Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

61 teksten gevonden

FR 069 1326/03/08 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 074 1326/03/30 De grietmannen van Westergo in Franekeradeel, Wonseradeel en Wijmbritseradeel...
FR 073 1326/03/30 Graaf Willem III geeft een bestand aan zijn vijanden de inwoners van Staveren en...
FR 080 1326/08/06 De grietmannen en overige rechters van Oostergo schrijven graaf Willem III in...
FR 083 1327/01/29 Gravin Johanna, daartoe gemachtigd door graaf Willem III, bepaalt dag en plaats...
FR 088x 1327/02/09 * Graaf Willem III meldt de inwoners van Wangeroge dat hun kooplieden in Zeeland...
FR 088 1327/02/10 De rechters en het gemene land van Östringen schrijven graaf Willem III als...
FR 092 1327/04/03 De raden en gemene poorters van Staveren zenden aan graaf Willem III veertien bij...
FR 090 1327/04/19 Graaf Willem III geeft de Friezen van Westergo en Staveren vrijgeleide gedurende...
FR 089 1327/05/01 De raadslieden en de gemene stad van Staveren onderwerpen zich aan de uitspaak...
FR 091 1327/06/07 * De raden en gemene poorters van Staveren verklaren dat zij de handvesten die...
FR 095 1328/04/28 De grietmannen van Westergo, Franekeradeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Harich...
FR 098 1328/05/15 De grietmannen van het land van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 104 1328/07/13 Graaf Willem III en de grietmannen van Westergo, van Franekeradeel, Wonseradeel,...
FR 106 1328/07/17 Schepenen, raad en gemene stad van Staveren stellen zich borg voor de betalingen...
FR 107 1328/07/23 Graaf Willem III en Jacob bisschop van Zuden stellen het bedrag dat de gemene...
FR 125 1332/08/09 Graaf Willem III belooft dat zijn goede lieden van Staveren, die onenigheid...
FR 130 1333/04/20 Graaf Willem III beleent Hessel Doedenz. met zijn steenhuis en bijbehorende erven...
FR 134 1333/10/01 Schepen en raden van Staveren verklaren dat Engebrecht, broer van wijlen Reinier...
FR 138 1333/10/18 Graaf Willem III doet uitspraak in een geschil tussen de burgers van Staveren en...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie