Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Genootschap tot bevordering van Katholiek onderwijs in de parochie van den Heiligen Lambertus Rotterdam 1899-07-27 nr. 61

15-08-1899

1899-07-01
Rotterdamsche schermcollege "Wilhelmina" Rotterdam 1902-11-17 nr. 28

06-12-1902

1897-02-20
Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1901-09-19
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Studio" Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1900-04-01
'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland Rotterdam 1866-05-17 nr. 55

10-06-1866
05-07-1885
11-07-1900

De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Gesellschaft Verein Rotterdam 1890-05-18 nr. 13

02-08-1890
29-09-1891

Rotterdamsche Werkliedenvereeniging "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1887-09-04 nr. 26

28-10-1887
13-08-1897
14-02-1903

1887-03-01
Declamatieclub Mutua Amicitia Rotterdam 1898-02-15 nr. 3

24-02-1898

1896-07-02
Schermvereeniging "Jan van Schaffelaar" Rotterdam 1898-03-16 nr. 31

02-04-1898

1896-09-01
Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien Rotterdam 1898-03-02 nr. 14

20/21-03-1898
16-04-1903

1859-01-01
Rotterdamsche vereeniging van boden en aannemers van begrafenissen "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1898-04-05 nr. 9

21-04-1898

1892-12-08
Handelsvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1898-03-26 nr. 23

17/18-04-1898
29-03-1899
22-04-1903

1897-08-01
Broederschap van verificateurs der directe belastingen, invoerrechten en accijzen in Nederland, K. B. 1882 Rotterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-05-17
Vereeniging van Handelaren in en Belanghebbenden bij den handel in Amerikaanschen reuzel, spek en aanverwante artikelen Rotterdam 1881-06-28 nr. 109

30-08-1881

Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

Comité van Graanhandelaren Rotterdam 1884-01-10 nr. 16

01-03-1884

Antirevolutionaire Propaganda-Club "Feijenoord" Rotterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1903-04-29
Rotterdamsche touwslagersvereeniging "Door Eendracht verbonden" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1903-03-30
Rotterdamsche Sloopersvereeniging "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1902-11-12
De Gereformeerde Gemeente van Rotterdam Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-10-19
Vereeniging van Rotterdamsch tramwegpersoneel "Ons Belang" Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-03-06
Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk Rotterdam 1878-12-19 nr. 24

04-02-1879

Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876-05-09 nr. 30

18-08-1876

Vereeniging tot bevordering van 's Lands-Weerbaarheid Rotterdam 1867-07-22 nr. 44

21-08-1867
13-07-1869
22-10-1901

De Vereeniging der Familie van Oordt Rotterdam 1886-11-14 nr. 27

05-02-1887
30/31-08/01-09-1903

Israëlietische Gezondheidskolonie "Rotterdam" Rotterdam 1896-05-10 nr. 54

10-07-1896
11/12-06-1899

1894-11-01
Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid) Rotterdam 1896-05-11 nr. 51

15-07-1896

1895-11-06
Vereeniging "Rotterdamsche Diergaarde" Rotterdam 1857-09-15 nr. 63

26-09-1857
07-04-1882
25-04-1886

Letterlievende vereeniging "Union (Verenigd)" Rotterdam 1896-06-20 nr. 40

29-07-1896

1895-07-28
Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland Rotterdam 1878-03-15 nr. 24

09-04-1878

Algemeene Nederlandsche Zouavenbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1895-07-01 nr. 34

28/29-07-1895

1895-01-01
Eendracht maakt magt Rotterdam 1873-05-02 nr. 3

06-09-1873

Vereeniging van IJselsteenfabrikanten Rotterdam 1887-05-17 nr. 17

23-07-1887

De Ambachtschool Rotterdam 1869-10-01 nr. 20

11-11-1869
01/02-10-1899

Vereeniging voor gezondheidskoloniën voor Rotterdamsche kinderen Rotterdam 1895-01-17 nr. 37

19-02-1895

1894-12-01
Eensgezindheid Rotterdam 1893-10-30 nr. 26

31-12-1893

Rotterdamsche Toneelvereeniging "Kunst na den arbeid" Rotterdam 1894-11-22 nr. 26

11-01-1895

1894-01-01
De Nieuwe Sociëteit Rotterdam 1895-01-15 nr. 7

14-02-1895

1894-12-15
Eerste hulp bij ongelukken Rotterdam 1894-12-28 nr. 26

10/11-02-1895

1894-11-16
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883-07-30 nr. 32

02-09-1883

Vereeniging "Humanitas" Rotterdam 1870-01-28 nr. 12

14-04-1870

Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Inrichting voor Doofstommen-onderwijs Rotterdam 1859-04-20 nr. 49

03-05-1859
31-01-1877
20-01-1886
09-02-1889
16-11-1893
13/14-12-1903

Rotterdamsche Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging Rotterdam 1887-07-25 nr. 27

13-10-1887
16-12-1892

De Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1893-05-29 nr. 74

13-07-1893
07/08-03-1897
06/07-1902

Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderen-bewaarplaatsen Rotterdam 1893-07-08 nr. 21

11-08-1893

Vereeniging tot bevordering van lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1893-06-23 nr. 105

09-08-1893

Rotterdamsche vereeniging tot behartiging der belangen van fondsenhouders Rotterdam 1893-07-10 nr. 25

25-08-1893
28/29-01-1894
20-05-1897

1893-07-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.