218 resoluties gevonden.

Gezocht op: *Emmerik* (plaatsen);
Gevonden zoektermen:  emmerik

Zoekopdracht aanpassen
08/03/1629, 3
heeft in verband met de geleden schade van de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik
08/03/1629, 5
Kapitein Hans Wilhelm van Schorlemer die eerder door de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] is geschorst,
09/03/1629, 12
de RvS gisteren aan de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] gevraagd is te doen.
10/03/1629, 4
met Z.Exc. In de eerste plaats wordt de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik
13/03/1629, 9
De Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] antwoorden schriftelijk d.d.
26/03/1629, 11
De Kleefse stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] schrijven d.d. 15 maart over het onderhoud van
28/03/1629, 8
Ontvangen zijn twee missives van de Kleef se stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] d.d. 20
31/03/1629, 12
de Kleefse stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] , die worden aangemaand de erfgenamen
04/04/1629, 4
in een memorie om, conform de missive van de Kleefse stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich]
05/04/1629, 1
de gereformeerde kerken in Emmerik [Emmerich] d.d. Emmerik 27 maart en op de algemene en individuele
20/04/1629, 23
de Kleefse stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] aangaande het bezit van een bepaalde
21/04/1629, 7
de hoogte te zijn en voegde eraan toe de documenten van deze zaak uit Emmerik [Emmerich]
21/04/1629, 8
geval zijn rekeningen komen vereffenen met de Rekenkamer van Emmerik [Emmerich] tegen ... houdend met de missive van HHM aan de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik d.d. 1 dec. 1628, die
25/04/1629, 12
HHM lezen het rekest van de gezamenlijke geestelijkheid van Emmerik [Emmerich] , Rees en ... waarbinnen de kerken van Wezel aan de gereformeerden en die van Emmerik, Rees en Ravenstein
25/04/1629, 13
geërfd hebben van hun voorouders. Dit leen, Rodenholt genaamd, ligt bij Emmerik
30/04/1629, 1
hebben over de geschillen tussen de Rekenkamer te Emmerik [Emmerich] van de keurvorst ... betreft antwoordt de graaf dat de Rekenkamer van Emmerik volgens hem de rekening goed
11/05/1629, 11
Capelle en Hertevelt , raden van State, de betaling van de fortificaties van Emmerik [Emmerich]
25/05/1629, 15
Augustinus Ulrici , residerend te Marienthal . Deze wordt nu te Emmerik [Emmerich]
26/05/1629, 9
moet worden doorverwezen naar de Kleef se stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich]
09/06/1629, 6
Ontvangen is een missive van Johannes Retzer d.d. Emmerik 1 juni, waarin hij onder meer antwoordt ... de steden en de ambten, en de weigering van een burgermeester in Emmerik [Emmerich] zijn
12/06/1629, 21
om een geschikte verzamelplaats aan te wijzen in de omgeving van Emmerik [Emmerich]
28/06/1629, 7
licenten te Arnhem en Emmerik [Emmerich] te gelasten per stier 1 gld. te innen, en voor éénjarigen
04/07/1629, 3
de terugbetaling vraagt van 500 gld. die de gedeputeerden te velde in 1621 in Emmerik [Emmerich]
27/07/1629, 9
de dijk in Hetter ten noorden van Emmerik [Emmerich] door te laten steken. De Staten van Utrecht vertrouwen erop
27/07/1629, 12
hierin met alle middelen bijstaan. Tevens wordt hem voorgesteld de dijk in Hetter ten noorden van Emmerik
31/07/1629, 1
Hertevelt compareert ter vergadering en geeft HHM in beraad een commissaris naar Emmerik [Emmerich] te sturen om
01/08/1629, 4
dijk in Hetter boven Emmerik [Emmerich] . Er wordt geen resolutie genomen.
03/08/1629, 14
raden wanneer deze in 's- Gravenhage of wanneer de gedeputeerden van HHM in Emmerik [Emmerich]
21/08/1629, 24
HHM zullen schrijven aan de Kleef se stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] om conform het afscheid met
23/08/1629, 18
De Kleef se stadhouder en raden te Emmerik [Emmerich] d.d. 20 aug. verzoeken HHM per brief om
23/08/1629, 21
dat de geestelijkheid te Emmerik [Emmerich] en Rees druk correpondeert met
31/08/1629, 3
wat zij over de verdrijving van de jezuïeten, papen en studenten op 22 aug. uit Emmerik
31/08/1629, 4
goederen en koopwaar naar Wezel te laten gaan tegen betaling van de rechten die voor Emmerik
01/09/1629, 13
paspoorten van daar naar Nijmegen gaan en daar verlicent worden op de steden Emmerik [Emmerich]
01/09/1629, 15
, Rees , Emmerik [Emmerich] , Schenkenschans ['s-Gravenwaard] , Groenlo , Bredevoort
01/09/1629, 24
van HHM te Arnhem d.d. 30 aug. inzake het verbannen van de te Emmerik ... belhamels onder de jezuïeten en papen bij provisie voor een korte tijd Emmerik moeten uitzetten,
05/09/1629, 7
van Huissen. Ten tweede stellen zij voor de jezuiëten te Emmerik [Emmerich]
08/09/1629, 10
Op het tweede punt van de instructie is de RvS van oordeel dat de bescherming van de stad Emmerik ... jezuïeten voor een korte tijd uit Emmerik te doen vertrekken. De kinderen van de ingezetenen ... van de Republiek die in Emmerik door hen worden onderwezen, moeten naar hun ouders
20/09/1629, 4
meldt dat Z.Exc. misnoegd is dat men zonder zijn medeweten de jezuïeten Emmerik
23/09/1629, 2
Z.Exc. heeft HHM meegedeeld dat sergeant-majoor Hessel te Emmerik [Emmerich] , die in
29/09/1629, 8
van de ontvanger van de konvooien en licenten te Emmerik [Emmerich] . Deze brief betreft het vervoer van vet vee naar
04/10/1629, 13
commiezen ter recherche worden ingezet zoals voor de overgang van Wezel te Emmerik [Emmerich]
06/10/1629, 8
land. Ze vragen om geld. Ze sturen een verzoek mee van verschillende vetweiders van Emmerik [Emmerich] en Kleef .
08/10/1629, 15
Ten derde verzoekt hij de drie weggestuurde kanunniken te Emmerik [Emmerich] weer
09/10/1629, 8
HHM te Arnhem om uit de Verenigde Nederlanden alsmede uit Hetter bij Emmerik [Emmerich] en
10/10/1629, 9
een grote hoeveelheid levensmiddelen door sluikhandel is weggevoerd uit de steden Emmerik [Emmerich]
16/10/1629, 25
zijn schriftelijke last. Gent zal te Emmerik [Emmerich] worden betaald door de regering ... het derde punt, de klacht over de verbanning van geestelijken en andere personen uit Emmerik,
23/11/1629, 11
De gezamenlijke geestelijkheid en de katholieke burgerij te Emmerik [Emmerich] en Rees verzoeken, ... door prins Maurits op 7 sept. 1614 gesloten verdrag met de magistraat van Emmerik, ... gereformeerde kerk in Emmerik en Rees verzoeken het verzoek van de katholieke geestelijkheid af te
24/11/1629, 28
de geloofsbrieven van de graaf zu Schwarzenberg d.d. Emmerik 14 november. ... Rees , Emmerik [Emmerich] en andere plaatsen. Ten achtste verzoekt de keurvorst HHM
01/12/1629, 18
van de tegenpartij betreffende de gereformeerde kerken en de roomse geestelijkheid in Emmerik

Volledige tekst Meer opties..