Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Mannenzangvereeniging "Zingt Gode lof!" Kockengen 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

1901-10-29
Vereeniging voor de stichting van een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Nederlandsche vereeniging voor Israël Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1875-01-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding eener school met den Bijbel te Hoorn Hoorn 1903-02-27 nr. 11

22/23-03-1903

1903-02-07
Vereeniging tot beoefening van vocale en dramatische kunst Amsterdam 1896-03-30 nr. 11

21-05-1896
10/11/12-04-1898

1895-12-02
Roeivereeniging "Fortuna" Amsterdam 1878-03-13 nr. 11

04-04-1878
12-04-1883

Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, onder de zinspreuk "Concordia res parvae crescunt" Amsterdam 1892-09-05 nr. 11

09/10-10-1892
19-08-1897

Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren "Hilversum en omstreken" Hilversum 1902-03-22 nr. 11

05-04-1902

1901-10-30
Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Vereeniging ter verzending van Groenten, aardvruchten en Fruit voor Nibbixwoud en omstreken Nibbixwoud 1888-01-22 nr. 11

06-04-1888

Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap" Haarlem 1888-03-22 nr. 11

26-04-1888
19-10-1894

Algemeene Vredebond Amsterdam 1870-10-04 nr. 11

09/10-10-1870
30-01-1873

Vereeniging ter bevordering van het onderwijs aan Ambachtscholen Amsterdam 1877-08-18 nr. 11

09-09-1877

Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig" Amsterdam 1881-02-04 nr. 11

27-02-1881
11/12-03-1894

Schermvereeniging van het bataljon dienstdoende schutterij Haarlem 1894-04-12 nr. 11

22-05-1894

1893-12-27
Amsterdamsche brandwachtsvereeniging Amsterdam 1901-01-09 nr. 11

20/21-01-1901

1900-09-01
Vereeniging "Concordia inter nos" Amsterdam 1871-02-24 nr. 11

09-03-1871
07/08/09-04-1901

Hollandsche Dameszwemclub Amsterdam 1888-01-14 nr. 11

01/02-04-1888

Gymnastiek-vereeniging "Deutscher Turnverein" Amsterdam 1883-03-12 nr. 11

12-04-1883
21-02-1895
19-04-1899

Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1901-05-24 nr. 11

09/10-06-1901

1900-09-16
Horlogemakers-Vereeniging "Christiaan Huygens" Amsterdam 1887-01-22 nr. 11

01-04-1887
11-04-1902

1884-04-02
Nut en Genoegen Amsterdam 1892-06-16 nr. 110

07-07-1892
02-07-1897

1889-07-01
IJsclub "De Eendracht" Zijpe 1900-06-18 nr. 111

06-07-1900

1899-11-01
Het Fanfare-Corps "Eendracht" Huizen 1892-06-16 nr. 111

24/25-07-1892
19-03-1897

1890-10-25
Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Evangelisatiegebouw, genaamd: "Rehobôth" Bennebroek 1886-03-02 nr. 12

25-04-1886
15-03-1889

Afdeeling Venhuizen en Hem van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Venhuizen 1898-06-08 nr. 12

21-06-1898
27-07-1901
30/31-08/01-09-1903

1898-03-03
Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Vereeniging "St. Joseph" te Alkmaar, tot oprichting en instandhouding in gemelde gemeente van één of meer inrichtingen voor Katholiek bijzonder Onderwijs. Alkmaar 1883-01-08 nr. 12

14-02-1883
24-08-1892

Vereeniging "De Streek" tot afzet van vroege aardappelen en andere land- en tuinproducten Bovenkarspel 1886-02-24 nr. 12

24-03-1886
15-07-1893

Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht" Amsterdam 1874-06-13 nr. 12

30-07-1874
30-03-1888

Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
Het Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora Amsterdam 1868-07-08 nr. 12

30-07-1868
18-12-1896

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Medemblik en Opperdoes Medemblik en Opperdoes 1870-05-29 nr. 12

30-06-1870

IJsclub Ursem Ursem 1896-02-22 nr. 12

09-05-1896

1895-11-01
Hulp voor minvermogende wezen Amsterdam 1896-03-31 nr. 12

28-05-1896

1869-02-01
Genootschap "Architectura et Amicitia" Amsterdam 1881-02-04 nr. 12

23-02-1881
29-03-1883
08-06-1893
25-08-1899

De Zaanlandsche Handelsvereeniging Zaandam 1897-08-19 nr. 12

05/06-09-1897
22-11-1901

1897-01-06
Courant-ombrengers-Vriendenkring, onder de zinspreuk: "voor Oranje en Vaderland", tot onderlinge beschaving Amsterdam 1870-11-09 nr. 12

22-11-1870

Afdeeling van den Volksbond "Vereeniging tegen drankmisbruik" Hilversum 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1901-11-29
IJsclub "Nova Zembla" Spaarndam 1903-01-10 nr. 12

04-02-1903

1901-10-01
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
Burgersociëteit "Ons belang" Velsen 1903-01-10 nr. 12

08/09-02-1903

1900-11-07
"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland Amsterdam 1895-12-23 nr. 12

28-02-1896
11/12-09-1898
06-08-1903

1895-04-01
De Naai- en Breischool Aartswoud 1875-04-17 nr. 12

20-02-1891

Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882-04-06 nr. 12

18-05-1882
14-07-1897

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 546 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.