Databank sport

 
English | Nederlands

Sportbonden

Beperk tot sport: Gymnastiek Hockey Korfbal Schaken Voetbal Alle sporten

239 bonden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 »
Naam bond Alternatieve namen Sport Beginjaar Eindjaar Levensbeschouwing
Geldersche Voetbalbond (Geld. V.B.) Voetbal 1896 Neutraal
Veenkoloniale Turnkring Gymnastiek 1925 Neutraal
Leidsche Voetbalbond Voetbal 1903 Neutraal
Noord-Brabantsche Schaakbond [N.B.S.B.] Schaken 1927 Neutraal
Haagsche Voetbalbond Voetbal 1894 Neutraal
Zeeuwsche Voetbalbond Voetbal 1921 Neutraal
Turnkring IJsselstreek Gymnastiek 1927 Neutraal
Overijssel-Gelderland Korfbalbond (O.G.K.B.) Korfbal 1927 Neutraal
Zaansche Turnbond Gymnastiek 1919 Neutraal
Kring 's-Gravenhage en Omstreken Gymnastiek 1919 Neutraal
Federatie van plaatselijke en gewestelijke Voetbalbonden Voetbal 1908 Neutraal
Kennemer Turnkring Gymnastiek 1911 Neutraal
Zeeuwsche Korfbalbond Korfbal 1917 Neutraal
Friesche Voetbalbond (F.V.B.) Voetbal 1904 Neutraal
Turnkring Hollands Noorderkwartier Gymnastiek 1924 Rooms-katholiek
Nederlandsche Joodsche Sportbond (N.J.S.B.) Gymnastiek Korfbal Voetbal 1921 Joods
Onderlinge Voetbalbond Voetbal 1926 Neutraal
Kring Zuid-Oost Friesland Gymnastiek 1929 Neutraal
Turnkring De Graafschap Gymnastiek 1919 Neutraal
Stichtsch Gooische Schaakbond [S.G.S.B.] Schaken 1931 Neutraal
Arnhemsche Voetbalbond Voetbal 1908 Neutraal
Brabantsche Voetbalbond Voetbal 1899 Neutraal
Kring Dordrecht en Omstreken Gymnastiek 1916 Neutraal
R.K. Alkmaarsche Turnkring Gymnastiek 1925 Rooms-katholiek
Rotterdamsche Christelijke Voetbalbond (R.C.V.B.) Voetbal 1923 Protestants-christelijk
Goudsche Voetbalbond • G.V.C. (Goudsche Voetbal Competitie)
Voetbal 1905 Neutraal
Turnkring Gorredijk Gymnastiek 1925 Neutraal
Turnkring Leeuwarden Gymnastiek 1919 Neutraal
Onderlinge Korfbalbond Korfbal 1926 Neutraal
Zuid-Nederlandsche Hockeybond Hockey 1933 Neutraal
Leeuwarder Voetbal Bond Voetbal 1920 Neutraal
Zeeuwsche Schaakbond [Z.S.B.] Schaken 1933 Neutraal
Onderlinge Voetbalbond (O.L.V.B.) Voetbal 1938 Neutraal
Rijnlandsche Turnkring Gymnastiek 1928 Protestants-christelijk
Gorinchemsche Korfbalbond Korfbal 1928 Neutraal
Amsterdamsche Volks Voetbalbond (A.V.V.B.) Voetbal 1904 Neutraal
Turnkring Holland's Noorderkwartier • Bond van Gymnastiekvereenigingen Hollands Noorderkwartier
Gymnastiek 1905 Neutraal
Dordrechtsche Voetbalbond Voetbal 1911 Neutraal
Amsterdamsche Schaakbond [A.S.B.] Schaken 1925 Neutraal
's Gravenhaagsche Turnbond Gymnastiek 1906 Neutraal
Haagsche Schaakbond [H.S.B.] Schaken 1926 Neutraal
Groninger Voetbalbond (G.V.B.) Voetbal 1907 Neutraal
Turnkring Groningen Gymnastiek 1919 Neutraal
Friesche Schaakbond [F.S.B.] Schaken 1905 Neutraal
Leidsche Schaakbond [L.S.B.] • Schaakbond Leiden en Omstreken
Schaken 1928 Neutraal
Zuid-Nederlandsche Korfbalbond • Limburgsche Korfbalbond
Korfbal 1920 Neutraal
Walchersche Turnbond Gymnastiek 1904 Neutraal
Nederlandsche Korfbalbond (N.K.B.) Korfbal 1903 Neutraal
Turnkring Purmerend en Omstreken • Bond van gymnastiekvereenigingen De Turnkring
Gymnastiek 1905 Neutraal
Onderlinge Korfbal Bond (O.K.B.) Korfbal 1927 Neutraal
239 bonden gevonden pagina: « 1 2 3 4 5 »