Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting Rotterdam 1901-03-16 nr. 36

05/06-04-1901

1901-02-07
Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1900-01-29 nr. 36

14-02-1900

1898-10-01
Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Vereeniging tot veredeling van volksvermaken Rotterdam 1896-11-03 nr. 35

19-11-1896

1895-09-01
Afdeeling Feijenoord van de Nationale Christen-geheel-onthoudersvereeniging Rotterdam 1898-10-21 nr. 35

03-11-1898

1894-11-22
Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" Rotterdam 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1901-07-13
De Oud Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1883-12-20 nr. 35

10-02-1884
27/28-05-1900

Christelijk Nationale Werkmansbond Rotterdam 1901-12-04 nr. 35

10-12-1901

1900-11-13
Israëlietische Mannenzangvereeniging "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1899-08-14 nr. 35

26-08-1899

1897-05-01
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Neerlands Vlag" Rotterdam 1902-07-26 nr. 35

20-08-1902

1898-09-04
Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" (Spuit n°. 7) Rotterdam 1900-02-13 nr. 35

04/05-03-1900
13-05-1903

1894-09-09
Godsdienst is ons streven Rotterdam 1878-06-22 nr. 35

13-09-1878

Verein für Deutsche Evangelische Hafenmission (Vereeniging voor Duitsch-Evangelische Havenmissie) Rotterdam 1891-12-08 nr. 34

22-01-1892

Stads-Evangelisatie "Jeruël" Rotterdam 1894-11-20 nr. 34

23/24-12-1894
29-05-1897
07-08-1897

1894-11-01
Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
Vereeniging van Rotterdamsch tramwegpersoneel "Ons Belang" Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-03-06
De Gereformeerde Gemeente van Rotterdam Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-10-19
Het Noorden Rotterdam 1900-08-01 nr. 34

17-08-1900
15-10-1901
18-09-1902
07/08-12-1902

1900-03-22
Eerste hulp bij ongelukken aan den Linker Maasoever Rotterdam 1900-02-08 nr. 34

25/26-02-1900
05-03-1903

1899-09-15
Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Blauw-Zwart" Rotterdam 1901-03-22 nr. 34

12-04-1901

1900-12-01
Vereeniging voor "Christelijk volksonderwijs" Rotterdam 1891-03-17 nr. 34

30-05-1891
22-07-1899

Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Vereeniging tot ondersteuning van de Hoogduitsche Opera Rotterdam 1887-12-28 nr. 33

22-03-1888

Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1893-03-24 nr. 33

13-04-1893

Schermvereeniging "Arena" Rotterdam 1886-08-26 nr. 33

24-10-1886

Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Door wielrijden vereenigd" Rotterdam 1902-12-12 nr. 33

03-01-1902

1902-04-01
Vereeniging voor middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1898-10-28 nr. 33

12-11-1898

1898-07-05
De Eendracht Rotterdam 1887-05-27 nr. 33

29-07-1887

Rotterdamsche touwslagersvereeniging "Door Eendracht verbonden" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1903-03-30
Rijtuig- en wagenmakersvereeniging "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1902-09-26
Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Rotterdam 1876-03-14 nr. 32

01-06-1876
17-03-1885
18-05-1892

Afdeeling Rotterdam der Nederlandsche Zondagschoolvereeniging Rotterdam 1894-10-19 nr. 32

28-11-1894
28-08-1903

1894-07-01
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk A der Nederduitsche Hervormde Gemeente Rotterdam 1891-10-27 nr. 32

09-12-1891

Onderlinge premieclub "de Concurrent" Rotterdam 1898-01-08 nr. 32

19-01-1898
12-09-1903

1896-07-06
Centenvereeniging ten behoeve der hulpbehoevende Blinden Rotterdam 1880-07-24 nr. 32

05-09-1880

Christelijk instituut voor meisjes Rotterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1902-05-14
De Rotterdammer Rotterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-11-25
Kleermakersvereeniging onder de zinspreuk "Onderling belang" Rotterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1901-07-31
R.M.K.B. (Rotterdamsche marktkoopliedenbond) "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1902-04-01 nr. 32

15-04-1902

1901-12-18
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883-07-30 nr. 32

02-09-1883

Rotterdamsche broodbakkersgezellen-vereeniging onder het motto "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1899-06-14 nr. 32

30-06-1899
09-09-1902

1897-10-10
Broederschap van notarisklerken in Nederland Rotterdam 1898-12-27 nr. 31

15/16-01-1899
03-11-1900

1898-07-24
Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules" Rotterdam 1900-04-14 nr. 31

04-05-1900

1888-03-24
Vereeniging tot verfraaiing van Rotterdam en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

16-07-1902

1902-03-26
Harmonie-vereeniging "Prins Hendrik der Nederlanden" Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

20/21-07-1902

1901-05-01
Feyenoord's Zangvereeniging Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1901-05-11
Schermvereeniging "Jan van Schaffelaar" Rotterdam 1898-03-16 nr. 31

02-04-1898

1896-09-01
Roeivereeniging "Nautilus" Rotterdam 1890-03-23 nr. 31

06-05-1890
03-06-1897

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 13 4 5 6 7 8 911 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.