Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Haarlemsche bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten-vereeniging Haarlem 1900-08-04 nr. 52

29-08-1900

1900-05-01
Haarlemsche Football Club "Haarlem" Haarlem 1894-03-29 nr. 28

21-04-1894

1889-10-01
Haarlemsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Excelsior" Haarlem 1894-08-16 nr. 35

29-08-1894

1894-03-01
Haarlemsche Gymnastiekvereeniging Haarlem 1880-08-08 nr. 14

03-10-1880

Haarlemsche Handelsvereeniging Haarlem 1892-11-12 nr. 29

30-12-1892
13/14/15-05-1894
13/14-06-1897

Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap" Haarlem 1888-03-22 nr. 11

26-04-1888
19-10-1894

Haarlemsche koetsiersvereeniging Haarlem 1902-08-18 nr. 53

11-09-1902

1901-05-10
Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven" Haarlem 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-03-27
Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang" Haarlem 1897-06-19 nr. 35

04/05-07-1897

1897-01-01
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Haarlemsche Toynbee-vereeniging Haarlem 1902-03-03 nr. 35

18-03-1902

1901-12-20
Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

Haarlemsche Varkensslagersvereeniging Haarlem 1890-05-27 nr. 29

23-07-1890
26-06-1902

1890-01-22
Haarlemsche Velocipède-Club Haarlem 1889-06-03 nr. 27

04-08-1889

Haarlemsche Vereeniging van stalhouders Haarlem 1901-07-24 nr. 38

10-08-1901

1901-03-18
Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
Haarlemsche Water-Polo-Club, onder de zinspreuk: "Heerlijk Verkwikt Gezonde Beweging" Haarlem 1901-03-12 nr. 33

05/06-04-1901

1900-06-15
Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend" Haarlem 1872-11-13 nr. 28

14-12-1872
17-06-1902

"Haerlem" tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Haarlem en omstreken Haarlem 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-11-02
Het Doorgangshuis Haarlem 1897-12-27 nr. 40

13-01-1898

1894-02-09
Het Hollandsch Bloembollenkweekersgenootschap Haarlem 1896-09-22 nr. 33

23-10-1896
01-03-1901

1895-03-25
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
"Het Tehuis" voor vrouwen Haarlem 1899-04-04 nr. 29

18-04-1899

1899-03-01
Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
IJsclub voor Haarlem en omstreken Haarlem 1887-11-16 nr. 26

07-02-1888

Inrichting voor onderwijs 'Nassauschool' Haarlem 1897-12-17 nr. 50

30-12-1897

1897-08-01
Katholieken Kring "St. Bavo" Haarlem 1899-04-22 nr. 16

07/08-05-1899

1898-10-01
Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" Haarlem 1887-10-30 nr. 22

06-01-1888

Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden Haarlem 1896-03-09 nr. 42

24/25/26-05-1896

1895-10-15
Maatschappij tot verschaffing van goede en gezonde arbeiderswoningen te Haarlem en omliggende gemeenten Haarlem 1900-01-02 nr. 36

13-01-1900

1899-10-17
Muziekvereeniging "Harmonie" Haarlem 1897-11-22 nr. 47

10-12-1897

1895-10-09
Muziekvereeniging "Muzicale Vriendenkring" Haarlem 1900-11-17 nr. 3

08-12-1900

1898-03-06
Muziekvereeniging "Orpheus" Haarlem 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1903-01-15
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Nederlandsche Studenten-roeibond Haarlem 1900-06-27 nr. 42

13-07-1900

1893-02-25
Nederlandsche Stukadoorsbond Haarlem 1899-11-17 nr. 52

09-12-1899

1895-12-25
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht" Haarlem 1894-02-20 nr. 44

23/24-03-1894

1894-01-01
Neutrale vakvereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aurora", afdeeling van den algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Haarlem 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1900-05-15
Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Officieren-sociëteit Haarlem 1902-10-13 nr. 37

31-10-1902

1902-01-15
Onze Tuin Haarlem 1899-11-06 nr. 50

23-11-1899

1890-09-28
Roei- en Zeilvereeniging "het Spaarne" Haarlem 1885-11-02 nr. 31

20-01-1886
06-06-1896

Roomsch-Katholieke Leesvereeniging Haarlem 1896-03-09 nr. 41

23-05-1896

1895-10-01
Roomsch-Katholieke schoolvereeniging Haarlem 1903-08-06 nr. 95

26-08-1903

1903-07-01
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.