257 resoluties gevonden.


Beperking: Albrecht Fransz. Bruynings (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
27/01/1629, 10
HHM bespreken de declaratie van de Directeurs van de Levantse Handel van
01/02/1629, 6
Brunincx deelt de vergadering mee dat enkele schippers en reders uit het
02/02/1629, 5
HHM lezen de remonstrantie van Jacob van Nispe, generaal van de Munt,
05/02/1629, 5
HHM lezen het rekest van Jan Jansz. van den Kerckhoff , ordinaris
06/02/1629, 14
Brunixs rapporteert over de op 2 februari bij HHM ingediende remonstrantie van
09/02/1629, 3
De vergadering committeert Brunixs en Beaumont om het proces in hoger beroep
09/02/1629, 16
Bruninxs en Beaumont brengen verslag uit en geven advies over het rekest
12/02/1629, 11
Bruninxs rapporteert dat Pieter Gerridtsz. Cuyper , schipper uit Hoorn, net uit
20/02/1629, 1
Ontvangen is een brief van de Admiraliteit in Friesland te Dokkum d.d.
22/02/1629, 4
De Admiraliteit te Amsterdam bericht d.d. 15 feb. over het rekest van
23/02/1629, 8
Brunincx en Beaumont brengen rapport uit over hun onderzoek naar de brief
24/02/1629, 6
Ter vergadering wordt meegedeeld dat schipper Pieter Gerridtsz. Cuiper uit Hoorn op
24/02/1629, 10
Brunincx deelt mee dat HHM in de resoluties d.d. 23 mei en
28/02/1629, 9
Brunincx en Beaumont brengen verslag uit van hun onderhoud met Pieter Gerridtsz.
02/03/1629, 4
Joost Brasser verzoekt in een memorie om de uitbetaling van een tegoedbewijs
07/03/1629, 4
Brunincx legt HHM het rekest voor dat is gepresenteerd aan de burgemeesters
09/03/1629, 3
Agent Mibassen meldt in een brief d.d. Calais 3 maart dat de
09/03/1629, 6
Jacob Claesz. Ketel , officier van de pachters van een kwart van
09/03/1629, 15
De afgevaardigden van Zeeland delen HHM mee dat de Gecommitteerde Raden van
12/03/1629, 12
Eck en Bruninx (vervanger van Veltdriel ), hebben conform de resolutie van
13/03/1629, 17
Bruninxs brengt verslag uit van zijn onderzoek naar het rekest van Jan
14/03/1629, 14
De RvS heeft vernomen dat HHM ontvanger-generaal Doublet de opdracht gegeven hebben
17/03/1629, 1
Barent Taepkens verzoekt om een aanstelling als controleur-generaal van de konvooien en
17/03/1629, 2
HHM lezen het rekest van kapitein Willem Melcknap , commandeur over de
19/03/1629, 1
HHM lezen het rekest van een groot aantal vrouwen uit het Noorderkwartier
19/03/1629, 3
De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Enkhuizen 14 maart dat haar
20/03/1629, 13
Gedeputeerden Bruninxs en Beaumont delen mee dat zij conform de resolutie d.d.
20/03/1629, 15
Gedeputeerden Bruninx en Beaumont brengen conform de resolutie d.d. 19 maart verslag
20/03/1629, 16
Gedeputeerden Bruninxs en Beaumont brengen tevens verslag uit van hun gesprek met
24/03/1629, 10
Eck , Bas , Bruninxs , Beaumont , Rode , Eysinga ,
31/03/1629, 18
Bruninxs , Vosbergen en Schaffer worden gecommitteerd om met Z.Exc. te spreken
05/04/1629, 3
Bruninx deelt de vergadering mee dat er onder het gewone volk twee
05/04/1629, 4
HHM lezen het rekest van de echtgenotes, kinderen, ouders en vrienden van
06/04/1629, 2
Gedeputeerden Brunninxs en Vosbergen , die met resident Schultetus gesproken hebben, rapporteren
06/04/1629, 11
De vergadering verzoekt de heren van Holland de beslissing mee te delen
07/04/1629, 8
De vergadering committeert gedeputeerden Bruninxs en Vosbergen om met maarschalk Falckenberch te
12/04/1629, 10
In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS beraadt de vergadering zich verder
13/04/1629, 4
Brunninxs wordt gecommitteerd om met de aanwezige gedeputeerden van de Colleges ter
13/04/1629, 8
HHM lezen en keuren het hier volgende antwoord Het antwoord is niet
13/04/1629, 16
De RvS compareert en deelt de vergadering mee dat zij samen met
14/04/1629, 3
De WIC ter Kamer Amsterdam schrijft in een ongedateerde missive dat zij
14/04/1629, 17
Gehoord is het rapport van thesaurier-generaal Van Goch , die krachtens de
17/04/1629, 8
Noortwyck en andere gedeputeerden rapporteren dat zij krachtens de resolutie d.d. 13
19/04/1629, 7
Gedeputeerden Brunninxs , Beaumont - als vervanger van Vosbergen -, Roode en
20/04/1629, 12
Gehoord is het rapport van Nobel , Bruninxs , Aelbertsz. en thesaurier-generaal
21/04/1629, 9
Bruninxs deelt mee dat commissaris Snouck op last van HHM het door
23/04/1629, 12
Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 54. Noortwyck en
04/05/1629, 14
HHM horen het rapport van Rantwijck die conform de resolutie d.d. 15
08/05/1629, 3
Ontvangen is een brief met berichten van de gedeputeerden van HHM op
25/05/1629, 22
Op verzoek van Seger Hermansz. , schrijnwerker wonend te Rijswijk, worden Bruninxs

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten