Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Bot, Th.H.

Er zijn 209 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
7538 10-3-1950 Persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (752 KB)
7518 16-3-1950 geen persoonlijke brief afbeelding (1055 KB)
7537 12-4-1950 Vertrouwelijk persoonlijke brief afbeelding (699 KB)
7516 27-9-1950 Persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (482 KB)
5396 8-12-1950 NGC WV/not/2 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verrslag van de tweede informele pleno-vergadering verslag afbeelding (357 KB)
5397 11-12-1950 NGC WV/not/3 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie bijlage: commentaar afd. NG van Minuor dd. 13 december 1950 verslag afbeelding (734 KB)
5398 27-12-1950 NGC WV/not/5 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verslag van de vijfde besloten plenaire vergadering verslag + bijlage(n) afbeelding (823 KB)
4490 28-11-1958 Minzo NNG K56/226 ■ opschrift: Instelling zelfstandige gemeenschappen. officieel schrijven afbeelding (276 KB)
5091 5-1-1960 Biza NNG 2068/14169 geheim ■ opschrift en bijlage: Defensie van Nederlands Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (899 KB)
6566 9-1-1960 Biza I 389514/31471 ■ opschrift: Maatregelen n.a.v. Rapport Censuurcommissie NNG officieel schrijven afbeelding (292 KB)
7580 13-2-1960 Lovink 16 codetelegram(men) afbeelding (109 KB)
4493 19-2-1960 Bot Zeer Geheim ■ opschrift: Samenvatting besprekingen Staatssecretaris van Biza te Canberra, ddo 19 februari 1960 verslag afbeelding (192 KB)
3898 17-3-1960 Biza NNG GS 2388/1123/41 persoonlijk ■ opschrift: Ontslag van mr. J.O. de Rijke als lid van de Adviserende Raad Hollandia bijlage: besluit GNG 23 februari 1960 no. 50 [ontheffing De Rijke van lidmaatschap Adviesraad] officieel schrijven afbeelding (277 KB)
4092 17-3-1960 Biza NNG kab 2380/-/42 geheim persoonlijk ■ opschrift: De bedreiging van NNG door Indonesië officieel schrijven afbeelding (241 KB)
4402 17-3-1960 Bot 43 codetelegram(men) afbeelding (243 KB)
3899 18-3-1960 Biza NNG 2385/1123/43 GS ■ opschrift: Ontslag van het lid van de Adviserende Raad voor Hollandia, mr. J.O. de Rijke officieel schrijven afbeelding (276 KB)
3900 18-3-1960 Bot strikt persoonlijk officieel schrijven afbeelding (209 KB)
4995 19-3-1960 Biza NNG kab 2364/-/45 geheim ■ opschrift: Berichtgeving van de bevolking betreffende infiltraties. officieel schrijven afbeelding (201 KB)
4410 21-3-1960 Biza NNG/I/ 2381/5521/46 geheim ■ opschrift: Partiële herziening Bewindsregeling Nieuw-Guinea bijlage: Overzicht van inhoud van wetsvoorstel Partiële herziening Bewindsregeling Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (509 KB)
5092 22-3-1960 Biza zeer geheim ■ bijlage: Aantekeningen ten behoeve van de vergadering van de Algemene Verdedigingsraad, punt 4 d.d. 24 maart 1960 bijlage: gedeelte van de notulen van de vergadering van de AVR van 24 maart, agendapunt 4: de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (522 KB)
4477 29-3-1960 Biza NNG 2448 geheim ■ bijlage: Nota inzake doelstelling en taak van Nederland m.b.t. NNG (tienjarenplanconcept) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1346 KB)
4480 29-3-1960 Biza NNG 2364/-/52 geheim ■ opschrift: Politiek Bulletin no. 39 officieel schrijven afbeelding (146 KB)
4413 12-4-1960 Bot 61 codetelegram(men) afbeelding (208 KB)
3910 23-4-1960 Biza NNG GS 2546/27655/74 ■ opschrift: Adviserende Raad voor Hollandia officieel schrijven afbeelding (300 KB)
4481 23-4-1960 Biza NNG 2550/-/72 geheim ■ opschrift: Optreden tegen deloyale autochtonen officieel schrijven afbeelding (124 KB)
5095 11-5-1960 Biza NNG I 24244/-/86 ■ opschrift: Onrust onder Nederlandse bevolkingsgroep officieel schrijven afbeelding (227 KB)
4496 27-5-1960 Biza geheim ■ opschrift: Verslag nopens de besprekingen met de Australische Minister for Territories, de Heer Hasluck, op 24 en 26 mei 1960. verslag afbeelding (579 KB)
4478 7-6-1960 Biza/NNG 1022 vertrouwelijk ■ opschrift: Enkele kanttekeningen ten behoeve van de bespreking inzake NNG in de Raad van Ministers op Dinsdag 7 juni 1960 nota afbeelding (621 KB)
5013 7-6-1960 Bot 88 codetelegram(men) afbeelding (383 KB)
7138 7-6-1960 Biza DNNG 2691 GS ■ opschrift: Campagne in de Australische pers voor de versnelling van de ontwikkeling in Papua/NG bijlage: brief attaché NG-zaken te Canberra, Smith, aan Bot dd. 20 mei 1960 geheim aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (531 KB)
5165 10-6-1960 Biza NNG GS 2685/29828/120 ■ opschrift: Tweede conferentie inzake Australisch-Nederlandse samenwerking in NG. officieel schrijven afbeelding (207 KB)
4492 16-6-1960 Biza NNG 2660/29127/125 ■ opschrift: Democratisering van het bestuur officieel schrijven afbeelding (1462 KB)
5531 17-6-1960 Bot 95 codetelegram(men) afbeelding (224 KB)
4635 6-7-1960 Bot 108 codetelegram(men) afbeelding (183 KB)
4637 20-7-1960 Bot 116 codetelegram(men) afbeelding (152 KB)
7139 22-7-1960 Biza AZ/NNG ■ bijlage: overzicht dd. 20 juli 1960 Algemene Politieke situatie in Nederlands Nieuw-Guinea. Organisaties en stromingen daar te lande aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (911 KB)
7508 16-9-1960 Bot strikt vertrouwelijk ■ opschrift: Enige kanttekeningen inzake het Nieuw-Guinea beleid. aantekening afbeelding (997 KB)
5010 26-9-1960 Biza GS 3369 vertrouwelijk ■ opschrift: Voorstel tot toevoeging van Papoea's aan de Nederlandse UNO-delegatie bijlage: brief Platteel dd. 22 sept. 1960 no 2.9.110/746/G. 2 aan Bot met dat voorstel aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (333 KB)
4486 3-10-1960 Biza BJZ/NNG 3201/34769/198 ■ opschrift: Bezoeken autochtonen aan Nederland voor studiedoeleinden en/of vorming. officieel schrijven afbeelding (200 KB)
3926 28-10-1960 Biza GS 3542/1948/220 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Nieuw-Guinea Raad officieel schrijven afbeelding (405 KB)
3929 4-11-1960 Biza Juridische Zaken GS 3593/19488 ■ opschrift en bijlage: Ontwerp algemene maatregel van bestuur ter bepaling van het aantal te kiezen en te benoemen leden voor de eerste zittingsperiode van de NG-Raad aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (262 KB)
1650 17-11-1960 Bot 277 ■ bijlage: Het Paroolartikel van 15 nov. 1960 over Gonsalves en Baliem codetelegram(men) afbeelding (245 KB)
4646 18-11-1960 Bot 282 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
4647 23-11-1960 Biza NNG 3710/14881 geheim ■ opschrift: Strafzaak Gonsalves officieel schrijven afbeelding (121 KB)
4655 23-12-1960 Bot 322 codetelegram(men) afbeelding (289 KB)
4657 30-12-1960 Bot 328 codetelegram(men) afbeelding (398 KB)
4659 18-1-1961 Biza geheim ■ opschrift: Onderzoek naar het optreden van de controleur bij het Binnenlands Bestuur, Mr. R.A. Gonsalves, bij de pacificatie van de Baliem-vallei in centraal NNG bijlage: kopie van passage uit brief van zendelingen van Christian and Missionairy Alliance dd. 23 maart 1960 nota afbeelding (2680 KB)
7728 20-1-1961 Bot 23 ■ opschrift: Onderzoek naar het optreden van de bestuursambtenaar mr. R.A. Gonsalves in de Baliemvallei codetelegram(men) afbeelding (280 KB)
4431 6-2-1961 Biza AZ/NNG 4190/33262/28 zeer geheim ■ opschrift: Organisatie Inlichtingendienst NNG officieel schrijven afbeelding (137 KB)
7810 20-2-1961 Bot 80 codetelegram(men) afbeelding (82 KB)
6844 14-3-1961 Biza BJZ/NNG GS 4522/19488 ■ opschrift: Installatie Nieuw-Guinea Raad bijlage: Memorandum inzake de mogelijke staatsrechtelijke gevolgen van de instelling van de Nieuw-Guinearaad aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (181 KB)
5076 16-3-1961 Biza BJZ/NNG 4445/27340 geheim ■ opschrift: Nederlands-Australische samenwerking in NG bijlage: [passage uit maandverslag Attaché voor NG-zaken te Canberra over ten gunte veranderde houding van Hasluck t.a.v. Ned.-Australische samenwerking in op NG] aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (381 KB)
6598 18-3-1961 Biza AZNNG GS 4604/33557/64 ■ opschrift: Berichtgeving omtrent uit NNG naar Indonesië vertrokken personen officieel schrijven afbeelding (50 KB)
4959 25-3-1961 Biza BJZ/NNG ■ bijlage: Resolutie van de Pong, Epang en SSM aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (363 KB)
7811 6-4-1961 Platteel 171/Bot; Platteel 174/Bot codetelegram(men) afbeelding (295 KB)
7662 12-4-1961 De Beus 65; De Beus 67 codetelegram(men) afbeelding (219 KB)
7726 29-4-1961 Bot 219 codetelegram(men) afbeelding (80 KB)
5077 12-5-1961 Biza BJZ/NNG 4942/35904 ■ opschrift: Derde Nederlands-Australische samenwerkingsconferentie officieel schrijven afbeelding (168 KB)
4055 24-5-1961 Biza SS zeer geheim ■ bijlage: nota Bot zeer geheim/strikt persoonlijk: Het beleid ten aanzien van Nederlands Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1223 KB)
6843 27-5-1961 Biza BJZ/NNG 464010 ■ opschrift: Motie Nieuw-Guinea Raad (Abdul Arfan) bijlage: toespraak Kaisiepo in NG-raad dd. 25/4/61 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (231 KB)
4457 8-6-1961 Biza/AZ/NNG 4848/33262/115 geheim ■ opschrift: Organisatie Inlichtingendienst NNG. officieel schrijven afbeelding (201 KB)
5126 12-6-1961 Biza BJZ/NNG 6127/19488 GS ■ opschrift: Antwoord op motie NG-raad van 25 april 1961. bijlage: concept-antwoord op motie NG-raad van 25 april. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (297 KB)
6830 16-6-1961 GNG afd. Best. en Jur. Zaken, no GS 6098/5011/109 ■ opschrift en bijlage no NNGBiza BJNNG 6098/5011/109 GS d. 5 juni: Indonesische berichten omtrent hulp aan de rebellen vanuit aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (191 KB)
4661 20-6-1961 Biza SS zeer geheim/persoonlijk aantekening afbeelding (194 KB)
4662 21-6-1961 Biza SS vertrouwelijk ■ opschrift: Kort verslag van een bespreking op 21 juni 1961 te 16.00 uur met Prof. Duynstee verslag afbeelding (944 KB)
7731 22-6-1961 Bot 274 ■ opschrift: Bijstand-corps codetelegram(men) afbeelding (152 KB)
5262 23-6-1961 Biza BJZ NNG GS 6204/3317 ■ opschrift: Opneming van Papoea-vertegenwoordigers in de Nederlandse UNO-delegatie officieel schrijven afbeelding (357 KB)
5276 30-6-1961 Biza 287 conf. codetelegram(men) afbeelding (58 KB)
4057 3-7-1961 Biza/SS zeer geheim ■ bijlage: Punten voor discussie over de kwestie Ned. Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (540 KB)
7791 6-7-1961 Bot 300 codetelegram(men) afbeelding (191 KB)
6881 11-7-1961 Bot 309 codetelegram(men) afbeelding (326 KB)
5081 8-8-1961 Bot 343 codetelegram(men) afbeelding (160 KB)
7815 17-8-1961 Biza BJZ/NNG no GS 6583/35904 ■ opschrift: Derde conferentie inzake Australisch-Nederlandse samenwerking in Nieuw-Guinea (Goroka, augustus 1961) officieel schrijven afbeelding (244 KB)
6893 17-8-1961 Biza 353 ■ opschrift: Bezoek aan Nederland van delegatie uit de Nieuw-Guinearaad codetelegram(men) afbeelding (123 KB)
7780 6-9-1961 Bot 366 codetelegram(men) afbeelding (115 KB)
7739 8-9-1961 Bot 368 ■ opschrift: Werkbezoek van een delegatie uit de Nieuw-Guinearaad aan Nederland codetelegram(men) afbeelding (188 KB)
7506 15-9-1961 Bot persoonlijke brief afbeelding (537 KB)
7822 20-9-1961 Bot 379 ■ opschrift: uitlatingen van ambtenaren tegenover particulieren, in bijzonder buitenlanders [op NNG] codetelegram(men) afbeelding (93 KB)
7823 26-9-1961 Bot 389 codetelegram(men) afbeelding (134 KB)
5161 27-9-1961 Biza BPIZ/NNG GS 6577/35102/177 ■ opschrift: Brief van gezamenlijke Parna- en DVP-besturen officieel schrijven afbeelding (134 KB)
7825 3-10-1961 Bot 400 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
7890 5-10-1961 Bot 202 codetelegram(men) afbeelding (122 KB)
7826 6-10-1961 Bot 405 codetelegram(men) afbeelding (89 KB)
7827 20-10-1961 Bot 417 codetelegram(men) afbeelding (198 KB)
7236 25-10-1961 Bot 423; Bot 425 codetelegram(men) afbeelding (360 KB)
5995 30-10-1961 Biza BPI/NNG GS 7309/37120 ■ Voorlichtingstournee Hoofd Bevolkingsvoorlichting NNG bijlage: Verslag Voorlichting Manokwari inzake internationalisatie 29 september t/m 4 oktober 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (522 KB)
7829 31-10-1961 Bot 431; Bot 432 codetelegram(men) afbeelding (367 KB)
5259 2-11-1961 Bot 440 ■ bijlage: Aantekening HA t/b voor Platteel dd. 6 november 1961 over Papoea-sentiment in de vlagkwestie codetelegram(men) afbeelding (127 KB)
7835 13-11-1961 Bot 456 ■ opschrift: Gebruik Nederlandse vlag en Nederlands Nieuw-Guinea-vlag codetelegram(men) afbeelding (124 KB)
7833 14-11-1961 Bot 458 ■ opschrift: Werkbezoek tweede groep leden van de Nieuw-Guinearaad aan Nederland codetelegram(men) afbeelding (355 KB)
7259 16-11-1961 Bot 462 ■ opschrift: Behandeling NG-voorstellen in Algemene Vergadering van de VN codetelegram(men) afbeelding (650 KB)
7425 21-11-1961 Bot 474; Bot 475 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
7840 24-11-1961 Bot 479 persoonlijk ■ opschrift: vlaghijsing 1 december codetelegram(men) afbeelding (121 KB)
7284 28-11-1961 Bot 488 codetelegram(men) afbeelding (164 KB)
7144 14-12-1961 Bot zeer geheim; persoonlijk aantekening afbeelding (354 KB)
7286 15-12-1961 Bot 506 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (223 KB)
5026 18-12-1961 Bot 507 persoonlijk ■ opschrift: Voorbereidende maatregelen tot bescherming bevolking in NNG. codetelegram(men) afbeelding (133 KB)
5028 20-12-1961 Bot 510 persoonlijk ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (388 KB)
5168 20-12-1961 Biza BPIZ/40056 strikt persoonlijk ■ opschrift en bijlage: Enkele aspecten van eventuele mogelijkheden voor het verdere Regeringsbeleid t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (905 KB)
5030 22-12-1961 Bot 514 ■ opschrift: Algemene machtigingsordonnantie. codetelegram(men) afbeelding (103 KB)
download als spreadsheet