Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

9 teksten gevonden

FR 048 1108/12/31 * Koning Hendrik V bevestigt de verschillende voorrechten die de burgers van...
FR 046 1290/06/30 Otto abt van het Sint Odulfsklooster bij Staveren, schout, schepenen en gemeente...
NH 330 1327/01/01 Graaf Willem III beveelt zijn baljuws en rechters er op toe te zien dat niemand...
GE 037 1328/05/20 Graaf Willem III verleent op verzoek van graaf Reinoud II van Gelre de poorters...
NH 372 1328/07/25 Graaf Willem III geeft zijn lieden van Rotterdam woonachtig in zijn ambacht...
ZE 605 1332/06/11 Graaf Willem III bevestigt de schenking door heer Gerard heer van Voorne,...
WI 221 1340/06/07 Graaf Willem IV verleent een stadsrecht aan de poorters van Rotterdam.
WI 316 1342/11/27 * Graaf Willem IV bepaalt, na overleg met heer Jan van Henegouwen, heer van...
WI 251 1549/09/06 De stadhouder en raden van keizer (Karel V) in Holland, Zeeland en Friesland...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie