257 resoluties gevonden.


Beperking: Albrecht Fransz. Bruynings (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
25/08/1628, 22
Bruninxs brengt ter tafel dat de burgemeesters en raad van Groningen de
25/08/1628, 26
Naar aanleiding van het op 19 aug. door Bruninx , Schaffer en
29/08/1628, 13
Huygens en Bruininx berichten conform de resolutie van 25 aug. naar Delft
01/09/1628, 6
Naar aanleiding van het verzoek van Adriaen Reijersz. c.s. moeten Lochteren ,
12/09/1628, 2
HHM depêcheren ordonnantie op de declaratie van Bruninxs à 37 gld. 12
13/09/1628, 7
De gedeputeerden van de provinciale synodes verzoeken conform de resolutie van 5
15/09/1628, 18
De RvS adviseert d.d. 14 sept. over de door burgemeester Berckel geschreven
15/09/1628, 19
De afgevaardigden Bruininx en Marienburch berichten conform de resolutie van 13 sept.
20/09/1628, 6
Kelffken , Bruningh en Veltdriel adviseren over het onderzoek naar de stukken
20/09/1628, 13
De declaratie van de door Bruningh , Schaffer en Schotte gemaakte onkosten
21/09/1628, 7
HHM depêcheren ordonnantie voor de declaratie van Nobel à 55 gld. 9
23/09/1628, 1
HHM behandelen de afrekening met de Bewindhebbers van de VOC aangaande de
23/09/1628, 13
Eck , Bruininxs en Veltdriel berichten krachtens de resolutie van HHM de
25/09/1628, 15
HHM laten Bruininx en Veltdriel met Rostock , afgevaardigde van Stralsund, spreken
26/09/1628, 5
De bewindhebbers van de Austraalse Compagnie verzoeken HHM een billijke beloning te
26/09/1628, 6
HHM lezen het rekest van de reders van de vijf schepen uit
02/10/1628, 1
Conform de resolutie van 28 sept. heeft Willem van der Sluyse ,
03/10/1628, 8
Bruninxs en Veltdriel berichten over hun bespreking met Rostock , afgevaardigde van
03/10/1628, 9
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen heeft Bruininxs bericht dat in
10/10/1628, 14
HHM resumeren het verzoek van de WIC ter Kamer Amsterdam d.d. Amsterdam
14/10/1628, 28
De afgevaardigden Bruininxs en Rode berichten het op 2 okt. door Willem
14/10/1628, 30
Namens de burgemeesters en regeerders van Enkhuizen meldt Bruininxs dat deze burgemeester
30/10/1628, 5
De op 16 okt. naar de vergadering van de Heren Negentien afgevaardige
02/11/1628, 20
HHM laten Bruninxs , Rode en de thesaurier de door de generaals
03/11/1628, 4
De naar de vergadering van de Heren Negentien op 16 okt. afgevaardigde
12/11/1628, 2
Bruininxs brengt een brief ter sprake van de burgemeesters van Enkhuizen d.d.
13/11/1628, 1
Naar aanleiding van het rapport van Bruininxs aangaande de met Z.Exc. gehouden
17/11/1628, 1
Bruninxs bericht dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer in het
30/11/1628, 6
Z.Exc. bericht over een in Zeeland op 26 nov. geschreven brief van
04/12/1628, 12
Kelfken en Bruininxs zijn teruggekeerd van de vergadering van de Heren Negentien
04/12/1628, 13
HHM verzoeken en committeren Kelffken , Bruininxs en Rode om uit naam
11/12/1628, 8
HHM laten Kelffken en Bruninxs met Abraham Speeck spreken over diens nieuwe
13/12/1628, 5
De declaratie van Henderick Abrahamsz. , zoon van bode Abraham Jansz. die
13/12/1628, 14
HHM hebben het rapport gehoord van Kelffken en Bruininxs , die met
23/12/1628, 14
Op de aanbeveling van de RvS die door secretaris Huigens ter vergadering
27/12/1628, 2
HHM lezen de memorie van resident Camerarius ondersteund door brieven van zijn
27/12/1628, 6
Naar aanleiding van de remonstrantie van commissaris De eerste regel van deze
27/12/1628, 10
HHM besluiten over de op 16 dec. ingediende punten van Joachimi na
03/01/1629, 7
Gedeputeerden Brunnincxs en Clant brengen verslag uit over de memorie van commissaris
03/01/1629, 15
Gedeputeerden Eck , Brunnincx , Beaumont , Rode , Eysinga , Haersolte
08/01/1629, 7
HHM committeren Bruningh , Ploos en Schaffer om Jan Storm , ontvanger,
13/01/1629, 8
HHM lezen de repliek van Joost Brasser in de zaak tussen hem
13/01/1629, 14
Gysbrecht Tebbes Popta , Adriaen Claesz. van der Graeff , Gillis Maes
18/01/1629, 11
De Directeurs van de Levantse handel in Amsterdam verzoeken HHM het bedrag
19/01/1629, 2
Bartholomeus Bartels , koopman te Amsterdam, verzoekt om betaling van 3.672 gld.
19/01/1629, 8
Brunincx deelt HHM mee dat de bewindhebbers van de WIC ter Kamer
20/01/1629, 14
Brunincx , mede-gedeputeerde om de declaratie van dr. Pynacker te verrekenen met
20/01/1629, 16
Eck en andere gedeputeerden van HHM, alsmede raad van State Schotte en
22/01/1629, 12
In afwezigheid van Bruninxs en Ploos rapporteert Schaffer dat hij Gerridt Hermansz.
23/01/1629, 9
In afwezigheid van de naar Enkhuizen vertrokken Brunincx brengen Noortwijck en Schaffer

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten