Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 16 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot evangelisatie in wijk N der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-10-11 nr. 28

06-11-1894

1894-07-01
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk P van de Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1897-05-04 nr. 13

16/17-05-1897

1897-03-25
Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

Vereeniging tot Evangelisatie op Fijenoord Rotterdam 1882-06-27 nr. 64

08-10-1882

Vereeniging tot het onderhouden van eene Kost- en Dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken in de Minahassa Rotterdam 1882-07-21 nr. 43

14-10-1882

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Vereeniging tot instandhouding en verfraaiing van het plantsoen op het Koningin Emmaplein te Rotterdam Rotterdam 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-09-27
Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderen-bewaarplaatsen Rotterdam 1893-07-08 nr. 21

11-08-1893

Vereeniging tot ondersteuning van de Hoogduitsche Opera Rotterdam 1887-12-28 nr. 33

22-03-1888

Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen Rotterdam 1888-11-10 nr. 28

07-02-1889

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Rotterdamsche Schoolfonds Rotterdam 1874-07-04 nr. 50

09-08-1874

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van hospitalen in China ten dienste der medische zorg Rotterdam 1896-09-17 nr. 39

09-10-1896

1896-04-22
Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883-07-30 nr. 32

02-09-1883

Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1898-04-30 nr. 67

15/16-05-1898

1898-03-09
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Gereformeerd lager onderwijs in het Noordelijk deel van Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1901-10-28
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag in het westelijk gedeelte van Rotterdam Rotterdam 1900-07-12 nr. 40

26-07-1900
12-11-1903

1900-06-08
Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1878-01-05 nr. 4

24-01-1878
07-04-1882

Vereeniging tot veredeling van volksvermaken Rotterdam 1896-11-03 nr. 35

19-11-1896

1895-09-01
Vereeniging tot verfraaiing van Rotterdam en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

16-07-1902

1902-03-26
Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland Rotterdam 1878-03-15 nr. 24

09-04-1878

Vereeniging tot verspreiding van bloemen en lectuur in het stedelijk ziekenhuis te Rotterdam Rotterdam 1901-08-05 nr. 50

17-08-1901

1897-06-01
Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Vereeniging van IJselsteenfabrikanten Rotterdam 1887-05-17 nr. 17

23-07-1887

Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

18-07-1903

1903-02-08
Vereeniging van assuradeuren Rotterdam 1894-08-08 nr. 22

30-08-1894
19-08-1903

1885-06-05
Vereeniging van beëdigde meters en wegers genaamd "Broedertrouw" Rotterdam 1897-04-29 nr. 54

14-05-1897
02/03-07-1899

1896-01-01
Vereeniging van Bijzondere Onderwijzers en Onderwijzeressen Rotterdam 1880-02-05 nr. 14

26-02-1880

Vereeniging van Christelijk lager en meer uitgebreid lager schoolonderwijs te Rotterdam Rotterdam 1901-04-09 nr. 51

26-04-1901

1901-02-23
Vereeniging van Christelijk Schoolonderwijs Rotterdam 1893-02-08 nr. 24

12/13-03-1893

Vereeniging van Effectenhandelaren Rotterdam 1898-02-02 nr. 20

11-02-1898

1898-01-01
Vereeniging van Geaffecteerden der Rotterdamsche Brandweer onder de zinspreuk "Vriendschap zij ons Doel" Rotterdam 1889-06-29 nr. 25

15-09-1889
07/08-04-1895
31-08-1899

Vereeniging van gemeente-ambtenaren in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging van Glasfabrikanten in Nederland Rotterdam 1883-04-17 nr. 57

08-05-1883
21-01-1896

Vereeniging van grondeigenaren der Willemsstraat Rotterdam 1892-04-30 nr. 48

14-06-1892

Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland Rotterdam 1866-05-17 nr. 55

10-06-1866
05-07-1885
11-07-1900

Vereeniging van Handelaren in en Belanghebbenden bij den handel in Amerikaanschen reuzel, spek en aanverwante artikelen Rotterdam 1881-06-28 nr. 109

30-08-1881

Vereeniging van het personeel der Koninklijke Confederatie onder de zinspreuk: "Door eendracht vooruitgang" Rotterdam 1901-03-26 nr. 21

18-04-1901

1900-08-09
Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1901-02-20 nr. 54

07-03-1901

1899-09-04
Vereeniging van huiseigenaren "Onderling belang" aan den linker-Maasoever, gemeente Rotterdam Rotterdam 1896-09-07 nr. 26

06-10-1896

1896-08-01
Vereeniging van Kleinhandelaren in sterken drank Vergunning Rotterdam 1884-06-13 nr. 42

11-09-1884
08-08-1896
30-07-1902

Vereeniging van klompenmakers, genaamd "Samenwerking" Rotterdam 1900-04-19 nr. 42

09-05-1900

1899-07-25
Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang" Rotterdam 1901-09-14 nr. 50

28-09-1901

1901-01-07
Vereeniging van Kooplieden en Handelsbedienden genaamd "Het Handelsbediendenfonds" Rotterdam 1889-07-03 nr. 30

20-10-1889
06-10-1893
17-07-1895
22-09-1900

Vereeniging van Leeraren en Leeraressen aan Inrichtingen voor Hooger, Middelbaar en Zeevaartkundig onderwijs Rotterdam 1901-08-05 nr. 54

17-08-1901

1901-03-29
Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen Rotterdam 1899-11-22 nr. 30

08-12-1899

1899-08-01
Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
Vereeniging van Mannelijke lidmaten der Luthersche Kerk "Paulus" Rotterdam 1892-12-27 nr. 22

27-01-1893

Vereeniging van manschappen der Rotterdamsche brandspuit nr. 1, onder de zinspreuk: "Altijd waakzaam" Rotterdam 1896-03-04 nr. 38

19-05-1896
21-07-1903

1893-07-28
Vereeniging van Oud-Onderofficieren van Neerlands Land-Zeemacht en Koloniën, afdeeling Rotterdam en omstreken Rotterdam 1891-06-18 nr. 39

26-08-1891

1891-02-20
Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven" Rotterdam 1894-03-19 nr. 25

17-04-1894

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 16 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.