Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands

Overzicht van alle gevonden teksten

Zoeken:

Zoek in alle tekstvelden:  
Weergave geavanceerd zoeken

27 teksten gevonden

PC 017 1304/10/07 Graaf Willem III belooft de priviliges van schepenen, Raad en gemene poort van...
UT 026 1304/11/25 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
CA 036 1316/03/10 Graaf Willem III en Floris Berthout, heer van Mechelen, verklaren dat Floris de...
UT 040 1322/05/07 Graaf Willem III kent een aantal voorrechten toe aan de kooplieden uit Kampen die...
FR 036 1323/01/07 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkoopt het land Katwoude aan een aantal...
PC 021 1325/12/11 Koning Karel IV van Frankrijk gelast de baljuw van Amiens dat deze op basis van...
PC 019 1326/08/03 Isabella koningin van Engeland, vrouwe van Ierland en gravin van Ponthieu, en...
ZE 419 1327/03/29 * Graaf Willem III neemt zijn knaap Scuweloc van Geersdijk, die oud en ziek is...
NH 360 1328/03/10 Graaf Willem III meldt de aartsdiaken van Utrecht of diens officiaal dat het...
FR 103 1328/07/13 * Graaf (Willem III) doet uitspraak in een reeks van kwesties tussen hem en Jan van...
NH 458 1330/10/18 Graaf Willem III geeft jonge Willem de Snijder van Schiedam, die mogelijk niet...
NH 614 1336/08/20 Graaf Willem III schenkt aan Geertruid van Broekhagen voor de duur van haar...
WI 147 1337/10/20 Graaf Willem IV vernieuwt een schenking door graaf Willem III aan jonge Willem de...
WI 332 1337/10/22 Graaf Willem IV, die jonkvrouw Beatrijs, dochter van Simon van Haarlem, eerder...
WI 039 1337/10/23 Graaf Willem IV geeft op verzoek van de goede lieden van Zierikzee aan Lemmekijn...
WI 036 1337/10/23 Graaf Willem IV gelast de rentmeester van Beoosten Schelde om jaarlijks 5...
WI 272 1339/03/19 Graaf Willem IV, die heeft ontdekt dat het viertel land waarop de kapel van...
WI 359 1339/12/06 Graaf Willem IV, die eerder 4½ pond Hollands jaarlijks uit de tiende van...
WI 365 1339/12/08 Graaf Willem IV gelast de houtvester van de Haarlemmerhout om de terminaris van...
WI 542 1340/05/22 Graaf Willem IV neemt de gemene kooplieden van Pruisen en Westfalen tot...
* deze datum betreft een onvolledige datering, een eindterminus en/of een reconstructie