Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 12 pagina: 1
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
R.K. Vereeniging tot bestrijding van het Alcoholisme genaamd "het Kruisverbond" te Hilversum Hilversum 1895 rooms-katholiek Alcoholisten Mannen
Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, afdeling Hilversum Hilversum 1893 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864 Arbeiders
Christelijke Vrouwenvereeniging "Tot Heil der Armen" Hilversum 1864 protestants Armen algemeen Vrouwen
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877 Armen algemeen
Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1887 Armen algemeen, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Conferentie van den H. Vitus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo Hilversum 1872 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Mannen
St. Elisabeths-Vereeniging Hilversum 1895 rooms-katholiek Armen algemeen, Zieken Vrouwen
Genootschap voor ondersteuning aan behoeftige Kraamvrouwen. Hilversum 1845 neutraal Kraamvrouwen Vrouwen
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Vereeniging voor Diakonessenarbeid Hilversum 1897 protestants Zieken
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis", afdeling Hilversum Hilversum 1875 neutraal Zieken Mannen en vrouwen, Medici
Aantal verenigingen: 12 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.