Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

53 teksten gevonden

KE 137 1303/07/06 Graaf Jan II stelt zijn knaap Dirk van Haarlem in het bezit van het ambacht...
NH 259 1306/05/01 Graaf Willem III neemt de burgers van Leiden op in zijn bescherming, bevestigt en...
ZE 024 1315/03/11 Willem de Vriese heer van Oostende, Gerolf van Kats, Jan van de Maalstede en...
ZH 031 1316/08/07 Graaf Willem III beleent zijn knaap Ricoud van Noordeloos, zijn waard te...
NH 023 1317/01/22 Graaf Willem III verkoopt Jan van den Werve het ambacht te Capelle en...
NH 080 1320/08/20 Graaf Willem III neemt Willem Albrechtsz. in bescherming voor wat betreft diens...
NH 081 1320/08/21 Graaf Willem III gelast al zijn gezagsdragers in het graafschap Holland dat zij...
ZH 057 1320/08/28 Graaf Willem III gelast al zijn ambtsdragers in Holland gerechtelijke assistentie...
ZH 066 1320/10/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan hen die wonen...
ZE 056 1320/10/30 Graaf Willem III verklaart dat in de vierschaar van Middelburg, waar hij zitting...
ZE 107 1321/03/12 Jan van de Maalstede, ridder, en Boudewijn, Lodewijk, Wouter en Jan van de...
ZE 067 1321/04/04 Graaf Willem III keurt goed dat de baljuw van Scherpenisse met de ambachtsheren...
ZE 068 1321/04/04 Graaf Willem III keurt goed dat de baljuw van Scherpenisse samen met de...
ZE 087 1321/04/21 Graaf Willem III gelast alle ambachtsheren in Zeeland dat zij erop toezien dat...
ZE 097 1321/04/24 Graaf Willem III gelast degenen die ingezetenen waren van het ambacht van Pieter...
ZH 087 1321/08/06 Graaf Willem III verklaart dat naar zijn wens Jan heer Gillijsz., poorter van...
ZE 131 1321/12/25 Graaf Willem III, handelend met instemming van de zoons van wijlen heer Witte van...
ZH 120 1323/01/01 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood aan de ingezetenen van het...
ZH 125 1323/03/28 Graaf Willem III verleent vanwege de watersnood een privilege aan de ingezetenen...
NH 168 1323/05/17 Graaf Willem III vergunt zijn knaap Jan van Polanen dat hij diens leengoed in...