Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Dorcas Lemmer 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Tzummarum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging tot Verpleging van Israƫlitische Weezen Leeuwarden 1899 joods Joden, Wezen
Kraamvrouwenvereeniging Harlingen 1899 Kraamvrouwen
Jongedochters-Vereeniging der Gereformeerde Kerk Marum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Idskenhuizen 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Workum Workum 1899 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Steggerda der - Steggerda 1899 Arbeiders, Werklozen
Vereeniging Dorcas Heerenveen 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging: Bid en werk Leeuwarderadeel 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging "Door Arbeid tot verbetering", Afdeeling Hennaarderadeel der - Hennaarderadeel 1899 Arbeiders, Werklozen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Berlikum 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Vereeniging Licht, Liefde, Leven Harlingen 1899 Armen algemeen
Dorcas Grouw 1899 protestants Armen algemeen Vrouwen
Jongedochters-vereeniging der Gereformeerde Kerk Bolsward 1899 protestants Armen algemeen Meisjes
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Heerenveen e.o. Heerenveen 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Maria-Vereeniging Leeuwarden 1900 rooms-katholiek Alcoholisten Meisjes, Vrouwen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Twijzelerheide en omstreken Twijzelerheide 1900 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Aantal verenigingen: 218 pagina: « 1 2 3 4 5
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.