Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

21 teksten gevonden

ZE 025 1223/05/31 * Graaf Floris IV en Dirk, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, verlenen aan...
ZE 043 1320/08/19 * Allard Everardsz., baljuw van Westkapelle, en schepenen aldaar verklaren dat zij...
ZE 151 1321/12/29 Koenraad en Wigbold van Lippe verklaren dat de lakens en andere goederen die rond...
ZE 136 1322/01/15 Graaf Willem III gelast vrouw Agnes, vrouwe van Haamstede, 8 pond en 6 schelling...
ZE 314 1325/03/18 Graaf Willem III beleent Nicolaas van Gent, abt van Middelburg, met de tussen 35...
PC 018 1326/07/23 * (Graaf Willem IV) gelast (Gillis Boudewijnsz.) baljuw (van Middelburg), (Jan...
DE 095 1326/09/08 Graaf Willem III belooft een aantal met name genoemde personen dat wanneer de...
ZE 450 1327/04/14 Graaf Willem III verklaart dat voor de heer van Voorne in de Middelburgse...
ZE 435 1327/04/14 Graaf Willem III schenkt Simon Nicolaasz. alle goederen die hem waren aangekomen...
ZE 438 1327/04/14 Graaf Willem III verklaart dat voor hem in de (hoge) vierschaar te Middelburg is...
ZE 457 1327/04/20 Graaf Willem III verbiedt eenieder binnen de vrijheid van Westkapelle, met...
ZE 495 1328/03/18 Graaf Willem III geeft de edele en niet-edele lieden van Zeeland Bewesten Schelde...
ZE 503 1328/11/22 Graaf Willem III geeft Jan vrouw Badelogsz. 3 gemet land in en bij Westkapelle in...
ZE 637 1334/06/12 Graaf Willem III beleent Jan Arnoudsz. met tweederde deel van 50 gemet ambacht in...
WI 022 1337/10/09 Graaf Willem IV doet uitspraak in een geschil tussen Westkapelle en Vlissingen...
WI 024 1337/10/11 Graaf Willem IV bevestigt de handvesten en keuren die de Raad en gemene poort van...
WI 063 1340/12/23 Graaf Willem IV geeft de poorters van Westkapelle tolvrijdom in Holland en...
WI 064 1340/12/23 Graaf Willem IV gebiedt zijn tolgaarders in Holland en Zeeland dat zij geen tol...
WI 088 1341/04/13 Graaf Willem IV vergunt schepenen, burgemeesters en gemene stad van Westkapelle...
WI 114 1343/09/18 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, handelend als plaatsvervanger van graaf...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie