Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 50 pagina: 1
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Vrouwenvereeniging "tot Heil der Armen" Hilversum 1864-02-02 nr. 86

24-02-1864
25-08-1898

Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864-02-07 nr. 2

28-02-1864

Vereeniging voor de "Christelijke Bewaarschool te Hilversum" Hilversum 1868-01-29 nr. 38

09-02-1868
02-08-1898

Vereeniging tot "aanbouw van geschikte Woningen te Hilversum" Hilversum 1872-02-09 nr. 27

02-03-1872

Vereeniging tot behartiging van de Godsdienstige belangen der Fabrieksarbeiders en hunne kinderen aan de Gooische Vaart onder Hilversum Hilversum 1875-04-19 nr. 24

26-06-1875
22-04-1892

Scherpschuttersvereeniging "Koning Willem de Derde" Hilversum 1875-11-18 nr. 21

06-01-1876
27-04-1887

De Katholieke Vereeniging Hilversum 1876-08-01 nr. 20

13-09-1876
11-03-1898

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Spaarbank Hilversum 1877-06-15 nr. 20

12-07-1877
09-01-1902

Genootschap "Charitas" Hilversum 1877-11-20 nr. 15

16-01-1878
20-08-1881

Vereeniging "Hilversum" Hilversum 1881-03-14 nr. 17

30-04-1881
11-07-1884

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel, onder de zinspreuk "Eben Haezer" Hilversum 1882-12-17 nr. 26

06-02-1883

Sint Joseph-Jongelingen Vereeniging Hilversum 1884-10-03 nr. 38

29-11-1884

Schietvereeniging "Wilhelmina" Hilversum 1887-03-29 nr. 9

29-05-1887

Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1887-10-20 nr. 24

19-11-1887

Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1888-01-11 nr. 3

01-04-1888

De Kerkelijke Kas Hilversum 1888-03-14 nr. 16

14-04-1888

Hilversumsche Gymnastiekvereeniging Hilversum 1889-04-08 nr. 8

30-05-1889
08/09-07-1900

Vereeniging "de Unie" Hilversum 1889-08-27 nr. 29

25-01-1890

"Afdeeling Hilversum" der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Hilversum 1890-11-01 nr. 76

14-01-1891
31-10-1903

Vereeniging tot Evangelisatie Hilversum 1891-08-29 nr. 35

18/19-10-1891
24-12-1895
25/26/27/28-12-1903

Christelijke Zangvereeniging "Soli Deo Gloria" (gemengd koor) Hilversum 1891-11-21 nr. 38

10/11-01-1892

Tuinbouwvereeniging "Theorie en Practijk" Hilversum 1893-02-10 nr. 13

09-03-1893

1884-02-07
Vereeniging tot bevordering van schoolbouw te Hilversum Hilversum 1894-10-06 nr. 27

11/12-11-1894

1894-09-01
Vrouwenvereeniging tot het bezoeken van arme zieken en hulpbehoevende kraamvrouwen onder patronaat van de H. Elisabeth Hilversum 1895-12-03 nr. 36

15-02-1896

1895-07-10
Roomsch-Katholieke Werkliedenvereeniging "Sint Joseph" Hilversum 1895-12-13 nr. 40

18-02-1896

1895-01-20
Schoolvereeniging Hilversum 1896-04-18 nr. 11

18-06-1896

1896-01-15
Timmerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Hilversum 1896-05-19 nr. 61

19/20-07-1896

1894-08-14
Anti-Sociaal-Democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Hilversum 1896-10-12 nr. 40

01/02-11-1896

1894-04-28
Hilversumsche Lawn-Tennisclub Hilversum 1896-12-29 nr. 38

17/18-01-1897

1895-03-01
Vereeniging voor Diakonessenarbeid Hilversum 1897-07-22 nr. 36

13-08-1897

1897-07-01
Hilversumsche Schildersbazen-vereeniging "Onderling verzekeringsfonds" Hilversum 1897-10-13 nr. 43

31-10/01-11-1897
13-01-1899
14/15-12-1902

1897-03-01
Vereeniging tot exploitatie van de ijsbaan nabij de Craailoze brug te Hilversum Hilversum 1897-11-30 nr. 35

23-12-1897

1897-11-01
Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Hilversum 1899-04-01 nr. 42

16/17-04-1899

1899-02-20
Vereeniging tot behartiging van de Christelijke belangen der bewoners van de Kleine Drift te Hilversum Hilversum 1899-04-29 nr. 27

11/12-05-1899

1899-03-01
Vereeniging tot bevordering van de onderwijsbelangen te Hilversum Hilversum 1899-08-14 nr. 36

27/28-08-1899

1898-09-29
Hilversumsche slagersvereeniging Hilversum 1899-08-17 nr. 31

03/04-09-1899

1899-02-23
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eenen proeftuin Hilversum 1900-01-06 nr. 6

21/22-01-1900

1899-11-01
Vereeniging voor wijk- en ziekenverpleging Hilversum 1900-02-24 nr. 18

10-03-1900

1899-09-01
Vereeniging voor Armenzorg Hilversum 1900-10-03 nr. 37

19-10-1900

1900-01-01
Hilversumsche schietvereeniging "Willem Tell" Hilversum 1901-09-25 nr. 8

09-10-1901

1896-10-25
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in, en verfraaiing van de gemeente Hilversum en naaste omgeving Hilversum 1901-11-06 nr. 88

22-11-1901

1901-07-18
Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht" Hilversum 1901-12-14 nr. 56

12/13-01-1902

1901-10-17
Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren "Hilversum en omstreken" Hilversum 1902-03-22 nr. 11

05-04-1902

1901-10-30
Het Suppletiefonds Hilversum 1902-07-23 nr. 41

13-08-1902

1901-06-25
Roomsch Katholieke vereeniging tot bevordering van spaarzaamheid, genaamd "Spaarbank de Voorzorg" Hilversum 1902-08-23 nr. 41

21/22-09-1902

1902-07-15
Afdeeling van den Volksbond "Vereeniging tegen drankmisbruik" Hilversum 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1901-11-29
Weerbaarheidsvereeniging "Oranje-Nassau" Hilversum 1903-02-07 nr. 18

03-03-1903

1902-09-24
Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Hilversum 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-08
Hilversumsche Patroonsvereeniging in de bouwvakken Hilversum 1903-10-26 nr. 41

17-11-1903

1903-02-20
Handelsbelangen Hilversum 1903-11-04 nr. 22

26-11-1903

1900-03-07
Aantal verenigingen gevonden: 50 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.