Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Cor unum et anima una Rotterdam 1892-03-26 nr. 24

21-04-1892

Tooneelvereeniging Shakespeare Rotterdam 1886-05-25 nr. 62

23-06-1886

Koninlijke Vereeniging voor Nederlandsch-Indische Oud-Strijders onder de leus Je maintiendrai Rotterdam 1874-03-03 nr. 6

03-06-1874
20-06-1875
13-10-1882
30-03-1892
20-05-1896

Liedertafel Rotte's Mannenkoor Rotterdam 1873-10-13 nr. 30

01-11-1873
08-10-1903

Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen Rotterdam 1877-01-09 nr. 23

14-06-1877
27-01-1881
07/08-03-1897
01-02-1899
02-12-1903

Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Rotterdam 1876-03-14 nr. 32

01-06-1876
17-03-1885
18-05-1892

Scherpschuttersvereeniging Rotterdam Rotterdam 1884-01-28 nr. 16

27-02-1884

Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Winkeliers- en Handelsbelangen Rotterdam 1900-12-19 nr. 8

08-01-1901

Vereeniging van grondeigenaren der Willemsstraat Rotterdam 1892-04-30 nr. 48

14-06-1892

De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1863-11-08 nr. 20

27-11-1863
28-09-1892

Zeemansbond Rotterdam 1893-03-30 nr. 28

26-04-1893
02-12-1897

Inrichting voor ooglijders Rotterdam 1893-03-04 nr. 19

02/03/04-04-1893

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1893-03-24 nr. 33

13-04-1893

Vereeniging van Christelijk Schoolonderwijs Rotterdam 1893-02-08 nr. 24

12/13-03-1893

Vereeniging onder de zinspreuk "Een school met den Bijbel" te Feijenoord en Hillesluis (gemeente Rotterdam) Rotterdam 1892-01-14 nr. 30

29-01-1892

Groen van Prinsterer Rotterdam 1891-12-03 nr. 48

24/25-01-1892

Verein für Deutsche Evangelische Hafenmission (Vereeniging voor Duitsch-Evangelische Havenmissie) Rotterdam 1891-12-08 nr. 34

22-01-1892

Algemeene Rotterdamsche Vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Rotterdam 1891-11-25 nr. 37

16-01-1892
22-07-1898
26/27-01-1902

Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Rotterdamsche Schoolvereeniging Rotterdam 1892-02-26 nr. 28

18-03-1892

Vereeniging "Opleidingsschip voor de Handelsvaart te Rotterdam" Rotterdam 1890-12-20 nr. 43

26-02-1891

Schermvereeniging "Arena" Rotterdam 1886-08-26 nr. 33

24-10-1886

Rotterdamsch Sanatorium Rotterdam 1890-06-11 nr. 30

16-08-1890
30-03-1892
17-01-1896

Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" Rotterdam 1880-07-08 nr. 25

01-08-1880
18-08-1898

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Delfshaven Rotterdam 1886-10-18 nr. 25

30-12-1886

Vereeniging tot het onderhouden van eene Kost- en Dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken in de Minahassa Rotterdam 1882-07-21 nr. 43

14-10-1882

Rotterdamsche Tooneelvereeniging Talma Rotterdam 1885-04-25 nr. 41

04-06-1885

Machinerie-Werklieden-Vereeniging Vriendentrouw Rotterdam 1879-12-14 nr. 27

08-01-1880

Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1883-12-17 nr. 52

10-02-1884

Mercurius Rotterdam 1882-06-27 nr. 62

08-10-1882
05-06-1891

Rotterdamsche Schouwburg Rotterdam 1881-11-17 nr. 26

25-02-1882
23-06-1886

Vereeniging voor Evangelisatie onder de zinspreuk "Gij zijt duur gekocht" Rotterdam 1886-07-31 nr. 21

17-09-1886
08-03-1892

Kleermakers-Vereeniging onder de zinspreuk Amicitia Rotterdam 1871-03-03 nr. 3

28-03-1871
05-12-1878
06-02-1890
06-06-1899
27-09-1902

Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen Rotterdam 1888-11-10 nr. 28

07-02-1889

Nederlandsche Vereeniging "de Contante Betaling" Rotterdam 1880-06-10 nr. 49

24-07-1880

Vereeniging voor Machinisten onder den naam van James Watt Rotterdam 1886-12-02 nr. 28

01-03-1887

Vereeniging van Kleinhandelaren in sterken drank Vergunning Rotterdam 1884-06-13 nr. 42

11-09-1884
08-08-1896
30-07-1902

Vereeniging "Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van Scholen met den Bijbel Rotterdam 1880-01-26 nr. 20

26-02-1880

Rotterdamsche Scherm-College "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1886-12-21 nr. 25

22-03-1887
11/12-03-1894

Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1878-01-05 nr. 4

24-01-1878
07-04-1882

Algemeene Turnvereeniging Rotterdam 1884-05-10 nr. 40

11-07-1884

Aesthetisch Genootschap Rotterdam 1885-11-17 nr. 21

20-01-1886

Rotterdamsche Bootwerkersvereeniging "de Nederlandsche Vlag" Rotterdam 1890-02-05 nr. 21

15-04-1890
18-10-1893

Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

Vereeniging van Geaffecteerden der Rotterdamsche Brandweer onder de zinspreuk "Vriendschap zij ons Doel" Rotterdam 1889-06-29 nr. 25

15-09-1889
07/08-04-1895
31-08-1899

Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Zouaven-Broederschap Fideï et Virtuti Rotterdam 1870-01-20 nr. 11

25-03-1870
13-04-1871

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.