Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
Vereeniging van Geaffecteerden der Rotterdamsche Brandweer onder de zinspreuk "Vriendschap zij ons Doel" Rotterdam 1889-06-29 nr. 25

15-09-1889
07/08-04-1895
31-08-1899

Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

De Rotterdamsche melkverkoopers-vereeniging Rotterdam 1898-08-04 nr. 49

23-08-1898

1898-04-01
Rotterdamsche Broodbakkersvereeniging Rotterdam 1898-08-13 nr. 59

30-08-1898

1898-02-10
Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Rotterdamsche Bootwerkersvereeniging "de Nederlandsche Vlag" Rotterdam 1890-02-05 nr. 21

15-04-1890
18-10-1893

Aesthetisch Genootschap Rotterdam 1885-11-17 nr. 21

20-01-1886

Algemeene Turnvereeniging Rotterdam 1884-05-10 nr. 40

11-07-1884

Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood" Rotterdam 1898-11-30 nr. 43

15-12-1898

1898-04-22
Rotterdamsche Brandweervereeniging "door vlugheid hulp" van brandspuit 17 Rotterdam 1898-11-15 nr. 29

01-12-1898

1894-01-02
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1878-01-05 nr. 4

24-01-1878
07-04-1882

Vereeniging tot Evangelisatie in wijk C der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1898-11-10 nr. 41

27/28-11-1898

1898-08-23
Nederlandsche Steenhouwersbond Rotterdam 1898-11-10 nr. 57

24-11-1898

1898-04-17
Helpt Elkander Rotterdam 1898-11-10 nr. 40

24-11-1898

1897-01-17
Vereeniging voor middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1898-10-28 nr. 33

12-11-1898

1898-07-05
Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas" Rotterdam 1898-10-25 nr. 37

09-11-1898

1896-11-01
Afdeeling Feijenoord van de Nationale Christen-geheel-onthoudersvereeniging Rotterdam 1898-10-21 nr. 35

03-11-1898

1894-11-22
Rotterdamsche Scherm-College "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1886-12-21 nr. 25

22-03-1887
11/12-03-1894

Rijnschippersvereeniging Rotterdam 1898-10-15 nr. 48

30/31-10-1898

1897-01-07
Tooneelvereeniging "Chrétienni's Vrienden" Rotterdam 1898-10-15 nr. 47

27-10-1898

1897-09-24
Vereeniging "Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van Scholen met den Bijbel Rotterdam 1880-01-26 nr. 20

26-02-1880

Vereeniging van Kleinhandelaren in sterken drank Vergunning Rotterdam 1884-06-13 nr. 42

11-09-1884
08-08-1896
30-07-1902

Vereeniging voor Machinisten onder den naam van James Watt Rotterdam 1886-12-02 nr. 28

01-03-1887

Nederlandsche Vereeniging "de Contante Betaling" Rotterdam 1880-06-10 nr. 49

24-07-1880

Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1902-11-27
Rotterdamsche tooneelclub "Willem van Zuylen" Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1900-04-01
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Rotterdam", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Rotterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1900-12-17
Bond van inspecteurs bij de Rotterdamsche politie Rotterdam 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-09-16
Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Door wielrijden vereenigd" Rotterdam 1902-12-12 nr. 33

03-01-1902

1902-04-01
Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen Rotterdam 1888-11-10 nr. 28

07-02-1889

Kleermakers-Vereeniging onder de zinspreuk Amicitia Rotterdam 1871-03-03 nr. 3

28-03-1871
05-12-1878
06-02-1890
06-06-1899
27-09-1902

Vereeniging voor Evangelisatie onder de zinspreuk "Gij zijt duur gekocht" Rotterdam 1886-07-31 nr. 21

17-09-1886
08-03-1892

Rotterdamsche Schouwburg Rotterdam 1881-11-17 nr. 26

25-02-1882
23-06-1886

Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Rotterdamsche Dames-Zwemclub "Lotos" Rotterdam 1895-12-28 nr. 41

28-02-1896

1895-05-01
"Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van scholen met den Bijbel Rotterdam 1896-01-03 nr. 25

27-02-1896

1878-11-01
De Rotterdamsche IJsclub Rotterdam 1895-12-27 nr. 1

04-03-1896

1895-10-01
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
Internationale Rijnschippers-vereeniging "Eendracht" Rotterdam 1896-02-21 nr. 3

09-04-1896

1895-03-15
Mercurius Rotterdam 1882-06-27 nr. 62

08-10-1882
05-06-1891

Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1883-12-17 nr. 52

10-02-1884

Machinerie-Werklieden-Vereeniging Vriendentrouw Rotterdam 1879-12-14 nr. 27

08-01-1880

Vereeniging voor in- en uitwendige zending te Fijenoord en Hillesluis Rotterdam 1895-06-03 nr. 64

11-07-1895

1895-03-08
Arbeidsbeurs Rotterdam 1895-05-24 nr. 44

27-06-1895

1895-02-02
Rotterdamsche Tooneelvereeniging Talma Rotterdam 1885-04-25 nr. 41

04-06-1885

Afdeeling Rotterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1899-03-05
De Gereformeerde Kruisgemeente Rotterdam 1903-04-27 nr. 97

31-05-01/02-06-1903

1903-03-01
Vereeniging tot het onderhouden van eene Kost- en Dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken in de Minahassa Rotterdam 1882-07-21 nr. 43

14-10-1882

Amusantenclub "Kunst en vermaak" Rotterdam 1903-05-12 nr. 49

07/08-06-1903

1901-10-10
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.