Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Wilhelmina-naaischool Haarlem 1898-01-05 nr. 4

20-01-1898

1894-08-01
Unie van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen in Nederland Haarlem 1897-12-18 nr. 40

09/10-01-1898
20-10-1898

1896-05-26
Het Doorgangshuis Haarlem 1897-12-27 nr. 40

13-01-1898

1894-02-09
Volksgebouw Haarlem 1892-08-17 nr. 40

07-09-1892

1892-01-01
Muziekvereeniging "Orpheus" Haarlem 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1903-01-15
Roomsch-Katholieke Leesvereeniging Haarlem 1896-03-09 nr. 41

23-05-1896

1895-10-01
Bierbrouwersgezellenvereeniging Haarlem 1902-08-23 nr. 41

19-09-1902

1902-04-20
Nederlandsche Studenten-roeibond Haarlem 1900-06-27 nr. 42

13-07-1900

1893-02-25
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden Haarlem 1896-03-09 nr. 42

24/25/26-05-1896

1895-10-15
Diocesaan-vereeniging van Roomsch-Katholieke bijzondere onderwijzers in het bisdom Haarlem Haarlem 1897-10-13 nr. 42

30-10-1897

1893-07-29
"Haerlem" tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Haarlem en omstreken Haarlem 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-11-02
Haarlemsch Arbeiders-secretariaat Haarlem 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-02-15
Willen is kunnen Haarlem 1895-05-06 nr. 42

12-06-1895

1895-01-01
Vereeniging van Gedoopte Christenen Haarlem 1891-06-02 nr. 44

08-08-1891

Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht" Haarlem 1894-02-20 nr. 44

23/24-03-1894

1894-01-01
Vereeniging Koninginnedag Haarlem 1899-10-03 nr. 45

13-10-1899

1899-08-31
De Haarlemsche Lawn-tennisclub Haarlem 1893-05-15 nr. 46

06-07-1893

Muziekvereeniging "Harmonie" Haarlem 1897-11-22 nr. 47

10-12-1897

1895-10-09
Inrichting voor onderwijs 'Nassauschool' Haarlem 1897-12-17 nr. 50

30-12-1897

1897-08-01
Onze Tuin Haarlem 1899-11-06 nr. 50

23-11-1899

1890-09-28
De vereeniging van hoofden van Roomsch-Katholieke bijzondere scholen in het bisdom van Haarlem Haarlem 1903-07-03 nr. 51

02/03-08-1903

1902-12-29
Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Haarlem 1863-07-01 nr. 51

16-07-1863
19-07-1892

Haarlemsche bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten-vereeniging Haarlem 1900-08-04 nr. 52

29-08-1900

1900-05-01
Nederlandsche Stukadoorsbond Haarlem 1899-11-17 nr. 52

09-12-1899

1895-12-25
Vereeniging van handelaren in sterken drank "Vergunning" Haarlem 1894-05-28 nr. 52

30-06-1894
13-03-1902

1894-01-01
De Nederlandsche Schermbond Haarlem 1891-06-30 nr. 53

28-08-1891

1890-11-23
Haarlemsche koetsiersvereeniging Haarlem 1902-08-18 nr. 53

11-09-1902

1901-05-10
De Werkliedenvereeniging "Archimedes" Haarlem 1898-06-13 nr. 54

28-06-1898

1884-10-16
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Vereeniging tot het vieren van den Koninginnedag in het Westerkwartier Haarlem 1900-02-28 nr. 58

14-03-1900

1898-04-05
Christelijke avondnaaischool Haarlem 1899-01-24 nr. 58

09-02-1899

1898-11-05
Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

De goede Verwachting Haarlem 1892-09-19 nr. 59

11-10-1892

1892-02-04
Christelijke Nederlandsche Werkliedenvereeniging Haarlem 1899-05-10 nr. 62

25-05-1899
26-10-1899

1898-11-01
Schietvereeniging "Generaal Van Merlen" Haarlem 1892-08-16 nr. 65

02-09-1892
24-02-1893
26/27-02-1899

Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

Vereeniging van Postduivenliefhebbers "De Luchtgids" Haarlem 1901-07-26 nr. 66

11/12-08-1901

1892-08-28
Vereeniging van fruit-, groenten- en aardappelenhandelaren, genaamd "de Hoop" Haarlem 1902-07-07 nr. 68

23-07-1902

1902-01-22
Gymnastiekvereeniging "Kracht door Volharding" Haarlem 1883-05-29 nr. 68

11-07-1883
09-02-1886
04-03-1892

1883-05-01
Volksbelang Haarlem 1891-05-25 nr. 68

16-07-1891

1887-12-29
Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Schietvereeniging "Vicit Vim Virtus" Haarlem 1887-04-12 nr. 7

29-06-1887

Christelijke Muziekvereeniging "Kunst na arbeid', onderafdeeling van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging: Pred. 12 vers 1a Haarlem 1898-08-19 nr. 70

03-09-1898

1898-07-07
De Haarlemsche huishoud- en industrieschool Haarlem 1901-08-10 nr. 71

29-08-1901
05-12-1902

1901-06-14
Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.