Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

219 teksten gevonden

NH 095 1266/10/23 Graaf Floris V beveelt zijn tolgaarders in Holland overeenkomstig de keur van...
NH 507 1268/07/13 Graaf Floris V schenkt het patronaatsrecht van de kerk van Leiden aan commandeur...
PC 011 1276/01/14 Graaf Floris V schenkt de poorters van Delft tolvrijdom in zijn gehele graafschap...
DE 010 1277/09/21 * Johannes prior van de predikheren en Bar, gardiaan van de minderbroeders te...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
ZH 023 1296/02/01 Jan heer van Heusden verklaart dat hij, ook al heeft hij de stad Heusden...
DE 009 1298/04/29 * Ri. prior van de predikheren en H. gardiaan van de minderbroeders te Utrecht...
NH 065 1299/10/17 Jan van Avesnes graaf van Henegouwen, graaf Jan I en magistraten en gemeenten van...
CA 008 1299/12/11 * Schepenen, Raad en gemeente van de poort van Dordrecht erkennen graaf Jan II als...
DE 013 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
UT 003 1300/01/07 Graaf Jan II bevestigt de oorkonde van graaf Floris V d.d. 1276 september 18,...
CA 011 1300/07/31 * Graaf Jan II beleent Gillis heer van Berlaimont met een aantal nader omschreven...
ZH 145 1300/08/21 Graaf Jan II belooft de poorters van Schoonhoven dat hij geen afzonderlijke vrede...
WI 264x 1303/11/11 Graaf Jan II verleent enkele rechtsregels aan de stad Dordrecht betreffende de ...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
UT 088 1305/11/14 Bisschop Gwijde van Utrecht bevestigt de oorkonden die de stad Utrecht heeft...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 001 1308/06/11 Graaf Willem III geeft enkele met name genoemde Lombarden toestemming zich met...
UT 033 1309/03/24 Graaf Willem III schenkt de burgers van de stad Zwolle dezelfde voorrechten in de...
ZE 029 1311/03/02 Graaf Willem III bevestigt de keur van de burgers van Domburg, waarbij hij enige...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie