Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Friesch gezelschap "Gysbert Japicx" Haarlem 1901-06-05 nr. 13

21-06-1901

1897-12-22
Tuinbouwvereeniging "Theorie en Practijk" Hilversum 1893-02-10 nr. 13

09-03-1893

1884-02-07
Arbeidersvereeniging "Eendracht maakt macht" Assendelft 1874-01-15 nr. 13

04-04-1874
22-11-1882
08-05-1897

Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Bouwvereeniging Wormerveer 1873-01-10 nr. 13

21-03-1873
16-11-1901

1872-12-23
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Schiet- (weerbaarheids) vereeniging "Nieuw-Venneps Burgerwacht" Nieuw-Vennep 1901-01-18 nr. 13

06-02-1901

1900-08-09
Vereeniging tot het houden van dekhengsten, genaamd: "IJpolders" Haarlem 1901-01-30 nr. 13

17/18-02-1901

1899-01-01
Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet Amsterdam 1888-04-09 nr. 13

06/07-05-1888

Vereeniging "Offert Gode dank" Amsterdam 1888-01-22 nr. 13

06-04-1888

Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Vereeniging "Charitas" Schermerhorn 1877-09-03 nr. 13

16-09-1877

Verfraaiings-Vereeniging Bussum 1883-03-16 nr. 13

18-04-1883

Amsterdamsche vereeniging "De Pers" Amsterdam 1899-01-21 nr. 13

05/06-02-1899

1898-01-01
Kiesvereeniging "Amstels Burgerij" Amsterdam 1888-05-09 nr. 13

05-07-1888

Tentoonstelling van landbouw en Zaansche nijverheid Zaandam 1896-02-22 nr. 13

08-05-1896

1896-01-03
Societeit "Vriendschap en Eendracht" Weesp 1888-05-07 nr. 13

05-07-1888

Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging Amsterdam 1882-04-06 nr. 13

18-05-1882
04-07-1883
04-03-1885

Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Amsterdam 1883-04-24 nr. 13

04-07-1883
15-08-1885

Mercator Amsterdam 1896-04-16 nr. 13

20-06-1896

1895-05-01
Evangelisatie-Vereeniging, genaamd "Eben Haezer" Amsterdam 1873-11-25 nr. 13

01/02-03-1874

Amsterdamsche Studentenbond Amsterdam 1886-03-02 nr. 13

25-04-1886
22-11-1889
13-07-1894

De Kerkelijke Kas Anna Paulowna 1888-02-12 nr. 13

07-04-1888

Schermvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1887-01-21 nr. 13

01-04-1887

Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-03-09 nr. 13

25/26-03-1900

1899-11-21
Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener algemeene bewaarschool Alkmaar 1869-10-12 nr. 13

05-11-1869
02-07-1892
13-01-1899

1869-05-01
Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886-04-27 nr. 13

21-05-1886

1883-09-08
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

De Evangelisch Luthersche naaischool Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1898-03-01
Vereeniging tot het bevorderen van den bloei van jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar Alkmaar 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-08-21
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
Spiegel- en lijstenmakersvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1898-04-25 nr. 128

06-05-1898

1895-04-15
Fanfarecorps "Onderling genoegen" Krommenie 1900-05-21 nr. 126

10/11-06-1900

1899-02-01
Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Vereeniging tot bevordering van Waterschapsbelangen in Amstelland Amstelveen 1871-06-17 nr. 12

25-07-1871

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882-04-06 nr. 12

18-05-1882
14-07-1897

Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

De Naai- en Breischool Aartswoud 1875-04-17 nr. 12

20-02-1891

Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland Amsterdam 1895-12-23 nr. 12

28-02-1896
11/12-09-1898
06-08-1903

1895-04-01
"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

Burgersociëteit "Ons belang" Velsen 1903-01-10 nr. 12

08/09-02-1903

1900-11-07
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
IJsclub "Nova Zembla" Spaarndam 1903-01-10 nr. 12

04-02-1903

1901-10-01
Afdeeling van den Volksbond "Vereeniging tegen drankmisbruik" Hilversum 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1901-11-29
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.