Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "de Bad- en Zweminrigting" Weesp 1884-12-08 nr. 20

18-02-1885

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Uitspanning door Inspanning" - "Willem van Oranje" Hoorn 1887-03-02 nr. 7

20-04-1887

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaarschool a/d Overtoom onder Sloten e.a. Sloten (NH) 1857-07-13 nr. 43

24-07-1857

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Monnickendam 1882-03-24 nr. 30

16-04-1882

De Evangelische Vereeniging Spaarndam 1889-04-10 nr. 16

18-07-1889

Vereeniging tot afvoer van Groenten, Aardvruchten en Fruiten voor Enkhuizen en omstreken Enkhuizen 1885-06-09 nr. 31

11-07-1885
21-08-1895

Turnvereeniging "Holland" Amsterdam 1887-09-21 nr. 28

29-10-1887

Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij Amsterdam 1887-12-10 nr. 32

14-02-1888

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten van de Noord-Hollandsche Vereeniging "het Witte Kruis" Alkmaar 1890-04-01 nr. 29

27-04-1890
06-11-1903

Vereeniging "Helpt elkander" Den Helder 1884-11-04 nr. 49

12-12-1884

Nederlandsche Vereeniging van Dilettant-Photographen "Helios" Amsterdam 1889-05-27 nr. 31

04/05-08-1889

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt" Amsterdam 1868-10-06 nr. 43

30-10-1868
12-09-1874
18-10-1884
30-08-1893

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Vereeniging voor de Gemeenten Koog a/d Zaan en Zaandijk genaamd "Bogaers" Zaandijk 1890-09-15 nr. 37

23-12-1890

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

Amstels Broederkring Amstelveen 1888-08-26 nr. 24

17-11-1888
27-11-1894

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna Paulownapolder 1887-11-10 nr. 34

20-12-1887

Vereeniging tot het doen herleven van het Kerkelijk Godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsche Hervormde Kerk Oostzaan 1890-06-01 nr. 20

10-08-1890
19-06-1895

Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Vereeniging "St. Joseph" te Alkmaar, tot oprichting en instandhouding in gemelde gemeente van één of meer inrichtingen voor Katholiek bijzonder Onderwijs. Alkmaar 1883-01-08 nr. 12

14-02-1883
24-08-1892

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869-10-28 nr. 21

20-01-1870
11-10-1898

Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam Amsterdam 1887-07-26 nr. 24

13-11-1887

Societeit "Eendracht" Den Helder 1889-04-09 nr. 61

19-06-1889

Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885-05-03 nr. 29

24-06-1885

Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging "Hilversum" Hilversum 1881-03-14 nr. 17

30-04-1881
11-07-1884

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Purmerend 1869-02-21 nr. 18

02-03-1869

Hoornsche Bad- en Zweminrigting Hoorn 1882-07-14 nr. 36

14-10-1882

Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1887-10-20 nr. 24

19-11-1887

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Nederlandsche Smeden-Vereeniging Amsterdam 1887-09-22 nr. 2

15-11-1887

Vereeniging "Israëlitisch Burgerziekenhuis" Amsterdam 1883-08-19 nr. 35

17-10-1883

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Roeivereeniging "Sirene" Amsterdam 1887-04-23 nr. 30

05-07-1887

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Oosterend (NH) 1883-06-12 nr. 65

11-07-1883

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 141 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.