 Graaf (Willem III) beleent Simon Dirksz. van der Burg met de 5 morgen en 2 hond...
NH 052 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft Willem den Cuser de 6 morgen land geheten Vrijland in...
NH 058 1319/09/13 Graaf (Willem III) geeft Tielman, Wisse, Floris en Clementia, kinderen van heer...
ZH 036 1319/11/30 Graaf Willem III geeft het bedijkte land in Deifel, bij de Riederwaard, in...
ZH 037 1319/12/05 Graaf Willem III neemt een schuld op zich van 43 pond Hollands, rustend op het...
NH 060 1319/12/14 Graaf Willem III bevestigt de schenking door Filips van Wassenaar aan diens...
UT 051 1319/12/17 Bisschop Frederik II van Utrecht komt met zijn bloedverwant graaf Willem III...
NH 064 1320/02/05 Graaf Willem III beleent IJsbrand Ogiersz. met 18½ morgen en 93 roede land...
ZH 043 1320/03/02 Graaf Willem III beleent zijn kamerling Willem heer Filipsz. van Duivenvoorde met...
NH 063 1320/03/04 Graaf Willem III beleent Hendrik heer Dirksz. uit Kethel met 5 morgen land...
FR 025 1320/06/01 * (Jacob) bisschop van Zuden en andere leden van de grafelijke Raad, in zitting in...
NH 074 1320/08/18 Graaf Willem III schenkt IJsbrand de Koopman de 3 morgen land in vrij eigendom...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
NH 078 1320/08/20 Graaf Willem III geeft Engebrecht, rentmeester van Noordholland, opdracht al het...
NH 076 1320/08/20 Graaf Willem III beleent Dirk van der Dobbe, poorter van Leiden, met in totaal...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie